Förmåner och mervärde i KFUM Sverige

Ni kan alltid ringa KFUM Sveriges medlemsstöd för att få svar på frågor kring medlemskap, hur ni gör eller om det är något ni känner er osäkra kring!

Komma igång från början?
Vill du starta en helt ny förening och att den föreningen också ska bli medlem i KFUM Sverige? Kontakta KFUM Sverige för att få hjälp med hur ni kommer igång, för informationsmaterial och ansökan om medlemskap.

Kika gärna igenom KFUM:s principiella riktlinjer för föreningar och kårer. Fler bra att läsa dokument hittar du här!

Det går också bra att be KFUM Sverige om ett besök, för att bara hälsa på, svara på frågor eller se på vilket annat sätt vi kan hjälpa till.

Andra föreningar

Det allra värdefullaste vi har i KFUM är våra föreningar. Föreningarna är specialisterna som möter ungdomar varje dag och som vet vad som krävs för att driva en stark ungdomsverksamhet. Tack vare vår bredd går det nästan alltid att hitta någon annan i rörelsen som har mött samma utmaning eller är extra bra på det som vår förening kämpar med idag. Vi har baskettränare som kan utbilda om ätstörningar, lägerledare som är experter på att konstruera säkra höghöjdsbanor, administratörer som kan den svenska sociallagstiftningen, fritidsledare som vet hur man får in finansiering till dyra projekt och styrelseledamöter som vet hur stadgarna bör formuleras. På nätverksträffar och utbildningar får du möta experterna och själv dela med dig av din kunskap. Eller ring upp och be att få komma och bjuda på en lunch!

Även kansliet och styrelsen på KFUM Sverige har mycket erfarenhet kring organisering, finansiering och ungdomsarbete och kan alltid ge tips och råd.

Gemensamma avtal

Här hittar du en sammanställning av KFUM Sveriges upphandlingar: https://kfum.se/foreningsstod/formaner-och-upphandling/

UHPO är en inköpsorganisation som förhandlar fram gemensamma avtal hos ett antal leverantörer. Vi är kunder tillsammans med bland andra Svenska Turistföreningen och ett antal hotellkedjor. Genom UHPO-avtalen har till exempel flera lägergårdar kunnat pressa priserna på matinköp. Organisationen upphandlar allt från matgrossister, kontorsmaterial, sjukvård, insektsbekämpning och profilprodukter.

Se vilka företag vi har förmåner hos på http://www.uhpo.se.

Ofta är det många föreningar som ska köpa in samma sak vid ungefär samma tidpunkter, och då kan man göra ordentliga besparingar genom att gå ihop och förhandla med en enda leverantör. Ska ni göra ett stort inköp och misstänker att andra kanske har samma behov? Kontakta förbundet eller regionen eller liknande föreningar och annonsera ert intresse! Speciellt på verksamhetsträffarna brukar vi kunna komma överens om gemensamma upphandlingar.

Medlemsregister

KFUM har ett gemensamt medlemsregister som sponsras av förbundet för att hjälpa föreningar att hålla reda på medlemmar och förenkla administrationen av till exempel medlemsavgifter och utskick. Idag använder vi oss av BRP som är ett avancerat system med många funktioner, bland annat stöd för medlemskort, inpassering och schemaläggning. Vi håller nu på och ser över registret och kommer att genomföra en stor uppdatering eller ändring av vilket system vi använder. Är du intresserad av att använda BRP eller påverka processen mot ett nytt system? Kontakta kansliet!

Försäkringar

KFUM Sverige har en olycksfallsförsäkring som täcker alla medlemmar i alla våra föreningar och regioner, och deltagare som provar på aktiviteter i föreningarna. Den täcker även ett antal utländska besökare per år, till exempel praktikanter, utbyten och utländska lägerdeltagare. Försäkringen har tillägg för att täcka parkour och freerunning men gäller inte klättring.

Olycksfallsförsäkringen är tecknad med W.R. Barkley och försäkringsnumret är 200236-034
Vid skada kontakta Crawford & Company (Sweden) AB, 010-410 70 13
Vid frågor om försäkringen kontakta Försäkringskompetens: 018-37 01 45 / info@fkomp.com

Vi har också en reseförsäkring som gäller anställda och förtroendevalda som reser genom sin roll i KFUM – oavsett om det är på uppdrag från föreningen, regionen eller KFUM Sverige. Försäkringen gäller både internationellt och i Sverige och har extra skydd mot avbokning och krisförsäkring.

Vi har ett avtal med försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens som kan stötta er förening med mer specifika försäkringsbehov som vi inte löser nationellt, till exempel fastighetsförsäkring och försäkringar för klättring. Kontakta Martin Lindberg på försäkringskompetens: 018-37 01 45, 0702-65 40 35 eller ring upp kansliet så hjälper vi till!

Tågresor med SJ

Genom LSU ingår vi i ett ramavtal hos SJ där vi får några procents rabatt på tågresor. Till större evenemang eller gemensamma resor kan vi få ordentliga rabatter. Kontakta kansliet om ni är intresserade av att ansluta er till SJ-avtalet! Tänk också på att idrottsföreningar får rabatt hos SJ genom Riksidrottsförbundet!

Profilprodukter

På KFUM Sveriges hemsida kan du köpa bland annat kläder och beachflaggor med olika KFUM-loggor och teman. Här finner du vår profilbutik!

Nätverk

Lägergårdsträff
Lägergårdsträffen samlar alla våra lägergårdar en gång per år för att utbyta erfarenheter och samarbeta om gemensamma projekt.

Öppen verksamhetsträff
ÖV-träffen samlar våra fritidsgårdar och andra öppna verksamheter där ungdomar kan komma och gå och delta i aktiviteter eller hänga och ta det lugnt.

Regionernas råd
På regionernas råd träffas en gång per år representanter för alla regioner och KFUM Sverige för att prata gemensam strategi, projekt och behov och utbyta erfarenheter om regionernas arbete och roll.

Storföreningsnätverket
En storförening är en KFUM-förening som har många olika verksamheter under samma tak, ofta med en centralt belägen fastighet, ett kansli med anställd personal, kanske en lägergård, en öppen verksamhet, en scoutförening, ett par idrottsföreningar, en skejthall och så vidare. På storföreningsnätverket träffas de föreningarna och pratar om sina gemensamma förutsättningar och utmaningar.

Turneringar och tävlingar

KFUM arrangerar nationella och internationella tävlingar och turneringar i flera av sporterna som är vanliga inom KFUM, till exempel basket, pingis och volleyboll.

Utbildningar

Helheten
Helheten är KFUM:s utbildningstrappa som består av fyra steg döpta efter KFUK och KFUM:s grundare: George, Williams, Emma och Mary.

George och Williams är de första två stegen, en timme respektive en eftermiddag långa och handlar om den egna föreningen och vad KFUM är för någonting. I Williams nosar en även på ledarskap och sin roll i gruppen.

Emma är en regional utbildning över en helg där man tillsammans med ledare från andra föreningar i sin region lär sig mer om ledarskap och KFUM.

Mary är den sista delen i helheten arrangeras en gång per år av KFUM Sverige. Mary arrangeras alltid i ett annat land och deltagarna får träffa en förening där och lära sig om hur KFUM arbetar på andra platser. De senaste åren har Mary arrangerats i Edinburgh, Barcelona och Bangkok. Mary är en kvalificerad ledarutbildning som fokuserar mycket på personlig utveckling och de erfarenheter som gruppen har med sig från sina uppdrag i KFUM.

Ideell Chef
I en del av våra verksamheter har vi ideella som har ansvar för stora grupper ledare, till exempel lägerchefer på sommarläger eller gruppledare i projekt och styrelser. Ideell chef handlar om den rollen, att leda stora grupper människor genom projekt med mycket ansvar i ideella föreningar och projekt. Ideell chef arrangeras på försommaren.

Nationella handledarutbildningen
NHU vänder sig till instruktörer som leder grupper i teambuildingaktiviteter, till exempel höghöjdsbanor eller lägerskolegrupper. Den som går NHU har lett den typen av aktiviteter i flera år och vill fortsätta växa i sin roll men kunskaper om vad som påverkar processen i en grupp och hur instruktören påverkar gruppens lärandeprocess.

Arbete med unga utifrån ett hälsoperspektiv
Hälsoperspektivkursen arrangeras två gånger per år och är en möjlighet att specialisera sig inom ungas hälsa, särskilt psykisk hälsa. Vi bjuder in föreläsare från till exempel BRIS, föreningen Mental Hälsa, experter på ungas kost eller utbildare som jobbar med unga flyktingars situation under sin första tid i Sverige. Kursen flyttar runt i landet och byter inriktning vid varje kurs så att man ska kunna gå kursen om och om igen och fortsätta lära sig.

Trygga Möten
Trygga Möten är en utbildning om hur vi kan förebygga övergrepp i föreningslivet, hur vi reagerar på misstankar om övergrepp och otrygga situationer för barn inom eller utanför vår verksamhet, hur man talar med barn som har varit med om någonting svårt, hur socialtjänsten och polisen arbetar med mera. Kort sagt, hur skapar vi en trygg fritid för barn och unga? KFUM Sverige arrangerar varje år en instruktörsutbildning för att föreningarna själva ska kunna utbilda i Trygga Möten varje år. Det finns även en webkurs på tryggamoten.se som tar ungefär en timme och innehåller det viktigaste i materialet, och det finns även material som föreningen kan använda, till exempel för att utveckla krisplaner, policys och aktiviteter för att lyfta trygghet och säkerhet. Trygga Möten utvecklades av Scouterna 2005 och KFUM Sverige har samarbetat med Scouterna om materialet sedan 2013.

Statsbidrag

Ungefär hälften av statsbidraget som KFUM Sverige får går rakt till föreningarna genom aktivitetsstöd och Triangelfonden. Aktivitetsstödet är ungefär 80 kronor per medlem och år för alla medlemmar mellan 7 och 25 år. För att få statsbidrag måste föreningen uppfylla statens krav, bland annat att minst 60% av medlemmarna är ungdomar. Läs mer om aktivitetsstödet på https://kfum.se/foreningsstod/statsbidrag/ och Triangelfonden på https://kfum.se/triangelfonden/triangelfonden-ansokan/.

Regioner

Alla föreningar tillhör en av våra tio regioner som kan hjälpa till med utbildningar, nätverk, bidrag och tips och råd. Här hittar du kontaktuppgifter till din region: https://kfum.se/kontakt/kontakta-kfum/regioner/

IT-tjänster

Webplattformen
Genom KFUM Sveriges webbplattform kan du beställa en hemsida baserad på kfum.se och mailadresser som slutar på @kfum.se!

Mallar och bildbank
Tanken med en grafisk profil för KFUM är att rörelsens uttryck i text, bild och grafisk produktion ska ge ett liknande intryck oavsett var rörelsen finns representerad i form av en förening, region eller förbund. Ett gemensamt och sammanhållet uttryck bidrar till att KFUM uppfattas som en medveten, seriös rörelse och lägger grunden för att bygga ett starkt varumärke.

Den grafiska profilen för KFUM är inte en samling regler som begränsar din kreativitet och säger vad du får och inte får göra. Den grafiska profilen för KFUM är en guide som ger dig riktlinjer för vårt gemensamma uttryck. Guiden ger dig tips på vad som fungerar bra respektive mindre bra och är en källa till inspiration för att få din kreativitet att flöda.

Info om KFUM:s grafiska profil hittar du på https://kfum.se/foreningsstod/grafisk-profil-2/

På hemsidan hittar du också en bildbank med högupplösta bilder som vi äger alla rättigheter till, perfekta att använda till föreningens marknadsföring!

Externa partners

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer
är de svenska ungdomsorganisationernas gemensamma påverkansorganisation. Förbundet bedriver politisk påverkan för att förbättra villkoren för ungas organisering i Sverige och världen med utgångspunkt i mångfald och mänskliga rättigheter. I LSU samsas vi med nästan alla de svenska ungdomsorganisationerna, bland andra de politiska ungdomsförbunden, elev- och studentorganisationer, ungdomsförbunden i t.ex Röda Korset, Naturskyddsföreningen, nyhterhetsrörelserna och Rädda barnen, flera religiösa och kulturella ungdomsförbund och unga med funktionsskillnader.

Sensus
är KFUM:s studieförbund. Fram till 2002 drev KFUM-rörelsen ett eget studieförbund som då slogs ihop med Sensus för att stärka förutsättningarna för att bedriva relevant utbildning över hela landet. Sensus kan stötta din förening med utbildning i styrelsearbete, föreningsdemokrati, mångfald, interreligiös dialog med mera med mera. Genom Sensus kan du även få bidrag för att bedriva egna utbildningar och studiecirklar. Vi samarbetar även nationellt med utbildnings- och mångfaldsfrågor. I Sensus har vi sällskap med bland andra Scouterna, Svenska kyrkans unga och Svenska muslimer för fred och rättvisa.

Ideell Arena
är ett nätverk som startade 1998 av ideella organisationer tillsammans med forskare. Organisationen arbetar främst med strategiskt ledarskap och forskning om civilsamhället. Här deltar vi i nätverk och utbildningar och stöttar forskning som är viktig för att de ideella organisationerna ska fortsätta vara den bärande del av samhället som vi varit och är. För att kunna tala med en stark röst måste vi veta vilka vi är och hur civilsamhället ser ut – för det behöver vi forskning och utbildning som vi skapar i IDEELL ARENA.

Svenska missionsrådet
Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i Svenska missionsrådet, SMR, arbetar vi för en värld utan fattigdom och förtryckande strukturer. SMR är den ramorganisation hos SIDA, Sverigens myndighet för internationellt utvecklingssamarbete, som KFUM samarbetar med för att finansiera våra samarbeten med våra närmsta systerorganisationer, i Ukraina, Vitryssland, Palestina, Kenya, Sydafrika, Zambia med flera. SMR arbetar med samhällsförändring och internationellt samarbete grundat i teologisk reflektion.

Forum
är en intresseorganisation för ideella organisationer med social inriktning. Här ingår bland andra Röda korset, Statsmissionen och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS. Forum är en stark aktör i politiken, särskilt kring skärningspunkten mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn, men driver också Volontärbyrån och Ideella jobb som arbetar för att förenkla att engagera sig ideellt eller arbeta för idéburna organisationer.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7