Frukostseminarium om ungas framtid i EU

EU:s strukturerade dialog mellan unga och beslutsfattare genomförs för att unga ska komma till tals i frågor som rör dem, i Sverige går processen under namnet Röstresan. LSU bjuder in till frukost seminarium.

Under 18 månader har Sveriges ungdomsrepresentanter i EU, Louise Grabo och Jakob Amnér, arbetat med att samla in åsikter från Sveriges unga om de viktigaste framtidsfrågorna. Tillsammans med ungdomsrepresentanter från övriga medlemsländer har de kommit fram till gemensamma rekommendationer för ungdomspolitiken. Rekommendationer som vi hoppas får genomslag både i EU:s ungdomsstrategi och i Sveriges nationella ungdomspolitik.

Varmt välkommen till det avslutande frukostseminariet 29 november kl.08.00 i Europahuset där Louise och Jakob lanserar sin rapport med resultat och rekommendationer.

Lyssna på när de berättar om de framtagna 11 ungdomsmålen – gemensamma mål för unga i Europa.

Seminariet avslutas med ett panelsamtal om ungdomspolitikens fortsatta riktning på nationell och europeisk nivå.

Frukostseminarium om ungas framtid i EU

Frukostseminarium om ungas framtid i EU

Läs mer

Bli LSU representant

Bli LSU representant

Läs mer

Olivplantering i Palestina

Olivplantering i Palestina

Läs mer

Bli “Din Agenda”-ambassadör

Läs mer

Sälj KFUM & Scouternas Almanacka genom din förening

Läs mer

Anmäl dig senast tisdag 27 november till emelie.nilsson@lsu.se

KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7