KFUM-fonden

Fondens övergripande syfte är att stödja lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar. Du kan söka bidrag för exempelvis:

 • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar.
 • Nyskapande projekt och verksamheter, i linje med KFUM Sveriges
  verksamhetsinriktning.
 • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten, utbyten etc. som kommer KFUM:s verksamhet till gagn.

Allmänna kriterier för ansökan till KFUM-fonden

 • Ansökningar ska vara i linje med KFUM Sveriges värdegrund, policys och strategi.
 • Ansökan ska beskriva och motivera hur projektet relaterar till fondens syfte och kriterier.
 • Ansökan ska beskriva hur KFUM:s ungdomsverksamhet gagnas.
 • Ansökan ska inkludera en tydlig budget.
 • Ansökningar om att starta ny verksamhet, bör inkludera en förklaring om hur projektet planeras att finansieras efter fondbidraget använts.
 • Fonden strävar efter geografisk och verksamhetsmässig spridning samt spridning mellan föreningar.
 • Föreningar som är medlemmar i KFUM Sverige och har medlemsrapporterat föregående år får ansöka om medel ur KFUM fonden.
 • En förening kan beviljas max 10 % av den totala årliga KFUM-fonden. Först om det finns medel kvar i fonden vid stipendiekommitténs sista möte för året, kan undantag göras från denna regel. Alla individer söker som en del av sin förening.

Bedömningskriterier för sökande föreningar

 • Unga är projektets huvudsakliga målgrupp och/eller initiativtagare.
 • Graden av samarbeten mellan olika KFUM-verksamheter.

Bedömningskriterier för sökande individer

 • Individer som är medlemmar i en förening ansluten till KFUM Sverige får ansöka om medel ur KFUM-fonden. I ansökan ska det framgå vilken förening hen är ansluten till.
 • Att bidraget kommer unga under 25 år tillgodo.

Tänk på att du som individ ingår i en förening och därmed ansöker för föreningens räkning.

Bidrag ges inte till

 • Deltagande på andra organisationers årsmöten, mötesplatser eller utbildningar om det inte finns en tydlig motivering till hur detta gynnar lokal KFUM-verksamhet.
 • Materialinköp. Om ansökan främst gäller material ska den inte godkännas.
 • Kostnader som söks i efterhand. Resor söks i förhand utifrån uppskattat belopp och betalas ut i efterhand utifrån det faktiska beloppet.
 • Kostnader för föreningars löpande verksamhet, t.ex. löner.
 • Projekt som har fått finansiering från KFUM-fonden tre år i rad.

Övriga bestämmelser

 • Resekostnader kan beviljas med upp till 1500 kr/person för resor inom Sverige och Norden, och med upp till 3000 kr/person för internationella resor utanför norden. Undantag kan göras för de föreningar som p.g.a. sin geografiska placering har högre resekostnader eller för särskilda internationella uppdrag..

KFUM-fonden – ansökan

Bra att tänka på: Skicka in ansökan i tid så att beslut hinner fattas innan projektstart. Klicka på “ansök här” längst ner på sidan för att komma till ansökan.

Ansökningsdeadlines under 2020 är:
31 januari
31 mars
31 maj
31 augusti
31 oktober

KFUM Sverige behåller rätten att avslå en ansökan även om den uppfyller alla kriterier.

Välkommen med din ansökan!

ANSÖK HÄR

Frågor och svar om KFUM-fonden

Vad är KFUM-fonden?
KFUM-fonden är ett knippe pengar som varje år delas ut som stöd till lokal KFUM-verksamhet och till individuella KFUM-medlemmar. Fokus ligger på nystartade projekt, utbyten och samarbeten mellan medlemsföreningar samt utbildningar och andra arrangemang som stärker KFUM och KFUM:s verksamhet.

Pengarna kommer från det organisationsbidrag som KFUM Sverige årligen erhåller från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Detta bidrag varierar, vilket gör att även potten i KFUM-fonden kan variera från år till år.

Vem kan söka?
1) Föreningar som är medlemmar i KFUM Sverige och har medlemsrapporterat föregående år. 2) Individer som är medlemmar i en förening som är ansluten till KFUM Sverige. 3) KFUM-regioner.

Kan en enskild medlem eller förening skicka in flera ansökningar samtidigt? Hur ofta får man ansöka om bidrag ur Fonden?
Det finns ingen gräns på hur många ansökningar man kan skicka in och inte heller för hur ofta. Det kan dock vara bra att veta att en förening kan beviljas max 10% av den totala årliga summan för KFUM-fonden. Denna begränsing finns för att säkerställa att bidragen sprids mellan flera föreningar och verksamheter.

Vem fattar beslut om bidrag?
KFUM Sveriges Stipendiekommitté fattar beslut om vilka bidrag som ska delas ut. Denna kommitté beslutar också om Årets Elsa och William. Kommittén utses av KFUM Sveriges styrelse och består av 3-5 ideella varav en är styrelseledamot i KFUM Sverige samt en representant från KFUM Sveriges kansli som utgör ett administrativt stöd men saknas rösträtt

Kan man överklaga Stipendiekommitténs beslut?
Självklart får man överklaga beslut. Man har också rätt att ta del av det beslut Stipendiekommittén gjort och på vilka grunder beslutet är fattat. Om du har frågor rörande fattade beslut, ta kontakt med KFUM Sveriges kansli.

Om en får avslag på en ansökan, går det då att söka igen vid ett senare tillfälle?
Självklart!

När skall ansökan skickas in?
Sista ansökningsdatum under 2020 är: 31 jan, 31 mars, 31 maj, 31 aug, 31 okt.

När beslutar Stipendiekommittén om vilka som får pengar och hur stor summan blir?
Beslut om bidrag fattas oftast inom två veckor från sista ansökningsdatum men kan också fattas löpande.

Var skickar man sin ansökan?
Ansökan skickas digitalt via ett formulär du hittar HÄR.

Jag har aldrig skrivit en ansökan tidigare, kan jag få hjälp någonstans?
Det viktigaste är inte hur ansökan formuleras, utan det faktiska innehållet i den. Var noggrann att skriva en kontaktperson och dennes kontaktuppgifter så att vi kan höra av oss vid eventuella frågor. Vi vill hellre ha många bra, välmående verksamheter runt om i landet, än välskrivna ansökningar i en hög. Vid övriga frågor om hur ansökan ska skrivas går det också alldeles utmärkt att maila till KFUM Sveriges kansli på info@kfum.se för hjälp.

Kan man få ta del av Fondens redovisning?
Självklart! Maila info@kfum.se och fråga.

Vi behöver 700.000 SEK för att bygga en ny äventyrsbana men är rädda att det höga beloppet skall göra att vi får avslag. Ska vi ansöka om ett lägre belopp för att ha större chans att få ett bidrag?
Nej, sök det belopp ni anser er behöva. Stipendiekommittén tar sedan ett beslut om hur stor del av detta KFUM-fonden kan bidra med.

Redovisning KFUM-fonden

Redovisningen är viktig för att stipendiekommittén ska kunna följa projektens genomförande, för att hålla koll på vart pengarna tagit vägen och för att rörelsen ska kunna lära sig av de slutsatser du/ni dragit under projektets gång. Kom ihåg att använda samma projektnamn som i ansökan!

Redovisa här