Passionen ska ge gymnasiekompetens

”Drygt var tionde elev i Stockholms län går ut grundskolan utan att vara behörig till gymnasiet. Och trots olika introduktionsprogram till gymnasiet får de flesta av dem ingen gymnasieexamen i slutänden. På Fryshuset i Stockholm finns fem introduktionsprogram till gymnasiet, där de som inte fått gymnasiebehörighet kan läsa upp sina betyg. Eftersom alla elever inte fortsätter läsa ett gymnasieprogram på just Fryshuset har man inga siffror på hur många som i slutänden klarar sin examen. Men det man kan se är att ungefär 70 procent uppnår behörighet till gymnasiet.”
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/det-ar-ett-stort-misslyckande