Deltagarrekord när KFUM Örebro arrangerade årets Spring för Världens Barn

Runt 100 vuxna och 100 barn sprang tillsammans över 900 varv på en bana på 800m när KFUM Örebro arrangerade Spring för Världens Barn i Hästhagen, Örebro, den 27 september. Tillsammans med våra sponsorer bidrog arrangemanget med 19 421 kr till Världens Barninsamlingen. Dagen bjöd även på gratis glass till alla barn och utlottning av fina priser från våra sponsorer då deltagarna erhållit en lott efter varje sprunget varv. Ett lyckat arrangemang med mycket nöjda både deltagare och arrangörer.

Utöver Spring för Världens Barn och bössinsamling på stan bidrog flera av KFUM Örebros olika verksamhetsföreningar på olika sätt till årets Världens Barninsamling. KFUM Örebro manskör och KFUM Voxett arrangerade en välbesökt konsert ”Öppna din hand” i Betaniakyrkan den 4 oktober som gav 10 036 kr till insamlingen. KFUM och Tegelbrukets olika dansgrupper samlade in 9 192 kr genom bössskramling och dansuppvisning utanför slottet i centrala Örebro. KFUM Örebro frisbee bidrog med 2 422kr genom insamling under KFUM riksmästerskapet i frisbeediscgolf. Totalt samlade KFUM Örebro in ca 64 000 kr. KFUM bidrog därmed till att Örebro mer än tredubblade fjolåretsresultat och landade som tvåa i Storstadskampen. Stort tack till som var med och bidrog till det fina resultatet och till att göra det lite bättre för världens mest utsatta barn.

KFUM Malmös ordförande kommenterar det som hände på valnatten

I egenskap som ordförande för KFUM Malmö så vill jag kommentera kring söndag kvällens händelser då ett politiskt parti har hyrt in sig i våra lokaler under falska premisser. För er som inte vet så är KFUM Malmö en del av världens största ungdomsrörelse, vi är partipolitiskt obundna och för alla människors lika värde och för internationell solidaritet. Detta står i våra stadgar och dem efterlever vi. KFUM Malmö har funnits sedan 1890 och vi har fostrat och utvecklat många generationer barn, ungdomar och ledare till att bli välmående samhällsmedborgare. Oavsett vilket parti som hade hyrt in sig i våra lokaler så hade det blivit reaktioner från våra led då vi INTE vill förknippas med något politiskt parti. Som sagt, genom våra uppdrag så är det viktigt att vi inte förknippas överhuvudtaget med något specifikt politiskt parti i samband med våra barn och ungdomsverksamheter. Därför känner sig många medlemmar i vår rörelse upprörda, andra kanske tom tror att vi avsiktligt hyrde ut till det politiska partiet. Detta vill jag nu kraftigt dementera.

I vårt hyreskontrakt under punkt 4 står att läsa; Lokalen får endast användas för uppgivit ändamål och under angiven tid. Vidare står under punkt 6 att läsa; får inte utan Malmö KFUM:s godkännande överlåta hyreskontraktet till tredje part. Under punkt 10 står att läsa; om hyresgästen bryter mot punkter i kontraktet så äger Malmö KFUM rätt att omgående avbryta tillställningen och utrymma lokalen. Hyran återbetalas ej.

Vår kanslichef meddelade detta till hyresgästen under söndagskvällen men hyresgästen vägrade ändock avbryta tillställningen. Varpå kanslichefen tog ett beslut att slå av strömmen till byggnaden, när detta inte gav önskat resultat så sattes ett internt brandlarm igång dvs det gick aldrig ut till brandkåren. Hade reaktionen varit detsamma om det gällt ett annat politiskt parti. Svaret är JA. Varför? Återigen, för att vi är partipolitiskt obundna.

I KFUM Sveriges stadgar står bl.a. att läsa: ”Vi välkomnar alla i vår gemenskap och vi betonar speciellt vikten av unga människors inflytande. Vi vill bl.a. verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle, som är baserat på övertygelsen om människors lika värde, verka för internationell solidaritet och rättvisa, genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk samt ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.”

Vi blev årets förening i Malmö stad 2010. Klart vi har ett stort ansvar. Och vi måste stå fast vid att vara en stabil instans i vårt samhälle. Detta gör vi genom att vara ett kärleksfullt föredöme för våra medlemmar och andra i vår stad. Vårt uppdrag är primärt att verka i en positiv riktning för Malmös barn och unga – och att välkomna nämnda målgrupp in i våra verksamheter.

Detta är vi bra på. Vi är mindre bra på politik. Precis som det ska vara.

Med de vänligaste hälsningarna
Thomas Brilje, ordförande KFUM Malmö

KFUM Söderskogs IF öppnar upp Träningsbutiken

Om en vecka – den 1 september öppnar KFUM Söderskogs IF upp för allmänheten i den gamla Konsumbutiken i Dalby med gruppträningar, gymavdelning, danslokal och mötesplatsen/cafet BaraVara under namnet TRÄNINGSBUTIKEN – ett hus som man kommer att erbjudas träning mellan 7-22 på vardagarna. Vi har sedan vi tog över kontraktet den 1 juli – gjort investeringar, renoveringar och byggt om till fyra lokaler för träning i en rasande fart. Vi kommer inte att vara helt färdiga – vi har en helg på oss att färdigställa det sista.. Vi bjuder in er till en enklare mingelstund på fredag den 29 augusti klockan 15 till oss för att se hur vi skapat en ny träningsyta för Dalbyborna (ja även andra..) Vi bjuder på kaffe och bulle. Ni får gärna komma spontant men en liten hint om er närvaro eller om ngn annan intresserad från er vill komma.

Mer information:
www.tranaidalby.se
Bertil Raalas, en av initiativtagarna till Träningsbutiken
bertil@soderskogsif.se

Kommentar KFUM Sveriges ställningstagande Israel – Palestina

Under våren har KFUM Sverige fått en fråga från en lokal förening kring vårt ställningstagande till den bojkott KFUK-KFUM Norge gjort av israeliska varor. KFUM Sveriges styrelse tackar för brevet och är glada för att det finns frågor som berör och skapar funderingar och engagemang bland våra medlemmar. Med anledning av detta vill också KFUM Sveriges styrelse tydliggöra sin hållning.

KFUM Sverige tar inte ställning i politiska konflikter – alla parter är förlorare i en konflikt. Istället stödjer vi arbetet för fredliga lösningar och respekt för de mänskliga rättigheterna. KFUM Sverige ställer sig bakom Världsförbundets antagna resolutioner där flera handlar om Palestina. Vi fördömer och tar avstånd från brott som strider mot folkrätten och bryter mot mänskliga rättigheter. I dag ockuperar Israel områden som av omvärlden erkänts som palestinska, vilket strider just mot folkrätten.

Vi är inte för någon bojkott av den ena sidan. Vi förstår samtidigt våra partners behov av vårt stöd och vi tror att det finns många sätt att göra det på. Vi vill understryka att KFUM-rörelsen tar särskild ställning för unga människors livsvillkor och KFUM Sverige följer vårt uppdrag att skapa mötesplatser för unga människor. Vi vill verka för gemenskap och samverkan mellan människor med olika trosåskådningar, och för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt
samhälle som är baserat på övertygelsen om människors lika värde.

I vårt Sida-finansierade samarbete med YWCA och YMCA Palestina arbetar vi genom utbildning och utbyten av erfarenheter. Till exempel stödjer vi unga i YMCA Gaza för att ge dem möjligheter att växa mot sin fulla potential som fredliga medborgare. I Olivträdskampanjen stödjer vi återplantering av olivträd som blivit förstörda i samband med ockupation av palestinsk mark. KFUM Sverige driver också praktikantprogrammet i samarbete med våra partnerorganisationer i bland annat Mellanöstern. I vårt Sida-finansierade utvecklingssamarbete arbetar vi inte med Israel och därför är våra praktikanter inte heller baserade där. Våra följeslagare och praktikanter har i uppdrag att under sin praktik rapportera och dela sina egna upplevda erfarenheter.

KFUM Sverige vill passa på att uppmuntra alla föreningar att motionera till Riksombudsmötet, vårt högsta beslutande organ, för att frågor som den här ska bli tydligare för våra medlemmar.

Länkar:

http://www.worldywca.org/About-us/Statement-of-Policy

Olivträdskampanjen:
https://kfum.se/engagera-dig/stod-oss/sponsra-ett-olivtrad/

För KFUM Sveriges styrelse
Anna Magnusson
Ordförande KFUM Sverige

Stor debattkväll med KFUM JKS 9 maj!

KFUM JKS anordnar debatten ”#debatt127” med sitt projekt 127:s röster räknas, den 9 maj kl 18.30 (insläpp 18) i Bredängsskolans aula (Bredängsskolan ligger i anslutning till Bredäng Centrum). 127 är postnumret i Bredäng, Skärholmen, Sätra och Vårberg, och projektets syfte är att bidra till ett ökat valdeltagande i dessa stadsdelar.

Panelen kommer att bestå av representanter från ALLA riksdagspartiers ungdomsförbund samt Unga Feminister, Ung Pirat och Junilistan. Moderatorer för kvällen är Tanvir Mansur och Rebecka Prentell, och det blir även underhållning från lokala artister. Ämnena i debattkvällen har röstats fram av allmänheten, i en så kallad ”röstverkstad” som pågick fram till och med Valborg: http://kfumjks.se/jks/rostverkstaden-snart-igang-men-hur-funkar-den/

Alla är välkomna, givetvis även intresserade som inte bor i 127-området. Här är Facebook-eventet för debattkvällen: https://www.facebook.com/events/690891717616705

Välkomna till Bredäng den 9 maj!

Affisch för debattkvällen:
Affisch-debattkväll-9-maj.jpg

Stort medieintresse för KFUM JKS valprojekt

KFUM JKS projekt ”127:s röster räknas” har fått stor uppmärksamhet i olika medier, med två radioinslag och flera artiklar i lokaltidningarna. Nyligen besökte även ETC Stockholm föreningen och gjorde det här stora reportaget:
http://stockholm.etc.se/inrikes/folk-ska-borja-kanna-att-de-kan-paverka

Radioinslagen:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5845953
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3993&artikel=5839305

Ett historiskt beslut om scouting i KFUM

I helgen samlades medlemmar i världens två största ungdomsrörelser, Scouterna och KFUM, i Nässjö för att planera och besluta hur KFUM-rörelsen i framtiden ska organisera sin scoutverksamhet. Mötet beslutade att fortsätta det arbete med organisationssammanslagning som redan påbörjats inom KFUM-rörelsen, genom att under året förbereda för scouting inom KFUM Sverige och på FM 2015 lägga ned KFUK-KFUMs scoutförbund som separat organisation och låta medlemmarna gå med i den gemensamma organisationen KFUM Sverige.

En hörnsten inom KFUM-rörelsen är att pröva nya tankar, aktiviteter och koncept. När ledande personer inom KFUM 1908 fick chansen att starta scouting i sina lokalföreningar efter att ha träffat på den nya företeelsen under resor i Europa, tog de den och startade därmed Sveriges första scoutkårer. Det blev succé på flera håll, och 1910 bildades en nationell organisation för scouting i KFUM – KFUMs scoutförbund. Samma utveckling skedde för flickscouter inom KFUK-rörelsen några år senare. De två organisationerna slogs senare samman och bildade KFUK-KFUMs scoutförbund. Förbundet har länge varit pådrivande i utvecklingen av både KFUM- och scoutrörelsen i Sverige, och var en av initiativtagarna till att samtliga scouter i Sverige idag är anslutna till ett och samma riksförbund, med möjlighet att samtidigt vara med i en eller flera samverkansorganisationer.

Att också all KFUM-verksamhet samlas i en och samma organisation, där alla medlemmar är direkt anslutna oavsett vilken verksamhet de deltar i, innebär stora möjligheter att skapa en starkare ungdomsrörelse.

”En av KFUM-rörelsens största styrkor är att vi fokuserar på hur och varför vi gör saker, istället för vad vi gör. Om en aktivitet inte passar en av våra ungdomar, kan vi garanterat hitta en annan aktivitet inom KFUM som passar bättre”, säger Hanna Nilsson, ordförande i KFUK-KFUMs scoutförbund. ”Det är något som kommer att bli enklare när vi delar samma organisation”.

KFUM bedriver idag hundratals olika verksamheter och aktiviteter över hela landet. Målet är att ge unga sammanhang där de får stå i centrum och utvecklas, med roliga och givande aktiviteter.

Arbetsförmedlingen stoppar KFUMs återinvigning av minigolfbanan

Minigolfbanan har rustats upp. I maj skulle den återinvigas. Nu har projektet avbrutits. – Det känns för jäkligt, säger Per-Erik Helldén. Minigolfbanan på Bullermyren har inte varit i gång sedan 2008. Under det senaste året har såväl banorna som byggnaderna och området i övrigt rustats upp. Arbetsförmedlingen har sagt nej till att skriva ett nytt avtal, och att KFUM går in som anordnare. Hela upprustningen och det senaste årets arbete riskerar nu att vara förgäves.
http://www.dt.se/nyheter/borlange/1.7080317-ingen-aterinvigning

KFUM JKS arbetar för att öka valdeltagande i 127 området

KFUM JKS i Bredäng har under våren arbetat med projektet ”127:s röster räknas” för att höja valdeltagandet i Skärholmens stadsdelar. Man har bl.a. rekryterat en grupp valambassadörer som utbildas i svenska val och svensk demokrati och man anordnar en debattkväll med ungdomspolitiker den 9 maj 18.30 i Bredängsskolan. Debatten är ett exempel på direktdemokrati – medborgarna röstar fram debattkvällens ämnen i en ”röstverkstad”.

Röstverkstaden finns dels på nätet (http://kfumjks.se/jks/rostverkstad) och dels på flera olika platser i Skärholmens stadsdelar.

Du kan läsa mer om debatten och var du kan hitta din närmaste röstverkstad på Facebook:
https://www.facebook.com/events/690891717616705
https://www.facebook.com/127srosterraknas/posts/625145920899769

KFUM JKS projekt 127:s röster räknas har också lanserat kampanjen Spring och Rösta, en satsning på att få deltagare och publik att förtidsrösta i samband med Skärholmsloppet 17 maj. Du kan läsa mer om detta här: http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/spring-och-roesta-i-skaerholmen-den-17-maj-986550

Det händer ÄNNU mer kring demokrati i 127-området! Den 22 april startade Café Betong, en debattsatsning från Mitt 127 Demokrati, som är en del av projektgruppen Mitt 127. KFUM JKS tillsammans med fältenheten på Skärholmens stadsdelsförvaltning står bakom Mitt 127 som startat bl.a. 127-Festivalen, skolprojekt mot mobbning och helgprojekt för att sysselsätta äldre ungdomar. I den första upplagan av Café Betong visades dokumentären Raskortet vilket följdes av ett panelsamtal om filmen och strukturell rasism i Sverige. Ambitionen för Café Betong är att bli 127:s eget debattforum för samhällsfrågor och nästa tillfälle är redan nu på måndag 28 april då pjäsen ”Vårt förakt för svaghet” visas och följs av panelsamtal. Missa inte och glöm inte att följa eventet på Facebook: http://www.facebook.com/events/311545782330771

Har du frågor eller funderingar, vill läsa mer om projektet 127s röster räknas kan du göra det här:
http://kfumjks.se/jks/val-2014/
127:s röster räknas på Facebook: https://www.facebook.com/127srosterraknas
Instagram: @127srosterraknas
Twitter: @127rosterraknas
eller kontakta projektledare David Heyman, david.heyman@kfumjks.se.