ROKOKOs årliga Höstkurs

Nu är det bara 24 dagar kvar till Höstkursen, som årligen arrangeras av ROKOKO, scoutförbundets arbetsgrupp för 15-25-åringar. Den tar i år plats i Göteborg och är fullspäckad av workshops och roliga aktiviteter. Dessutom vill du väl inte missa halloweentemat? Alla utmanar- och roverscouter samt KFUM-medlemmar mellan 15-25 år är varmt välkomna.

VAR: Högsbotorps scoutkår, Göteborg
NÄR: 31 okt – 2 nov
KOM: mellan 18-21 på fredagen
ÅK: efter 14:00 på söndagen
ANMÄL DIG: senast den 17 okt på korturl.com/hostkurs14
BETALA: 300 kr till Plusgiro 124421-9 senast den 19 okt, märk betalningen med namn!
RESEERSÄTTNING: Japp! Mer info om den kommer snart.
FRÅGA: kontakta ROKO via facebook eller roko.se
FACEBOOK: evenemang
TWITTRA: #höstkurs14

Är ni KFUM Scoutkår eller KFUM förening med scoutverksamhet?

KFUK-KFUMs Scoutförbund tog i april ett första formellt upplösningsbeslut för att gå in i den nya KFUM-strukturen. Detta innebär bland annat att ett samverkansavtal mellan KFUM Sverige och Scouterna ska tas fram och undertecknas, som motsvarar och på sikt kan ersätta det som idag finns mellan KFUK-KFUMs scoutförbund och Scouterna.

Detta arbete har nu inletts med diskussioner kring respektive organisations förutsättningar. Är du intresserad av att vara del av och påverka utformningen av avtalet? Kontakta generalsekreterare Karin Olsson på karin.olsson@kfum.se senast 6 september.

Alexandra är en riktig ambassadör för scouterna

”Hon är 27 år och jobbar heltid som sjuksköterska på akuten i Norrköping, men det händer att Alexandra Ringius Hård trots det lägger ner upp emot 40 ideella timmar i veckan på sitt stora intresse, KFUM:s scoutkår i Norrköping. Hon tycker att fler unga borde prova på ideellt arbetet i allmänhet och scouterna i synnerhet bland annat för att det ger så otroligt mycket tillbaka till en själv. Lyssna på Alexandra i Sveriges Radio:”
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=5849599

Ett historiskt beslut om scouting i KFUM

I helgen samlades medlemmar i världens två största ungdomsrörelser, Scouterna och KFUM, i Nässjö för att planera och besluta hur KFUM-rörelsen i framtiden ska organisera sin scoutverksamhet. Mötet beslutade att fortsätta det arbete med organisationssammanslagning som redan påbörjats inom KFUM-rörelsen, genom att under året förbereda för scouting inom KFUM Sverige och på FM 2015 lägga ned KFUK-KFUMs scoutförbund som separat organisation och låta medlemmarna gå med i den gemensamma organisationen KFUM Sverige.

En hörnsten inom KFUM-rörelsen är att pröva nya tankar, aktiviteter och koncept. När ledande personer inom KFUM 1908 fick chansen att starta scouting i sina lokalföreningar efter att ha träffat på den nya företeelsen under resor i Europa, tog de den och startade därmed Sveriges första scoutkårer. Det blev succé på flera håll, och 1910 bildades en nationell organisation för scouting i KFUM – KFUMs scoutförbund. Samma utveckling skedde för flickscouter inom KFUK-rörelsen några år senare. De två organisationerna slogs senare samman och bildade KFUK-KFUMs scoutförbund. Förbundet har länge varit pådrivande i utvecklingen av både KFUM- och scoutrörelsen i Sverige, och var en av initiativtagarna till att samtliga scouter i Sverige idag är anslutna till ett och samma riksförbund, med möjlighet att samtidigt vara med i en eller flera samverkansorganisationer.

Att också all KFUM-verksamhet samlas i en och samma organisation, där alla medlemmar är direkt anslutna oavsett vilken verksamhet de deltar i, innebär stora möjligheter att skapa en starkare ungdomsrörelse.

”En av KFUM-rörelsens största styrkor är att vi fokuserar på hur och varför vi gör saker, istället för vad vi gör. Om en aktivitet inte passar en av våra ungdomar, kan vi garanterat hitta en annan aktivitet inom KFUM som passar bättre”, säger Hanna Nilsson, ordförande i KFUK-KFUMs scoutförbund. ”Det är något som kommer att bli enklare när vi delar samma organisation”.

KFUM bedriver idag hundratals olika verksamheter och aktiviteter över hela landet. Målet är att ge unga sammanhang där de får stå i centrum och utvecklas, med roliga och givande aktiviteter.