Grafisk profil

Genom att KFUM-rörelsen i Sverige använder sig av samma uttryck i text, bild och grafisk produktion visar vi tydligt hur stor och bred rörelsen är. Ett gemensamt uttryck bidrar till att KFUM uppfattas som en sammanhållen rörelse och vi lägger grunden för att bygga ett starkt varumärke.

Här hittar du vår gemensamma manual för Grafisk profil med typsnitt, logotyp, färgkoder, dokumentmallar och mycket spännande du har användning för i din kommunikation. KFUMs Grafiska Manual har skapats för att göra det enklare att använda KFUMs grafiska profil. Hör av dig till Mina på KFUM Sveriges kansli om du vill ha hjälp att komma igång!

Ladda ner Grafisk profil


Guide till ny layout till hemsida

Har du hemsida via KFUM Sverige? Nu kan du byta utseende till den nya grafiska profilen. En kort enkel guide till hur du gör hittar du här!

Bildbank

Behöver din förening fina bilder på KFUM-verksamhet i er kommunikation kan ni använda bilderna nedan. Klicka på bilden du vill ha och ladda ner!

Användningsvillkor bilder

Dessa bilder får endast användas av KFUM-föreningar i sin verksamhet eller till att berätta om sin KFUM-förening eller om KFUM generellt. Du får använda bilderna på KFUM-föreningars hemsidor, samt använda till tryck på saker, i tidningar, affischer eller motsvarande. Bilderna får även användas som pressbilder så länge det handlar om KFUM. Vid användning av bilderna ska fotografens namn anges, i största möjliga utsträckning.

Fotograf: Viktor Andersson, Grafikeriet.

Vid frågor kontakta Mina Lilja Zwedberg, kommunikationsansvarig KFUM Sverige. mina.lilja.zwedberg@kfum.se

Bilder för webb

Bilder för tryck

Samtliga bilder finns högupplösta för tryck – om du behöver sådana, kontakta Mina med kontaktuppgifter enl. ovan.


Typsnitt, mallar, och logotyper

De typsnitt som vi använder i första hand är våra primära typsnitt; KFUM Track och HK Grotesk. Om du t.ex. vill skicka iväg en PowerPoint-presentation, så är det viktigt att du sparar en PDF som du skickar istället, då mottagaren kanske inte har våra typsnitt installerade på sin dator. Om du måste skicka en öppen PowerPoint eller Word-fil till mottagaren, är det bäst att byta ut de primära typsnitten mot de sekundära (Arial finns på alla datorer, då det är ett s.k. system-typsnitt).

KFUM Track är vårt rubriktypsnitt

Ladda ner typsnitt


Det här är KFUMs logotyp och den ska användas i det här utförandet. Ni kan också istället ersätta KFUMs logotyp med er egen föreningslogotyp om ni önskar (se nästa sida 1.2 för instruktioner angående det). I det dagliga arbetet när ni jobbar i exempelvis Word, PowerPoint eller liknande program, kan ni använda er av logotypen i formaten JPEG (vit bakgrund) eller PNG (transparent bakgrund). Om ni ska skicka något på tryck bör ni helst använda er av logotypen i EPS- eller AI-format i färgläget CMYK eller Pantone, som är gjorda för tryck. Fördelen med formaten ovan är att logotypen går att förstora och förminska utan att den förlorar i kvalitet och blir pixlig.

Logotypen och mallar för att skapa föreningslogotyper finns i fler filformat och färgkodningar om du laddar ner hela profilpaketet.

Ladda ner logotyp


Vi har gjort ett antal färdiga mallar för att du snabbt ska komma igång med rätt uttryck. De viktigaste hittar du här, vill du ha fler kan du ladda ner en fil med allt grafiskt profilmaterial (kommer inom kort).

Word
Grafiskt

Behöver du något av dessa i andra format? Maila mina.lilja.zwedberg@kfum.se

Texter om KFUM

Här hittar du de texter som vi på KFUM Sverige ofta använder för att beskriva eller presentera KFUM i olika sammanhang. Du får gärna kopiera texterna och använda till er hemsida, infoblad eller annat!

Kort version Om KFUM

KFUM är en ideell icke-vinstdrivande ungdoms- och kvinnorättsorganisation som sätter unga i fokus. KFUM samlar genom 150 medlemsföreningar 45000 medlemmar i Sverige. Alla KFUM-föreningar möter ungas aktuella behov och erbjuder meningsfulla mötesplatser där unga människor får utrymme att stärkas, utveckla egenmakt och i förlängningen förändra samhället och världen. Det görs bl.a. genom idrott, kör, dans, lägergårdar, scouting och mycket mer! KFUM är partipolitiskt- och religiöst oberoende. KFUM-rörelsen i Sverige är en del av världsorganisationerna World Alliance of YMCA och World YWCA som tillsammans samlar över 70 miljoner människor i över 130 länder. Tillsammans är vi världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation.

Kort version Om KFUM – version 2

Vi brinner för att skapa möjlighet för unga att utvecklas till trygga och modiga människor, som både värdesätter sig själva och bryr sig om sig om andra. Det gör vi genom att ha en helhetssyn på människan utifrån Body, Mind och Spirit. För att vi tror att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att utvecklas och må bra. Utifrån det skapar vi mötesplatser där unga människor kan stärkas i sig själva och utvecklas till sin fulla potential.

Längre texter

One Pagers om KFUMs internationella program

KFUMs strategi What We Want