50 MILJONER TILL BARN- OCH UNGDOMSORGANISATIONER 2020-2022!

Den 10 september presenterade regeringen ett förslag på förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022. Stödet kommer att fördelas som organisationsbidrag av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). 

KFUM Sverige välkomnar stödet med glädje och ser det som en indikation på att regeringen ser det stora behovet av att prioritera unga i Coronakrisen. Äntligen! Vi ser också möjligheter som detta skulle kunna innebära för KFUM-föreningar, möjligheter att stärkas trots tuffa omständigheter och fortsätta med det otroligt viktiga arbetet att skapa en meningsfull fritid för unga runt om i landet. 

Det här är en glädjande nyhet och stödet är en bra början till att stärka unga i Coronakrisen genom ett aktivt föreningsliv där de själva kan ta plats och utvecklas till sin fulla potential. KFUM Sverige kommer självklart också fortsätta arbeta för att unga fortsatt ska prioriteras av regeringen även efter 2022. 

Så snart vi vet mer om hur stödet ska fördelas i praktiken och omvandlas till verksamhet så kommer vi att gå ut med mer information om detta.

/Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige

Läs regeringens pressmeddelande här.

Vill du samordna och utveckla KFUM Sveriges kommunikationsarbete?

Är du en fena på sociala medier, en do:er och trivs i att vara drivande inom kommunikation? Då har vi platsen att erbjuda! Som vikarierande kommunikationsansvarig på KFUM Sverige omges du av engagerade människor och får möjlighet att arbeta med en stor variation i dina arbetsuppgifter samtidigt som du bidrar till att stärka dagens unga, i Sverige och globalt.  

OM TJÄNSTEN 

Kommunikationsarbetet är en kärnfråga, och tjänsten kommer därför ha en del utvecklingsfrågor på sitt bord, liksom att vara ett stöd till våra medlemsföreningar. 

Nu söker vi dig som vill samordna och utveckla KFUM Sveriges interna och externa kommunikation vilket huvudsakligen sker genom digitala kanaler. Som vikarierande kommunikationsansvarig har du det övergripande ansvaret för organisationens kommunikation, vilket innebär både strategiskt och operativt arbete och arbetar nära, samt rapporterar till, organisationens generalsekreterare. 

Huvudsakliga uppgifter: 

 • Driva och utveckla KFUM Sveriges externa kommunikationsarbete genom t ex kampanjer, nyhetsbrev, sociala medier, webb etc. 
 • Samordna och utveckla KFUM-rörelsens interna kommunikation för att stärka gemenskap och kännedom om rörelsens alla delar och verksamheter. 
 • Utveckla KFUM Sveriges kommunikationsplattform.
 • Arbeta nära medlemsföreningar i genomförande och utveckling av kommunikationsarbetet. 
 • Stötta kansli och styrelse i det löpande kommunikationsarbetet.
 • Praktiskt produktionsarbete av KFUM Sveriges informations-, marknadsförings- och utbildningsmaterial etc

OM DIG

Vi ser fördelar både i en mer junior kollega som växer med uppgiften i praktiskt lärande, likväl som en mer senior kollega inom området som tar sig an utmaningen. Oavsett i vilken gruppering du känner igen dig i är det viktigt att du uppfyller punkterna nedan för att tillsammans med kollegorna få bästa förutsättningar för att uträtta stordåd. 

Vi söker dig som: 

 • brinner för att unga människor ska kunna vara trygga och kunna utvecklas, oavsett bakgrund, identitet eller erfarenhet. 
 • har dokumenterad erfarenhet av kommunikationsarbete, såväl det strategiska upplägget som det praktiska genomförandet. 
 • har kunskap om sociala medier, både operativt och på strategisk nivå  
 • har vana att jobba med WordPress, Adobe Illustrator och Premier el motsvarande, Photoshop el liknande, samt Officepaketet  
 • har en stilistisk förmåga med vana av textframtagande och -bearbetning. 
 • har förståelse för idéburna organisationers förutsättningar 
 • har eftergymnasial utbildning inom kommunikation

Meriterande:

 • har varit anställd/engagerad i en medlemsorganisation, gärna inom KFUM 

För att trivas på KFUM och komma till din rätt i tjänsten är du: 

 • Resultatorienterad och får saker att hända.  
 • Drivande, självgående och trivs i en koordinerande roll. 
 • Lyhörd, nyfiken och idérik.
 • Värdegrundsdriven
 • Utvecklingsfokuserad och intresserad av digital utveckling.   
 • En person som trivs på ett litet kansli där alla får ta ansvar för att helheten ska bli bra. 
 • Engagerad, social och prestigelös.  

OM KFUM SVERIGE 

KFUM är en del av en världsomfattande ungdoms- och kvinnorättsrörelse med 175 års erfarenhet av att stärka unga människor och skapa ett starkare, varmare och mer jämställt samhälle. Tillsammans finns de två rörelserna YMCA och YWCA i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor. I Sverige har KFUM-rörelsen ca 45 000 medlemmar och 150 anslutna medlemsföreningar. 

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – Body, Mind & Spirit. Detta genomsyrar all vår verksamhet, inte minst skapandet av mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. 

KFUM är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Till KFUM är alla välkomna, oavsett tro, livsåskådning eller annat som teoretiskt skulle kunna försöka dela upp oss i grupper. 

VILLKOR OCH PRAKTISK INFORMATION 

Tjänsten är ett vikariat då nuvarande kommunikationsansvarig kommer gå på föräldraledighet. Vi ser gärna tillträde runt 1 november 2020 och vikariatet väntas sträcka sig som längst t.o.m 31 mars 2022.

Tjänstens omfattning är 100 % och arbetet utgår från KFUM Sveriges kansli på Borgmästargatan på Södermalm, Stockholm. Under rådande omständigheter med corona tillämpas arbete hemifrån i den utsträckning det är möjligt. 

Kvälls- och helgarbete förekommer i viss utsträckning.

Vänligen sök tjänsten genom personligt brev och cv till jobb@kfum.se, sista ansökningsdag är måndag 21 september 2020. 

KFUM Sverige är ansluten till Kollektivavtalet för tjänstemän mellan IDEA och Unionen. 

För frågor kontakta KFUM Sveriges generalsekreterare Alexander Clemenson på alexander.clemenson@kfum.se eller 08-677 3001. 

Intervju med Seva – Trainee hos KFUM med internationellt fokus

I augusti har vi välkomnat Vsevolod ”Seva” Lukashenok till gänget på KFUM Sveriges kansli. Här kommer en kort intervju med Seva för att snabbt få lära känna honom lite bättre!

Hej Seva! Vill du berätta lite om dig själv?

Jag heter Vsevolod, men kallas för Seva. Min personliga grund är tudelat mellan våra samhällens orättvisor och ojämlikhet å ena sidan och ungdomskultur som musik och konst å den andra. Jag har länge varit intresserad av hur världen är uppbyggt i teori och praktik, vilket har påverkat både mitt innersta självt och min akademiska bana. Samtidigt har musiken också varit en stor del av mig – kanske som ett sätt att få ut de känslorna som genereras av att undersöka samhällsutvecklingen. Jag är lugn, till skillnad mot den musiken jag utövar, och stabil, i motsats till samhället!

Vad är ditt uppdrag här på KFUM Sverige?

Jag är trainee med fokus på KFUM Sveriges internationella verksamhet. Jag jobbar nära båda internationella sekreterare och fokuserar främst på KFUM Sveriges Afrikaprogram samt vårt arbete med att främja FN:s resolution som kopplar samman unga, fred och säkerhet. Jag har därför en hel del kontakt med andra YMCA rörelser, främst i Afrika i länder som Ghana, Madagaskar, Sydafrika med flera. Inom ramarna för programmet med fokus på Afrika arbetar vi på KFUM Sverige tillsammans med våra partnerorganisationer inom YMCA-rörelsen med att hjälpa unga som står långt ifrån samhället att bygga upp deras möjligheter till självförverkligande. I arbetet med FN-resolutionen kommer jag kontakta svenska föreningar för lyfta fram det faktum att även KFUM i Sverige jobbar med unga, säkerhet och fredsbyggande!

Vad gjorde du innan du började hos oss?

Jag arbetade med metod- och organisationsutveckling på Sida. Det innefattade frågor som kunde verka stå långt ifrån det svenska biståndet och utvecklingen men som ändå alltid tangerade och kopplade an till hur Sida agerar i dess handläggning, bemötande av partnerorganisationer och beslut.

Varför sökte du dig till KFUM Sverige?

Rörelser har en stor potential för att tilltala och få många olika människor att trivas. Det är också därför som rörelser är så viktiga aktörer för att förändra samhället! Det är fascinerande att känna den tyngden bakom sig och därför kändes KFUM Sverige helt rätt som arbetsplats. Jag tänkte att ett arbete med en ungdomsrörelse kallar till ständig förnyelse och engagemang. Det gör det också! Den kollektiva glädjen och organiseringen gör det lättare för mig att kanalisera min strävan till att uppnå en finare samhälle.

Ny verksamhetsutvecklare med fokus på föreningsstöd

Den 17 aug började Ida Wahlström som verksamhetsutvecklare hos oss på KFUM Sveriges kansli. För att snabbt få lära känna henne lite bättre kommer här en kort intervju.

Hej Ida! Vill du berätta lite om dig själv? 

– Jag är en öppen, nyfiken och kreativ verksamhetsutvecklare som brinner för inkludering, jämställdhet och ungas egenmakt. Eftersom jag växte upp i Zambia, Kenya, Finland, Sverige, Sydkorea och USA, fick jag se från en tidig ålder de orättvisor som präglar mycket av vår värld. Det väckte ett starkt engagemang i mig för social rättvisa och hållbarhetsfrågor. Samhällsförändring tror jag vi åstadkommer bäst när vi utgår ifrån solidaritet, medskapande och allas lika värde, rättigheter och potential! På fritiden finner ni mig i skogen, vid vattnet eller i någon form av lek och rörelse såsom acroyoga, brottning eller parkour, alternativt på någon festival med inriktning kreativitet och personlig utveckling!

Vad är ditt uppdrag här på KFUM Sverige?

– Mitt uppdrag är att vara ett stöd till alla fantastiska föreningar inom KFUM rörelsen runt om i Sverige. Det innebär att jag kommer ha mycket kontakt med föreningar och medlemmar, och att jag kommer jobba bl.a. med nationella träffar, utbildningar och andra KFUM evenemang. Jag kommer även stötta upp KFUMs föreningar i arbetet med administration, statsbidrags- och projektansökningar liksom rapportering.

Vad gjorde du innan du började hos oss? 

– Jag arbetade som global metodutvecklare och innan dess nationell verksamhetsledare i Sverige för Futebol dá força, en internationell organisation som använder fotboll som plattform för att stärka unga tjejer och främja ungt ledarskap.

Varför sökte du dig till KFUM Sverige?

– Jag tycker att föreningslivet är en av de bästa och viktigaste institutioner som finns! Att vara aktiv inom föreningslivet är ett sätt att utöva sina rättigheter, ta makt över sitt eget liv och bidra till att skapa det samhället en vill leva i. Samtidigt är föreningslivet en perfekt plats att utvecklas som person, lära sig om sina rättigheter och organisera sig för att påverka sin omvärld på en större skala. Helt enkelt sökte jag sökte mig till KFUM för att jag vill bidra till att utveckla föreningslivet, och för att jag vill möjliggöra för fler unga att uppnå sin fulla potential genom sitt engagemang inom föreningslivet!

Informations med anledning av Coronaviruset

*Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt. Uppdaterades senast 10 september 2020.

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi (2020-03-11). Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Vi förstår att detta kan skapa oro och vill därför dela med oss av bra länkar för information och dela med oss av vad vi på KFUM Sverige gör i denna situation. 

KFUM Sverige följer de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. Vi uppmanar alla KFUM-föreningar att också göra det. 

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor m.m. 

På krisinformation.se finns samlad information från flera myndigheter. Där finns även råd om hur en kan prata med barn om detta.

Rekommendation från KFUM Sverige

Efter som att vi inte vet hur situationen kommer utvecklas ser vi att det är viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det råd som vi kan ge till KFUM-föreningar i dagsläget är att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. 

Vi följer utvecklingen av situationen via följande länkar:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

UD avråder
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

Källkritik

I extraordinära situationer som denna är det extra viktigt att tillämpa källkritik. Var uppmärksam på vem som är avsändare till informationen du tar del av, i vilket syfte den publiceras, om det finns källhänvisning eller inte, om informationen är aktuell och om det finns flera pålitliga källor som säger samma sak.

Fler bra länkar

Här hittar du föreskrifter och allmänna råd om bl.a. allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, råd till verksamheter m.m.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan–det-har-kan-du-som-privatperson-gora/

Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen (10/9)

Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/regeringen-satsar-pa-barn–och-ungdomsorganisationer-i-krisen/

Undantag från 50-regeln utreds (21/8)

Regeringen utreder lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Gränsen på 50 deltagare ska fortfarande gälla som huvudregel.

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/augusti2/undantag-mot-50-regeln-utreds

Rekommendationer ang. körverksamhet (FHM 13/8)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/?fbclid=IwAR1jmY5YerJwK3JHnj-iFW29al-Umv9CG5rFANGgATw8G_qu8qIzoGBHbcc

Rekommendationer ang. lägerverksamhet (FHM pressträff 18/5)

Lägerverksamhet för barn och unga kan genomföras i sommar så länge den hålls lokalt, meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff 18/5. Pressträffen hittar ni på youtube. (ca 4:48 in i klippet)

(Uppdatering 4/6: Från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i Sverige meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff).

Text från Folkhälsomyndigheten (19/5) om att anordna lägerverksamhet:

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tänk bland annat på det här:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

För fler råd se vår FAQ om idrotts- och träningsaktiviteter. Mer information hittar du även på vår sida om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.

Texten i sin helhet hittar du här.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar från Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Information från Folkhälsomyndigheten till arrangörer av evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Ändringar av UDs avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Håll dig uppdaterad här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a–andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Omställningsstöd att söka – Ansökan är nu öppen! (22/6)

Det stödpaket som kallas ”omställningsstöd” riktas till företag men kan också sökas av ideella föreningar. Läs mer här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html?fbclid=IwAR3zyXjERaa797bH4Vpo9uEo6BnquRqlT_oGvxyoA6lHixSv9b6_aHdvgZA

MUCF har även beskrivit vem som kan söka här: https://www.mucf.se/stodpaket-fran-regeringen

Ansökan är öppen till och med 31 augusti.

Förskjutet årsmöte eller årsmöte digitalt?

Hur ska en som förening göra med sitt årsmöte? Kanske har kallelse redan gått ut men det känns osäkert om mötet går att genomföra p.g.a smittorisk? Eller har ett beslut tagits om att skjuta fram mötet, men enligt stadgar ska mötet genomföras innan ett visst datum? Efter som det finns många frågor och dilemman på tema årsmöte så har vi skapat en sida speciellt för det. Du hittar den här!

Samlad information till civilsamhället

MUCF har skapat en sida med samlad information om t.ex. hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

https://www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset?fbclid=IwAR2KGOn742IOCybVE3oNm0fJPnDOpAy8mhUggLkZQzan85ftSh_EnEKgUIk

För företagare med anledning av covid-19

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

Information för barn om Coronaviruset

Efter som det i första hand är verksamhet för barn- och unga som vi i KFUM bedriver så har vi samlat tips på sidor med information som är riktat till barn. Följt av tips till vuxna att tänka på när en pratar med barn om detta.

Folkhälsomyndighetens sida för barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

Informationsmaterial till barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/informationsmaterial-till-barn-och-unga/

Jämställdhetsministern håller pressträff för barn (20 april)

Den 20 april hade jämställdhetsministern pressträff för barn om det nya coronaviruset. Ytterligare en pressträff för barn kommer hållas ons 13 maj: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/jamstalldhetsministern-och-utbildningsministern-haller-presstraff-for-barn-om-det-nya-coronaviruset/?fbclid=IwAR2oWDLDVRMmZKl_-x0GrAi2BZqi9zPHTSAFRcb-69AkCodf9qlZnotKFRg

BRIS (Barnens rätt i Samhället) har gjort en sidan med tips till barn som känner sig oroliga. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

Lilla aktuellt har ett flertal filmklipp för barn som handlar om Coronaviruset. https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/

Barnens pressträff (19/3) Statsminister Stefan Löfven svara på barns frågor om Coronaviruset. https://www.svtplay.se/video/26081576/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-forklarar-sasong-1-era-fragor-till-statsministern?start=auto

Flera kommuner har stödinsatser för barn och unga under 18år. Sök på din kommuns hemsida för att få lokal information. Här är ett exempel från stöd till barn från Nacka kommun: ”Just nu pratar alla om coronaviruset och det kan kännas både oroande och jobbigt. Det är dessutom mycket som händer som påverkar vardagen. Kanske blir det oroligt även hemma?” Läs mer här: https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/03/ar-du-under-18-och-behover-nagon-att-prata-med/?fbclid=IwAR2ZHK5zGDd64erW1vDcj8xQiKM4mN-p5eGIiKV7li7_R9Gqf-l3GPRRIaA

Filmer för unga om källkritik

UR har t.ex. filmer om källkritik i en serie som heter Orka plugga:

Tips till vuxna hur en kan prata med barn om Coronaviruset

Det finns också många sidor med tips till vuxna om hur en kan prata om rådande situation med barn. Här är några av dem: 

1177 har sammanställt tips i både punkter och film. 
https://www.1177.se/Kalmar-lan/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/om-coronaviruset/hur-pratar-du-med-ditt-barn-om-nya-coronaviruset/  

Krisinformation.se har publicerat en artikel om hur en kan prata med barn om Coronaviruset. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

8 mars – Internationella kvinnodagen!

Ett tillfälle för oss som individer, förening och organisation att tänka lite extra på och uppmärksamma att vi inte bara är en del av världens största ungdomsrörelse YMCA utan också, och framförallt, en del av världens världens största och äldsta kvinnorättsrörelse YWCA! 

Det är ofta när jag ska förklara “vad är KFUM” som jag hör mig själv säga “känner du till YMCA?”. När jag fått klartecken att personen som ställde frågan är med på tåget lägger jag snabbt till: “vi är också en del av världens största kvinnorättsrörelse, YWCA” brukar responsen inte tyda på lika stor kännedom. 

Därför vill jag ta tillfället i akt denna dag och uppmärksamma vår internationella systerorganisation YWCA och deras arbete!

YWCA grundades 1855 i London av superkvinnorna Mary Jane Kinnard och Emma Robarts. Organisationen spreds snabbt till andra delar av världen och beskrivs vara en del av kvinnokampens frontlinjekämpar för i kvinnorna i civilsamhället. YWCA har bland annat varit viktiga aktörer för kvinnors framtida rösträtt, flyktingkrisen i Europa efter andra världskriget, kvinnors civila rättigheter i USA under 1900-talet samt under Apartheid i Sydafrika.

Idag finns YWCA i över 100 länder där de arbetar med kvinnor, unga kvinnor och flickor över generations-, religions-, kultur och regions-gränser med syfte och tron på att kvinnors stärkta egenmakt och ledarskap är nödvändiga för att förändra ojämlika maktstrukturer. YWCA arbetar dagligen med verksamhet där ledarskap och egenmakt utvecklas, påverkansarbete för en mer jämställd värld pågår och trygga mötesplatser för kvinnor att få mötas, inspireras och utvecklas. 

Känner du igen dig? Låter det som din egen KFUM-förening? 

Det är för att vi är det! Vi är en del av detta exakt lika mycket som vi är en del av YMCA! Häftigt va?

I vår strategi, What We Want, är även ett av våra fokusområden jämställdhet. Vi jobbar med detta dagligen runt om i KFUM, men det kanske behövs att vi uppmärksammar och jobbar med detta lite mer medvetet? 

Pratar vi i styrelserummet hur vår könsfördelning ser ut i styrelsen och i föreningen?

Har vi lag uppdelade i kön på våra lägergårdar när vi kör en fotbollsmatch?

Pratar vi med våra barn och unga om begränsande könsnormer?

Har vi rutiner för att systematiskt och medvetet skapa rättvis arbetsfördelning bland våra ledare i föreningen så att alla får komma till tals, både killar och tjejer får vara med och baka fikat till eftermiddagen? 

KFUM är en organisation i tiden. Vi har alltid mött unga människors behov och så ska det förbli. En del av detta är att jobba medvetet, konsekvent och fokuserat med jämställdhet. Just idag handlar det om jämställdhet mellan könen, men i vår verksamhet det handlar även om jämställdhet mellan ålder, etnicitet, religion, kulturell och socioekonomisk bakgrund. Även om vi varit med i matchen sedan 1844 finns det fortfarande ojämlika strukturer i vårt samhälle som vi behöver arbeta med och fundera över dagligen. Det är också viktigt att vi inte bara ser jämställdhet som ett arbete för kvinnor och för att kvinnor ska få det bättre. Ett mer jämställt samhälle vinner vi alla på – oavsett. Ett toppen-exempel på hur vi kan arbeta med jämställdhet med unga killar är föreningen Locker Room Talk som arbetar med omklädningsrumskulturen i syfte att förändra en begränsande mansnorm!

Så, kära KFUM medlem, förening, styrelse. Ägna en stund på er nästa ledarsamling, möte, planeringsdag för kansliet och prata om hur ni arbetar med och för ett mer jämställt KFUM (och som vi alla vet blir en effekt: ett mer jämställt samhälle). Det kanske kan kännas onaturligt och obekvämt – men det är exakt det som krävs för att vi ska utvecklas och bli bättre, och det vill vi ju – eller hur?!

Som tips på vägen skickar jag med detta för inspiration:

Jag önskar er en fin 8 mars och ser fram emot att fortsätta arbetet med ett mer jämställt KFUM tillsammans med er!

Emma Grzechnik Mörk
Ordförande, KFUM Sverige

40 dagar för klimatet

Fotografi av ett scoutläger i soluppgång. I förgrunden en vedhög med en huggkubbe och yxa, i bakgrunden ett matbord byggt av slanor och stockar, flera tält, och en stor trefot. På fotot finns en tecknad logga med ett leende jordklot som kramar sig själv och texten "40 dagar för klimatet".
Foto: Linnea Hjelm

KFUM Sverige gör tillsammans med scoutrörelsen i Sverige en gemensam satsning för klimatet under perioden 26 feb till 5 april – var med ni också! Under 40 dagar vill vi utmana alla föreningsmedlemmar att dela sina klimatsmarta val och på det sättet uppmuntra varandra.

Gör klimatbingot med 40 utmaningar, som finns att ladda ner. Klarar man 50 procent av bingobrickan får man ”klimatmärket” som finns att beställa i Scoutshoppen. Med det kan ni visa att ni gjort klimatsmarta val.

Dessutom finns det tips på aktiviteter som ni kan använda när föreningens medlemmar träffas. Syftet är att få oss att tänka till hur vi lever och hjälpa oss att göra medvetna val även efter den här perioden. Ingen kan göra allt men alla kan göra något och tillsammans kan vi göra skillnad!

Dela det ni gör och följ vad som händer under #kfum, #kfumsverige, #ywcaymcaofsweden, #40dagarförklimatet och #scoutergör.

Ladda ner

KFUMs ledarskapsutbildning MARY 2020 ges i Sverige

Varje år arrangerar KFUM Sverige är en veckas ledarskapsutbildning som kallas ”Mary”. Mary hålls utomlands eller i Sverige och innefattar någon form av utbyte eller studiebesök hos en KFUK eller KFUM förening. I år kommer utbildningen hållas hos KFUM Brevik (strax utanför Norrköping) den 5-11 okt.

Mary är ett det fjärde steget i KFUM:s utbildningspaket. Mary är en intensiv och avancerad ledarskapsutbildning och bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen och av tidigare ledarskapsutbildningar.

Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärningsmodell med stort utrymme för personlig reflektion och fördjupande teoretiska inslag. Deltagarna får köra KFUMs instagramkonto under denna vecka. På KFUMs instagram kan du spana in sparade stories från tidigare år!

Syftet med KFUMs ledarskapsutbildning Mary är att deltagaren får fördjupad förståelse för KFUM samt stärkt personligt ledarskap genom ökad självinsikt, självkänsla och förståelse av ledarskapets innebörd.

Vem kan gå Mary?

Mary riktar sig till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt.

Förkunskaper

Deltagare på Mary förväntas ha förkunskap om KFUM och om ledarskap ungefär motsvarande Emma. Deltagare som inte själva har gått Emma, George eller Williams förväntas göra George och Williams inför kursen. Detta kan ske på egen hand.

Mål med utbildningen

• Deltagaren har ökad självinsikt och självkänsla
• Deltagaren har ökad förståelse för ledarskapets komplexitet och kapaciteten att anpassa sitt ledarskap för olika situationer
• Deltagaren är inspirerad till fortsatt engagemang i KFUM och djup förståelse för rörelsens påverkan för individer och samhälle.

Innehåll

Mary innehåller minst ett studiebesök eller utbyte med värdorganisation samt
• Minst två pass om KFUM
• Minst fyra pass av följande teman:
• VAD/HUR (Innehåll/Process)
• Självpresentation & JOHARI fönster
• Feedback (utvecklande/stärkande feedback samt feedback-trappan)
• Integrated Model of Group Development (IMGD) eller FIRO
• Personlig kommunikation
• Non- Violent Communication
• Transaktionsanalys
• Konflikthantering
• Förändringsnivåer
• Coachande samtal
• Dagligt reflektionsarbete

Var och när?

Utbildningen hålls under en vecka på KFUM Brevik, Norrköping.
Datum: 5-11 okt 2020

Kostnad

Utbildningen är subventionerad av KFUM Sverige, vilket betyder att du eller din KFUM-förening endast står för en del av kostnaden. I å står KFUM Sverige för en ännu större del av kostnaden då vi är medvetna om att konsekvenserna av Covid-19 har slagit hårt mot många KFUM-föreningar ekonomiskt. Priset är därför år 2020 endast 6000kr och inkluderar boende, mat och utbildning.

”No show” avgift

Avbokar du din plats efter sista anmälningsdag (dvs. efter 31 juli) så kommer vi behöva ta ut en avgift på 3000kr. Om avbokningen sker mindre än två veckor innan avresa är avgiften 6000kr. Med läkarintyg 0kr. Om utbildningen avbokas p.g.a. Covid-19 kommer deltagarna få hela avgiften tillbaka.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk:

https://podio.com/webforms/24173798/1757301

Sista anmälningsdag 31 juli 2020

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till Annika som kommer att leda utbildningen. Mail: annika.thomsson@kfum.se

Håll gärna utkik på eventet på Facebook, du hittar det här: https://www.facebook.com/events/2755887384456994

KFUM Sverige inspirerar till fredsutvecklande insatser i världen

Nu lanserar vi en sammanställning av erfarenheter från arbetet med UNSCR 2250. Den innehåller också rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare.

KFUM Sverige har sammanställt ”Best Practice”-kunskap om hur lokala KFUM-föreningar och våra partners arbetar med UNSCR 2250s fem fokusområden. Närmare 50 generalsekreterare från YMCAs i hela världen var samlade då KFUM Sveriges generalsekreterare Alexander Clemenson presenterade ”Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA” på en konferens i Palestina. Även ett flertal personer från GST, Global Staff Team (generalsekreterare för regionerna Europa, Afrika, USA, Kanada, Latinamerika & Karibien, samt Asien). Gäster och volontärer från värdorganisationen YMCA East Jerusalem var också på plats vid lanseringen. 

Fred och säkerhet var ett återkommande tema under konferensen för som varade i fem dagar. Inte minst med tanke på att den var förlagd i just Palestina. Det var totalt ca 60 personer från olika YMCAs i hela världen närvarande när Alexander Clemenson klev upp på scen för att för första gången presentera KFUM Sveriges nya publikation med inspirerande exempel på hur KFUM-föreningar i Sverige och världen arbetar med resolutionen. 

”Att prata om UNSCR 2250 blir väldigt naturligt när det kommer till YMCA och YWCA. Särskilt då många i rörelsen refererar till sina engagerade unga som just fredsbärare och har gjort det sedan långt innan resolutionen antogs 2015”

Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige.

KFUM Sverige vill öka kunskapen om och engagemanget för UNSCR 2250s fem fokusområden bland svenska och internationella unga ledare. Men också bidra till stärkt kapacitet att genomföra resolutionen.

Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA är ett resultat av tre dagars workshop arrangerad av KFUM Sverige, med deltagare från olika lokala organisationer i YWCA-YMCA rörelsen nationellt och internationellt. Dokumentet samlar inspirationsexempel på hur olika KFUM-föreningar arbetar med UNSCR 2250 och avslutas med konkreta rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare. 

Här nedan kan du ladda ner Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCAFROM YWCA & YMCA

KFUM SVERIGE SÖKER VERKSAMHETSUTVECKLARE INOM FÖRENINGSSTÖD

Vill du att ditt arbete bidrar till inkludering, jämställdhet och att stärka ungas identitet och makt? Stortrivs du dessutom med många kontakter i ditt arbete? 

KORT OM TJÄNSTEN 

Som verksamhetsutvecklare på KFUM Sverige ansvarar du för att utveckla, planera, samordna och genomföra nationella träffar, utbildningar och andra evenemang för KFUM Sveriges medlemsföreningar. Du bidrar även till föreningsadministration, statsbidrags- och projektansökningar liksom rapportering. 

I tjänsten kommer du att bygga relation med KFUM Sveriges medlemsföreningar både i form av uppsökande verksamhet och som bollplank för lokal föreningsutveckling. Du kommer också att arbeta i nära dialog med våra regioner inför en trolig omorganisering gällande KFUM-regionerna runtom i landet.

Du kommer även att samverka med våra världs- och europaförbund inom YWCA och YMCA för att möjliggöra arenor för unga att växa på. Liksom att samverka och skapa synergier med andra relevanta civilsamhällesorganisationer. En skulle kunna kalla dig en nyckelperson som håller koll på många olika parter och kopplar samman individer, föreningar och verksamheter för bästa möjliga nytta för allihop, inte minst för just unga.

Tillsammans med kollegor kommer du även bidra till att stärka KFUM Sveriges kommunikation till medlemsföreningar och lokala medlemmar, tex kring internationella möjligheter, utbildningar och samarbeten.

OM KFUM 

KFUM är en del av en världsomfattande ungdoms- och kvinnorättsrörelse med 175 års erfarenhet av att stärka unga människor och skapa ett starkare, varmare och mer jämställt samhälle. Tillsammans finns de två rörelserna YMCA och YWCA i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor. I Sverige har KFUM-rörelsen ca 45 000 medlemmar och 150 anslutna medlemsföreningar. 

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – Body, Mind & Spirit. Detta genomsyrar all vår verksamhet, inte minst skapandet av mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. 

KFUM är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Till KFUM är alla välkomna, oavsett tro, livsåskådning eller annat som teoretiskt skulle kunna försöka dela upp oss i grupper. 

Här kan du se en kort film som ger en övergripande bild av KFUM. 

VI VILL ATT DU

 • Har erfarenhet från ungdomsarbete, ideellt och/eller som anställd
 • Har god kännedom om ideella organisationers förutsättningar och roll i samhället 
 • Har erfarenhet av att arbeta i rollen som projektledare, metodutvecklare och/eller processledare
 • Kan kommunicera obehindrat i tal och text på svenska och engelska. 
 • Är självständig, lösningsfokuserad och tar egna initiativ 
 • Har vana av att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
 • Har hög social kompetens och är bekväm att arbeta mot både offentliga som privata aktörer, medlemmar och unga ledare från KFUM i Sverige och världen över

Kanske ber vi om ganska mycket, samtidigt är vi övertygade om att detta krävs för tjänsten som stundtals kan vara utmanande och inte minst innebära det något slitna uttrycket ”många bollar i luften”. 

MERITERANDE 

 • Egen erfarenhet och engagemang inom KFUM-rörelsen 
 • Erfarenhet av arbete gentemot regioner
 • Erfarenhet av arbete i internationell kontext/med internationella partners
 • Erfarenhet av att utveckla och/eller hålla utbildningar för unga ledare 
 • Relevant eftergymnasial utbildning 

VILLKOR

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning 6 månader och tillträde snarast eller enligt ök. KFUM Sverige är anslutna till kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen samt Akademikerförbunden. Vi tillämpar målstyrd arbetstid och arbete under kvällar och helger förekommer. 

Arbetet utgår främst från KFUM Sveriges kansli på Södermalm i Stockholm och resor förkommer runtom i landet och i viss utsträckning internationellt. 

INTRESSERAD?

Välkommen med din ansökan inkl CV med senast måndag 9 mars 2020 till jobb@kfum.se. Intervjuer kan komma att kallas till löpande så vänta inte till sista ansökningsdag om du tänker att det här är du! 

För frågor kontakta Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige på alexander.clemenson@kfum.se eller tfn 08-677 30 01.