Skip to content KFUM's logga
Sök

OM KFUM

Om KFUM

Vi i KFUM brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential.

Organisation

I Sverige samlar KFUM ca 150 föreningar och 45 000 medlemmar. Den viktigaste delen av vår organisation är våra lokalföreningar, men det finns en stödjande organisation även på regional och nationell nivå.

Globalt

KFUM är en del av två globala ungdomsrörelser, YMCA och YWCA. Tillsammans finns dessa organisationer i ca 130 länder och når ca 70 miljoner människor.

KFUM Sverige

All KFUM-verksamhet i vårt land samlas under riksorganisationen KFUM Sverige. KFUM Sverige ansvarar bland annat för rörelsens ideologiska frågor, profilering och kommunikation samt många av de internationella samarbetena.

Regioner

KFUM-rörelsen i Sverige har 9 regioner som samordnar utbildning och andra gemensamma angelägenheter på regional nivå.

Lokalföreningar

150 KFUM-föreningar i hela landet skapar verksamhet i olika former för ca 45 000 medlemmar. Gemensamt för alla är att de på olika sätt skapar mötesplatser där barn och unga får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

Om KFUM Sverige

KFUM Sverige är riksorganisationen för alla KFUM-föreningar och samlar nationellt 45 000 medlemmar genom 150 föreningar runt om i Sverige. Vi är en partipolitisk, feministisk och religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation som skapar möjligheter för barn och unga att utvecklas till sin fulla potential. KFUM står för Kristliga Föreningen för Unga Människor och har funnits i Sverige sedan 1884.

Värdegrunden är basen i KFUM och handlar om en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. Det betyder att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.

KFUM Sverige har också ett stort internationellt engagemang. Vi är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA som finns i 130 länder och engagerar över 70 miljoner människor. KFUM Sverige driver ett flertal projekt med partners i andra länder för att på olika sätt stärka ungdomar.

LOKALA FÖRENINGAR

Till KFUM-föreningar är alla välkomna. Du är lika värdefull oavsett vem du är, var ifrån du kommer eller vilka livsval du gjort. Alla KFUM-föreningar erbjuder på olika sätt mötesplatser där framför allt barn och ungdomar kan utvecklas till sin fulla potential. Det kan vara t.ex. basket, gymnastik, handboll, körsång, scouting eller läger. Det kan också vara internationella projekt, workshops, utbildning, festival eller egentligen vad som helst.

Det viktiga är inte vad som görs utan hur det görs. KFUMs gemensamma värdegrund märks genom ledarskapet, på planen, i scoutstugan och på lägergården. Det är det som gör KFUM unikt. Vi är övertygade om att alla människor är lika mycket värda och har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra.

Att KFUM är en del av YWCA och YMCA globalt öppnar för ett stort internationellt nätverk och skapar möjlighet för KFUM-medlemmar att delta och träffa andra engagerade unga människor på arrangemang runt om i världen.

KFUM Sverige

IDÉ OCH VÄRDEGRUND

Principen om alla människors lika värde är grundläggande inom KFUM. Vi verkar för internationell solidaritet och rättvisa. Vi vill förändra ojämlika strukturer och värna om oprivilegierade grupper både i Sverige och i andra länder. Därför skapar vi mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. Det gör vi utifrån en helhetssyn på människan och genom att möta barn och ungas aktuella behov.

Vår historia

George Williams föddes 1821 i Genève och som ung beskrev han sig som slarvig, tanklös och gudlös. Efter en olycka skickade hans föräldrar iväg honom för att börja jobba som butiksbiträde i en klädbutik. Detta påverkade honom i positiv riktning, han engagerade sig i kyrkan och flyttade efter några år till London. På sin fritid ägnade han sig åt evangelisation bland Londons arbetarungdom. Han blev bestört av de sociala orättvisor, hårda arbetsvillkor och fattigdom han möttes av. Som alternativ till stökigt krogliv med öl och slagsmål och allmän syndfullhet startade han den 6 juni 1844 den första YMCA-föreningen.