Dags att söka KFUMs praktikantprogram 2013!

Vill du pröva att leva och arbeta i ett utvecklingsland i sex månader? Ta chansen och sök till KFUM Sveriges praktikantprogram. Programmet är en unik möjlighet för dig att arbeta och bo i ett land med helt andra förutsättningar än hemma. Du får möjlighet att arbeta för någon av våra systerorganisationer i Afrika och direkt vara med och bidra till en bättre tillvaro för barn och unga.

Tidigare praktiktanter har bland annat arbetat med hiv-information, på gatubarnscenter, med undervisning i förskola och skola, med datakunskap, hemsidor, rapporter, workshops och ledarutbildningar. Du blir också ambassadör för att sprida kunskap, engagemang och intresse för vårt internationella arbete och för praktikantprogrammet såväl inom KFUM som utanför.
Kolla in våra nuvarande praktikanters vardag och upplevelser i Zambia och Sydafrika på Livebloggen!

Vad är syftet med praktikantprogrammet?

Ett syfte med programmet är att ge dig som ung aktiv i någon av KFUM-föreningarna kunskaper och erfarenheter av KFUK och KFUM som globala ungdomsrörelser. Ett annat är självklart att ge dig inblick och förståelse för situationen i landet du reser till. Du kommer att utvecklas som person och få fantastiska erfarenheter och möjligheter att skapa vänskap med människor och föreningar. Genom praktiken får både du och vi andra inom KFUM idéer, inspiration och erfarenhet att utveckla vår verksamhet – såväl här i Sverige som internationellt. Observera att du åker som representant för organisationen!

Ta hem världen!

En av de viktigaste delarna av praktikperioden börjar när du kommer hem. Då skall alla de erfarenheter, idéer, upplevelser och kontakter omsättas till konkret handling i din hemförening eller region. Det kan ske genom exempelvis föredrag, utställningar, workshops, skriva artiklar, starta en insamling eller utbyte/samarbete med föreningen du praktiserat hos. Hur du går tillväga beror på vad du vill göra – det viktigaste är att dina sex månader i ett utvecklingsland omsätts i konkret handling på hemmaplan. Kom ihåg, den inspiration och det engagemang du får med hem är livsviktig för det fortsatta internationella arbetet, och har många positiva effekter för vårt arbete lokalt. Vi kommer även under 2013 ta emot praktikanter från våra systerorganisationer i Kenya och Sydafrika, där du är med och stöttar dessa under deras praktik i en svensk förening.

Hur söker du?

1. Tänk igenom noga om du vill åka. Du måste ta ställning till om du är beredd att leva under enkla förhållanden i sex månaders tid och genomföra informationsarbete och engagera dig i vårt internationella arbete på hemmaplan när du kommer tillbaka.
2. Du skickar senast den 15 mars in en ansökan bestående av:
– Ett personligt brev på engelska (berätta om dig, din bakgrund inom KFUM, dina tankar kring informationsarbete, internationella erfarenheter)
– CV på engelska (förteckning över utbildningar och anställningar/uppdrag)
– Referensblankett från din hemförening (kan skickas in direkt av referensen) Ladda hem blanketten här. Skicka din ansökan till daniel.axelsson@kfum.se

Vad händer när jag skickat in min ansökan?

Du blir intervjuad av två olika personer vid var sitt tillfälle. Ev. resekostnader betalas av programmet.
Du deltar i vår internationella helg som är till för alla som är intresserade av vårt internationella arbete.
I slutet av april får du veta om du blivit antagen.

Om du blir antagen:

Juni: förberedelsekurs i Stockholm (3-4 dagar)
Augusti: Utresekurs i Härnösand på Sidas kurscenter (21-26 augusti)
September-mars: praktik i Kenya eller Sydafrika
Mars-maj: efterarbete i Sverige
April-augusti: hjälpa till med de utländska praktikanterna i Sverige.

Krav på sökande:

– Aktiv medlem i KFUM
– Dokumenterad ledarerfarenhet
– Arbetslivserfarenhet t ex från sommarjobb, praktik på arbetsplats
– Dokumenterat intresse för internationella frågor
– Vilja att arbeta med informationsarbete och internationellt arbete efter praktiken
– Svenskt medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd
– 20 – 30 år
– Goda kunskaper i engelska

Process 2013

– 15 mars: Sista datum för ansökan
– Slutet av april: besked
– Juni: förberedelsekurs i Stockholm (3-4 dagar)
– Augusti: Utresekurs i Härnösand på Sidas kurscenter (21-26 augusti)
– September-mars: praktik i Kenya eller Sydafrika
– Mars-maj: efterarbete i Sverige
– April-augusti: hjälpa till med de utländska praktikanterna i Sverige.