KFUMs utbildningspaket

KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM rörelsen i Sverige. Utbildningspaketet har tre huvudsakliga fokusområden:

 • Ledarskap
 • Personlig utveckling
 • KFUM

Syftet med utbildningarna är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla potential.

Utbildningspaketet består av fem utbildningar:

George och Williams kan göras i vilken ordning som helst. Dessa är relativt korta och genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Alla föreningar kan genomföra dessa och materialet är tillgängligt online.

Emma är en helgkurs och bygger på att deltagare har gjort George och Williams. Det är primärt regionerna i KFUM som erbjuder Emma.

Mary är en avancerad ledarskapsutbildning under en hel vecka för ledare över 20 år och ledarerfarenhet från rörelsen. KFUM Sverige arrangerar Mary, eventuellt i samarbete med en KFUM region. Mary genomförs ofta utomlands och hos någon YMCA eller YWCA förening, men kommer framöver vid tillfälle ges även i Sverige.

Ledare med längre ledarerfarenhet har möjlighet att utbilda sig till Emma-utbildare. Denna utbildning sker under en helg med vissa förberedelseuppgifter. KFUM Sverige anordnar denna utbildning, eventuellt i samarbete med en KFUM region.

Material för Helheten finns tillgängligt online på https://helheten.kfum.se/ Här finner du:

 • Handledarmanualer för respektive kurs
 • Mallar för kursintyg
 • Mall för utvärdering
 • Länk till utbildningsrapport till KFUM Sverige
 • Checklista för jämställda möten
 • Checklista för tillgänglighet
 • KFUM Sveriges policy mot alkohol, droger och tobak
 • KFUM Sveriges värdegrund

Har du frågor eller vill du veta mer om KFUMs utbildningar, kontakta oss på KFUM Sveriges kansli.

Här hittar du en överblick över bl.a. när och var utbildningar ges: https://kfum.se/mojligheter-2020/ Det kan vara utbildningar som saknas från överblicken då de flesta ordnas av lokala KFUM-föreningar. Kontakta din KFUM-förening om du vill veta om det finns utbildningar inplanerade!