KFUMs utbildningspaket

KFUM Sverige har ett flertal utbildningar som vänder sig till hela KFUM rörelsen i Sverige.

Utbildningspaketet har tre huvudsakliga fokusområden:

 • Ledarskap
 • Personlig utveckling
 • KFUM

Syftet med utbildningarna är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla potential.

Utbildningspaketet består av fem utbildningar:

 • Introduktion till KFUM – ”George”: Om KFUM
  George är ett av de två grundläggande utbildningssteg i Helheten, KFUMs utbildningspaket. Denna kurs är döpt efter George Williams, grundare av YMCA. Syftet med George är att deltagaren ska lära känna KFUMs idé, värdegrund och målsättning utifrån sin egen erfarenhet av rörelsen. (Genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Alla föreningar kan genomföra dessa och materialet är tillgängligt online.)

  Den 17sept lanseras en digital version av ”George”, läs mer här!

 • Introduktion till ledarskap – ”Williams: Grundläggande ledarskap & personlig utveckling
  Williams är en av det grundläggande stegen i KFUM:s utbildningspaket, och det första steget inom personlig utveckling och ledarskap. Syftet med Williams är att ge deltagaren en introduktion till ledarskap, i synnerhet perspektivet att ledarskap handlar om att förstå och använda sina personliga egenskaper, samt att alla kan bli en ledare. (Genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Alla föreningar kan genomföra dessa och materialet är tillgängligt online.)

  Den 17 sept lanseras en digital version av Williams, läs mer här!

 • Fördjupningskurs i ledarskap – ”Emma: Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap & personlig utveckling
  Emma är det tredje steget i KFUM:s utbildningspaket och en fördjupningskurs i ledarskap, personlig utveckling och om KFUM. Emma är en helgkurs och bygger på att deltagare har gjort George och Williams. Det är primärt regionerna i KFUM
  som erbjuder Emma. Syftet med utbildningen är tt stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM.

  Jag har fått en bredare förståelse om vad ledarskap innebär, hur en grupp fungerar och en massa verktyg för att lösa och hantera konflikter inom en grupp. Alla skulle gynnas av att gå EMMA!”, Simon fd. Emma-deltagare.
  Läs hela intervjun med Simon här!

 • Avancerad ledarskapsutbildning – ”Mary: Avancerad utbildning i ledarskap & personlig utveckling, samt om KFUM.
  Mary är ett det fjärde steget i KFUM:s utbildningspaket. Det är en intensiv, avancerad och rolig ledarskapsutbildning som bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen och av tidigare ledarskapsutbildningar. KFUM Sverige arrangerar Mary en gång om året, vanligtvis i samarbete med en KFUM region. Mary genomförs ofta utomlands och hos någon YMCA eller YWCA förening, men kommer framöver vid tillfälle ges även i Sverige.

  ”Jag ÄLSKADE Mary. Det var så jobbigt, så utmanande, så spännande och så roligt. Jag rekommenderar alla att gå Mary!”, Katarina fd. Mary-deltagare.
  Läs hela intervjun med Katarina här!

  Nästa Mary: 5-11okt 2020 på KFUM Brevik, strax utanför Norrköping. Mer information och anmälan hittar du här!

 • Processledarutbildning – ”Kuffen”: KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare
  Ledare med längre ledarerfarenhet har möjlighet att utbilda sig till Emma-utbildare. Denna utbildning sker under en helg med vissa förberedelseuppgifter. KFUM Sverige anordnar denna utbildning, eventuellt i samarbete med en KFUM region.

  ”Oavsett om du tänker att du vill jobba med ledarskap och utbildning i framtiden eller vill fördjupa och utveckla dig själv och ditt eget ledarskap så är KUFFEN en toppenutbildning!” Emma fd. KUFFEN-deltagare.
  Läs hela intervjun med Emma här!

Material för Helheten finns tillgängligt online

På https://helheten.kfum.se/ finner du:

 • Handledarmanualer för respektive kurs
 • Mallar för kursintyg
 • Mall för utvärdering
 • Länk till utbildningsrapport till KFUM Sverige
 • Checklista för jämställda möten
 • Checklista för tillgänglighet
 • KFUM Sveriges policy mot alkohol, droger och tobak
 • KFUM Sveriges värdegrund

Materialet till GEORGE och WILLIAMS ligger öppet för alla. För att få tillgång till material för EMMA, MARY och KUFFEN så behöver du inlogg. Har du frågor eller vill du veta mer om KFUMs utbildningar, kontakta oss på KFUM Sveriges kansli.

Här hittar du en överblick över bl.a. när och var utbildningar ges: Möjligheter 2020! Det kan vara utbildningar som saknas från överblicken då de flesta ordnas av lokala KFUM-föreningar. Kontakta din KFUM-förening om du vill veta om det finns utbildningar inplanerade!