Abdulahi Hussein prisas för sitt civilkurage

2014 års ANTIGONEPRIS tilldelas Abdulahi Hussein. ANTIGONEPRISET är ett pris som uppmärksammar personer som visat civilkurage. Bakom priset står Ljungskile folkhögskola. Juryn motiverar sitt val av pristagare så här:

”Abdulahi Hussein arbetade för den etiopiska provinsen Ogadens tv-kanal och var rådgivare till president Abdi Muhamud Omar. När Hussein blev varse de övergrepp som skedde i regimens namn samlade han – med fara för sitt eget liv – på sig mängder med !lmmaterial som han sedan smugglade ut ur landet. Idag lever han som politisk ”ykting i Sverige. Abdulahi Hussein har satt principen om demokrati och yttrandefrihet framför sin egen säkerhet och bekvämlighet. Tack vare honom har vi fått en tydligare bild av vad som hände de svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye. Vi har också, genom filmen Diktaturens fångar, fått en avslöjande inblick i vad som pågår i Ogaden. Att välja och gå den väg man tror på, risker och förluster till trots, visar på stort civilkurage. Abdulahi Husseins mod är också en uppmaning till oss andra att följa vår inre moraliska kompass.”
http://www.ljungskile.fhsk.se/om/omoss.shtml#antigone