KFUMs utbildningspaket

KFUM Sverige anordnar främst Helheten-utbildningar, men även andra ledarskapsutbildningar som t.ex. Rättighetsbaserat ledarskap, Ideell chef och nationell handledarutbildning m.m. vid behov. Utöver det ordnas även gott om möjligheter att delta i internationella utbildningar genom YWCA och YMCA.

Vad är Helheten?

KFUM Sveriges utbildningspaket för hela KFUM rörelsen i Sverige heter Helheten. Helheten har två huvudsakliga fokusområden:

 • Ledarskap & personlig utveckling
 • KFUM

Syftet med Helheten är att erbjuda rörelsens medlemmar relevanta ledarskapsutbildningar på flera olika nivåer för att stimulera engagemang och ledarutveckling, så att hela KFUM i Sverige kan fortsätta skapa meningsfulla mötesplatser där unga människor möter sina aktuella behov och utvecklas till sina fulla potential.

Helheten består av fem utbildningar:

 • Introduktion till KFUM – ”George”: Om KFUM
  George är ett av de två grundläggande utbildningssteg i Helheten, KFUMs utbildningspaket. Denna kurs är döpt efter George Williams, grundare av YMCA. Syftet med George är att deltagaren ska lära känna KFUMs idé, värdegrund och målsättning utifrån sin egen erfarenhet av rörelsen. (Genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Alla föreningar kan genomföra dessa och materialet är tillgängligt online.)

  
 • Introduktion till ledarskap – ”Williams: Grundläggande ledarskap & personlig utveckling
  Williams är en av det grundläggande stegen i KFUM:s utbildningspaket, och det första steget inom personlig utveckling och ledarskap. Syftet med Williams är att ge deltagaren en introduktion till ledarskap, i synnerhet perspektivet att ledarskap handlar om att förstå och använda sina personliga egenskaper, samt att alla kan bli en ledare. (Genomförs med fördel i grupp, men kan även göras individuellt. Alla föreningar kan genomföra dessa och materialet är tillgängligt online.)

  
 • Fördjupningskurs i ledarskap – ”Emma: Fördjupningskurs om KFUM och i ledarskap & personlig utveckling
  Emma är det tredje steget i KFUM:s utbildningspaket och en fördjupningskurs i ledarskap, personlig utveckling och om KFUM. Emma är en helgkurs och bygger på att deltagare har gjort George och Williams. Det är primärt regionerna i KFUM
  som erbjuder Emma. Syftet med utbildningen är tt stärka kursdeltagarna i sitt personliga ledarskap genom självinsikt och praktiska verktyg, samt inspirera till fördjupat engagemang inom KFUM.

  
 • Avancerad ledarskapsutbildning – ”Mary: Avancerad utbildning i ledarskap & personlig utveckling, samt om KFUM.
  Mary är ett det fjärde steget i KFUM:s utbildningspaket. Det är en intensiv, avancerad och rolig ledarskapsutbildning som bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen och av tidigare ledarskapsutbildningar. KFUM Sverige arrangerar Mary en gång om året, vanligtvis i samarbete med en KFUM region. Mary genomförs ofta utomlands och hos någon YMCA eller YWCA förening, men kommer framöver vid tillfälle ges även i Sverige.

  Nästa Mary: 5-11okt 2020 på KFUM Brevik, strax utanför Norrköping. Mer information och anmälan hittar du här!

  
 • Processledarutbildning – ”Kuffen”: KFUMs Utbildning för ledare som vill bli Emma-utbildare
  Ledare med längre ledarerfarenhet har möjlighet att utbilda sig till Emma-utbildare. Denna utbildning sker under en helg med vissa förberedelseuppgifter. KFUM Sverige anordnar denna utbildning, eventuellt i samarbete med en KFUM region.

Allt material för Helheten finns tillgängligt online på https://helheten.kfum.se/ Här finner du;

 • Handledarmanualer för respektive kurs
 • Mallar för kursintyg och utvärdering
 • Länk till utbildningsrapport till KFUM Sverige
 • Kalendarium över planerade utbildningar för hela rörelsen
 • Checklista för jämställda möten och tillgänglighet
 • KFUM Sveriges värdegrund, samt policy mot alkohol, droger och tobak

Mer information om alla Helheten-utbildningar hittar du här!

Andra utbildningar som arrangeras av KFUM Sverige

Djurhajkerna

Djurhajkerna är ledarskapsutbildningar som bygger på upplevelser vilka deltagarna själva är med om att skapa. Som grund i alla Djurhajker finns scoutmetoden med fokus på “learning by doing”, lyssnande och stödjande ledarskap samt arbete i mindre grupper. Djurhajkerna är en del av KFUM-rörelsen och vi tar utgångspunkt i begreppen Body Mind Spirit som handlar om att ta hänsyn till och utmana hela människan, såväl fysiskt, intellektuellt som andligt. Genomgående i Djurhajkerna finns också en tanke om ansvarstagande för omvärlden och för sig själv, vilket bland annat tar sig uttryck i att tänka på vilka spår och avtryck man lämnar efter sig under utbildningen.

Läs mer om Djurhajkerna här.

Rättighetsbaserat ledarskap

Med avstamp i KFUM:s fokusområde inkludering har utbildningen som övergripande syfte att diskutera hur vi arbetar inom KFUM. Deltagarna får en djupare förståelse för innebörden av rättighetsbaserat ledarskap för att på lång sikt inkludera fler i KFUM, både lokalt och nationellt.

Ideell Chef

I en del av våra verksamheter har vi ideella som har ansvar för stora grupper ledare, till exempel lägerchefer på sommarläger eller gruppledare i projekt och styrelser. Ideell chef handlar om den rollen, att leda stora grupper människor genom projekt med mycket ansvar i ideella föreningar och projekt. Ideell chef arrangeras vanligtvis på försommaren.

Nationella handledarutbildningen

NHU vänder sig till instruktörer som leder grupper i teambuildingaktiviteter, till exempel höghöjdsbanor eller lägerskolegrupper. Den som går NHU har lett den typen av aktiviteter i flera år och vill fortsätta växa i sin roll men kunskaper om vad som påverkar processen i en grupp och hur instruktören påverkar gruppens lärandeprocess.