Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen

Under de kommande åren ska Agenda 2030 säkerställa att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt som både tar hänsyn till människan och miljön. Som det ser ut nu är unga inte med i vare sig utformningen av planerna för att genomföra dessa mål eller i själva genomförandet av målen på lokal eller global nivå. Det vill och kan KFUM och du förändra! Hur då? Genom projektet ”Din agenda – ungas inflytande över de globala målen”! 

Målet med Din Agenda är att unga människor har röst, plats och verktyg för att påverka och förverkliga Agenda 2030. För så ser det inte ut idag.

Viktigast i projektet är att fler inom KFUM utbildas och ansvarar för att sprida kunskapen kring hållbarhetsmålen och ungas makt och deltagande i det arbetet vidare. Det är också viktigt att vi gör det på ett KFUMigt sätt! Därför jobbar vi extra med de målen i Agenda 2030 som är kopplade till KFUMs fokusområden och What We want, dvs mål 5 Jämställdhet, mål 10 Minskad ojämlikhet, mål 16 Fredliga och inkluderande samhället och mål 17 Genomförande och globalt partnerskap.

Din Agenda projektet kommer göra så att fler människor i KFUM och i Sverige vet om vad Agenda 2030 och de globala målen är för något, hur ungas makt i arbetet med dem kan öka och hur vi vill att det ska se ut. Ett viktigt och roligt jobb!

HUR KAN DIN FÖRENING JOBBA MED DE GLOBALA MÅLEN? 

ALLA KAN BIDRA

Agenda 2030 handlar om oss alla! För att nå de globala målen är det viktigt att vi alla hjälps åt, på vårt sätt. I KFUM bidrar vi till de globala målen genom det vi gör bäst – att skapa mötesplatser där unga kan utvecklas till sin fulla potential! Oavsett om det är genom basket, läger eller parkour så tror vi att det går att vara en del av den hållbara utvecklingen globalt. 

HUR KAN DIN FÖRENING BIDRA?

Det kan till exempel handla om att lyfta jämlikhetsfrågor och säkerställa så att alla som kommer till träningen känner sig välkomna, räkna talartid mellan killar och tjejer under möten, eller att fundera över hur ni kan göra fikapausen mer klimatvänlig. Ni kan också lära er mer om de globala målen och tillsammans diskutera hur ni kan påverka världen och ert närområde till en bättre plats!

HÄMTA INSPIRATION

Ta hjälp av andra! ”Din agenda – ungas inflytande över de globala målen” har under flera år utbildat unga i de globala målen, som själva fått genomföra aktiviteter i sina föreningar och testa olika metoder för att bidra till den hållbara utvecklingen. Exempelvis har det genomförts städdagar, en basketturnering och ett internationellt sommarläger med olika KFUM föreningar. Om ni vill ha tips och idéer på aktiviteter, utbildning eller inspiration, hör av er till KFUM Sverige så berättar vi mer!

VAD HÄNDER NU?

Under 2020 kommer Din Agenda projektet att genomföras på liknande sätt som tidigare år. Dvs, vi kommer utbilda fler unga i de globala målen, och fortsätta testa metoder för att bidra till de globala målen inom KFUM. Utöver det kommer vi även göra en handbok för hur din KFUM förening kan arbeta med de globala målen. 

HAR DU FRÅGOR OM PROJEKTET?

Vill du veta mer om hur din förening kan jobba för att bidra till förändring globalt, vill du ha tips på aktiviteter eller få mer kunskap om de globala målen? 

TVEKA INTE ATT HÖRA AV DIG TILL NATHALIE PÅ KFUM SVERIGES KANSLI! 
nathalie.vukmanic@kfum.se, 073-661 22 98

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de globala målen, spana in här

VAD HAR HÄNT TIDIGARE?

2018

UTBILDNINGAR

Under 3 tillfällen utbildades 10 ambassadörer i Agenda 2030. Vi fördjupade oss i delmålen och pratade om målkonflikter och hur verkligheten ibland kan göra så att det uppstår konflikter mot målen. Vi pratade också om hur vi förbättrar vårt kommunikationsarbete och hur vi gör verklighet av våra planer i de informationsaktiviteter vi gör i våra föreningar för att sprida kunskap och kännedom om Agenda 2030 runt om i KFUM och i Sverige. Vi fick också besök av Gildas Tona, som är projektledare för youth justice i YMCA Togo, en av KFUMs partners i utvecklingssamarbetet i Afrikaprogrammet. Han berättade ingående om hur arbetet ser ut med youth justice i Togo, hur ungas kontext kan se ut i Togo och hur Togo arbetar med Agenda 2030. Vi har också fått besök av Romulo Dantas, ansvarig för youth empowerment på World Alliance of YMCA. Romulo pratade med oss om hur världsförbundet arbetar för hållbarhetsmålen och för att ungas ska ha plats i genomförandet, men också hur vi kan påverka mer. Vi har också haft besök av unga ledare från Ukraina och Belarus. En sann inspiration att ha dessa gäster hos oss!

SOMMARLÄGER

Torsdagen den 16 augusti samlades ett gäng ambitiösa världsförbättrare och 3 ledare för att tillsammans under 4 dagar arbeta med Agenda 2030, dess innehåll, genomförande och hur vi tillsammans kan bidra till att vi år 2030 har uppnått Agendans huvudmål: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter i världen, att lösa klimatkrisen, att främja fred och rättvisa genom att arbeta med Agendans 17 mål och dess 169 delmål.

Tillsammans åkte vi ut till KFUM Brevik för att där ta oss an en informativ, utmanande och rolig helg. Helgen fylldes av workshops om de globala målen, hur vi bidrar och hur vi vill och kan bidra ännu mer, vilket vårt nästa steg är i arbetat för att förverkliga den, vad KFUM i världen gör samt hur vi på bästa sätt kommunicerar och informerar vidare det vi lärt oss under helgen. Men det var inte bara hjärnaktivitet under helgen, vi paddlade kanot, åkte zipline (ALLA VÅGADE!), löste kluriga utmaningar tillsammans (vissa involverade en rock ring, 7 personer och ett mål under 5 sek), grillade och sjöng runt lägereld.

2019

Under 2019 fanns en arbetsgrupp av tio deltagare från olika KFUM föreningar runt om i Sverige. Under 2019 fick arbetsgruppen göra följande:

UTBILDNINGAR OCH INFORMATIONSSPRIDNING

Under 2019 hölls utbildningar om Agenda 2030 för arbetsgruppen. Under utbildningarna fick deltagarna möjlighet att lära sig mer om Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen. Deltagarna fick även lära sig metoder för att genomföra egna informationstillfällen i sina lokalföreningar och regioner i KFUM men också på andra plattformar och mötesplatser. Arbetsgruppen har pratat och spridit kunskap om Din Agenda på styrelsemötet, i klassrummet, på fika-rasten i personalrummet på jobbet, på kommunens tjej-mässa och många fler platser. 

YMCA175 I LONDON

Deltagare från arbetsgruppen åkte tillsammans med den svenska delegationen från KFUM Sverige till London för att fira att YMCA fyllde 175 år. Din Agenda 2030 projektet pågår inte bara i Sverige. I arbetsgruppen från Din Agenda deltog fyra personer från Sverige tillsammans med unga ledare från våra partnerorganisationer i Palestina, Sydafrika, Togo, Madagaskar, Belarus och Ukraina. 

På plats i London fick deltagarna sprida kunskap om Agenda 2030 genom att hålla i en workshop om hur deras KFUM arbetar med Agenda 2030. Workshopen var helt fullsatt med personer från alla hörn!