Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen

Under de kommande åren ska Agenda 2030 säkerställa att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt och att människor runt om på jorden lyfts ur fattigdom. Som det ser ut nu är unga inte med i vare sig utformningen av planerna för att genomföra dessa mål eller i själva genomförandet av målen på lokal eller global nivå. Det vill och kan KFUM och du förändra. Och det ska vi göra i projektet ”Din agenda – ungas inflytande över de globala målen”. Så, vad roligt att just du vill veta mer!


Målet med Din Agenda är att unga människor har röst, plats och verktyg för att påverka och förverkliga Agenda 2030. För så ser det inte ut idag.

Viktigast i projektet är att fler inom KFUM utbildas och ansvarar för att sprida kunskapen kring hållbarhetsmålen och ungas makt och deltagande i det arbetet vidare. Det är också viktigt att vi gör det på ett KFUMigt sätt! Därför jobbar vi extra med de målen i Agenda 2030 som är kopplade till KFUMs fokusområden och What We want, dvs mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 Fredliga och inkluderande samhället och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap

Din Agenda projektet kommer göra så att fler människor i KFUM och i Sverige vet om vad Agenda 2030 och de globala målen är för något, hur ungas makt i arbetet med dem kan öka och hur vi vill att det ska se ut. Ett viktigt och roligt jobb!

Detta hände under 2018

Utbildningar

Under 3 tillfällen utbildades 10 ambassadörer i Agenda 2030. Vi fördjupade oss i delmålen och pratade om målkonflikter och hur verkligheten ibland kan göra så att det uppstår konflikter mot målen. Vi pratade också om hur vi förbättrar vårt kommunikationsarbete och hur vi gör verklighet av våra planer i de informationsaktiviteter vi gör i våra föreningar för att sprida kunskap och kännedom om Agenda 2030 runt om i KFUM och i Sverige. Vi fick också besök av Gildas Tona, som är projektledare för youth justice i YMCA Togo, en av KFUMs partners i utvecklingssamarbetet i Afrikaprogrammet. Han berättade ingående om hur arbetet ser ut med youth justice i Togo, hur ungas kontext kan se ut i Togo och hur Togo arbetar med Agenda 2030. Vi har också fått besök av Romulo Dantas, ansvarig för youth empowerment på World Alliance of YMCA. Romulo pratade med oss om hur världsförbundet arbetar för hållbarhetsmålen och för att ungas ska ha plats i genomförandet, men också hur vi kan påverka mer. Vi har också haft besök av unga ledare från Ukraina och Belarus. En sann inspiration att ha dessa gäster hos oss!

Sommarläger

Torsdagen den 16 augusti samlades ett gäng ambitiösa världsförbättrare och 3 ledare för att tillsammans under 4 dagar arbeta med Agenda 2030, dess innehåll, genomförande och hur vi tillsammans kan bidra till att vi år 2030 har uppnått Agendans huvudmål: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen, att främja fred och rättvisa genom att arbeta med Agendans 17 mål och dess 169 delmål.

Tillsammans åkte vi ut till KFUM Brevik för att där ta oss an en informativ, utmanande och rolig helg. Helgen fylldes av workshops om de globala målen, hur vi bidrar och hur vi vill och kan bidra ännu mer, vilket vårt nästa steg är i arbetat för att förverkliga den, vad KFUM i världen gör samt hur vi på bästa sätt kommunicerar och informerar vidare det vi lärt oss under helgen. Men det var inte bara hjärnaktivitet under helgen, vi paddlade kanot, åkte zipline (ALLA VÅGADE!), löste kluriga utmaningar tillsammans (vissa involverade en rock ring, 7 personer och ett mål under 5 sek), grillade och sjöng runt lägereld.

DETTA HÄNDE UNDER 2019

Under 2019 fanns en arbetsgrupp av tio deltagare från olika KFUM föreningar runt om i Sverige. Under 2019 fick arbetsgruppen göra följande:

UTBILDNINGAR OCH INFORMATIONSSPRIDNING

Under 2019 hölls utbildningar om Agenda 2030 för arbetsgruppen. Under utbildningarna fick deltagarna möjlighet att lära sig mer om Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Deltagarna fick även lära sig metoder för att genomföra egna informationstillfällen i sina lokalföreningar och regioner i KFUM men också på andra plattformar och mötesplatser. Arbetsgruppen har pratat och spridit kunskap om Din Agenda på styrelsemötet, i klassrummet, på fika-rasten i personalrummet på jobbet, på kommunens tjej-mässa och många fler platser. 

YMCA175 I LONDON

Deltagare från arbetsgruppen åkte tillsammans med den svenska delegationen från KFUM Sverige till London för att fira att YMCA fyllde 175 år. Din Agenda 2030 projektet pågår inte bara i Sverige. I arbetsgruppen från Din Agenda deltog fyra personer från Sverige tillsammans med unga ledare från våra partnerorganisationer i Palestina, Sydafrika, Togo, Madagaskar, Belarus och Ukraina. 

På plats i London fick deltagarna sprida kunskap om Agenda 2030 genom att hålla i en workshop om hur deras KFUM arbetar med Agenda 2030. Workshopen var helt fullsatt med personer från alla världens hörn! 

DETTA HÄNDER UNDER 2020

Under 2020 kommer Din Agenda projektet att genomföras på liknande sätt som tidigare år. Datum för aktiviteter är ännu inte helt satta, men följande aktiviteter kommer att genomföras:

  • Utbildningar för arbetsgruppen om Agenda 2030 och kommunikation om dessa
  • Skapandet av en handbok om hur din KFUM förening kan arbeta med de globala målen
  • Ett sommarläger
  • 3-4 nationella mötesplatser (resan till ROM, KFORUM)
  • individuella informationsuppdrag som genomförs av arbetsgruppens deltagare på egen hand

Som deltagare i projektet kommer du att… 

  • få kunskap om Agenda 2030
  • utveckla kunskap om hur en kan arbeta med Agenda 2030 i sin KFUM förening och privatliv
  • utveckla ditt personliga ledarskap
  • lära dig om kommunikations- och presentationsmetoder för att sprida kunskapen vidare
  • få möjligheten att arbeta tillsammans med människor från våra internationella partnerorganisationer

Har du frågor om projektet?

Tveka inte att höra av dig till KFUM Sveriges Kansli: info@kfum.se

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de globala målen, spana in här