Internationella möjligheter för KFUMare

För dig som KFUMare finns det en rad olika möjligheter i att engagera sig internationellt. Våra världs- och Europaförbund organiserar regelbundet utbildningar och läger som unga KFUM medlemmar kan anmäla sig till.

Läger

Internationella utbildningar

Engagemangsresor