Local to Local

Som KFUM-förening kan ni starta ett eget samarbete eller utbyte med någon av våra systerorganisationer runtom i världen. Dessa samarbeten kan se väldigt olika ut beroende på vilket syfte man vill ha med samarbetet. Insamling av olika slag, erfarenhets- och kunskapsutbyten, gemensamma läger, ledarutbyten eller samverkan kring en specifik fråga som är relevant för båda föreningarna, är några exempel. Läs mer om vad andra föreningar har för utbyten och inspireras av deras tips och tankar.

Exempel på local to local samarbeten

Bromma KFUM

KFUM Central

KFUM Umeå

Sidan är under konstruktionÄr du intresserad av hur ett Local to Local samarbete kan se ut, tveka inte att kontakta oss på KFUM Sveriges kansli.