Förening

Hej Förening…

…eller du som vill starta en KFUM-förening! I Sverige finns det 150 KFUM-föreningar runt om i landet, och tillsammans är vi mer än 45 000 medlemmar. Att vara en KFUM-förening innebär att du är en del av världens största och äldsta ungdoms- och kvinnorättsorganisation, YMCA och YWCA som finns 130 olika länder och engagerar över 70 miljoner människor. Det öppnar för ett stort internationellt nätverk, möjlighet att delta och erfarenhetsutbyte på arrangemang runt om i världen!
Vill du starta en KFUM Förening? Läs mer här!
Vill du veta vilka KFUM-föreningar som finns i din region? Läs mer här!

Här nedan hittar du en sammanställning av vad du genom din KFUM-förening kan ta del av:

Föreningsstöd

Du kan alltid vända dig till KFUM Sveriges kansli för att få tips, råd och input för att utveckla och stärka föreningen. Vi kan hjälpa till med det mesta inom föreningsvärlden, bl.a. stadgefrågor, bidragsansökningar, tips på utbildningar och kontaktnät i civilsamhället. Vi är också en länk mellan KFUM-rörelsen i Sverige och de internationella rörelserna YMCA och YWCA.

Vi som jobbar på KFUM Sverige kommer gärna och besöker dig som KFUM-förening runtom i landet, och du som föreningar är alltid hjärtligt välkommen till oss på KFUM Sverige-kontoret. Ta gärna kontakt med oss så bokar vi en tid!

Dessutom arrangerar vi utbildningar och nätverksträffar både lokalt och nationellt.

Grafisk Profil, bildbank och mallar m.m.

KFUM Sverige tillhandahåller en hel del grafiskt material. Genom att KFUM-rörelsen i Sverige använder sig av samma uttryck i text, bild och grafisk produktion visar vi tydligt hur stor och bred rörelsen är. Ett gemensamt uttryck bidrar till att KFUM uppfattas som en sammanhållen rörelse och vi lägger grunden för att bygga ett starkt varumärke.

Klicka här för att komma till sidan med KFUMs bildbank, Grafisk profil, med typsnitt, logotyp färgkoder och mycket spännande du har användning för i din kommunikation.

Region

Alla föreningar tillhör en av våra tio regioner som kan hjälpa till med utbildningar, nätverk, bidrag och tips och råd. Här hittar du kontaktuppgifter till din region.

Nätverk

Det mest värdefulla vi har i KFUM är våra föreningar och våra internationella syskonorganisationer i YWCA och YMCA. Tillsammans utgör dessa ett världsomspännande nätverk. I rörelsen finns specialisterna som möter ungdomar varje dag och som vet vad som krävs för att driva en bra ungdomsverksamhet. Tack vare vår bredd går det nästan alltid att hitta andra i rörelsen som har mött samma utmaning eller är extra bra på det som din förening kämpar med idag. I KFUM finns baskettränare som kan utbilda om psykisk ohälsa, lägerledare som är experter på att konstruera säkra höghöjdsbanor, administratörer som kan den svenska sociallagstiftningen, fritidsledare som vet hur man får in finansiering till stora projekt och styrelseledamöter som vet hur stadgarna bör formuleras. På nätverksträffar och utbildningar får du möta andra experter och själv dela med dig av din kunskap. Håll utkik i kalendern efter arrangemang som intresserar dig och din förening.

KFUM Sverige är också medlem i ett antal nätverk och organisationer som du som medlemsförening såklart också är välkommen att ta del av.

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer

LSU är de svenska ungdomsorganisationernas gemensamma påverkansorganisation. Förbundet bedriver politisk påverkan för att förbättra villkoren för ungas organisering i Sverige och världen med utgångspunkt i mångfald och mänskliga rättigheter. I LSU samsas vi med nästan alla de svenska ungdomsorganisationerna, bland andra de politiska ungdomsförbunden, elev- och studentorganisationer, ungdomsförbunden i t.ex Röda Korset, Naturskyddsföreningen, nykterhetsrörelserna och Rädda barnen, flera religiösa och kulturella ungdomsförbund och unga med funktionsskillnader.

Ideell Arena 

Ideell Arena är ett nätverk som startade 1998 av ideella organisationer tillsammans med forskare. Organisationen arbetar främst med strategiskt ledarskap och forskning om civilsamhället. Här deltar vi i nätverk och utbildningar och stöttar forskning som är viktig för att de ideella organisationerna ska fortsätta vara den bärande del av samhället som vi varit och är. För att kunna tala med en stark röst måste vi veta vilka vi är och hur civilsamhället ser ut – för det behöver vi forskning och utbildning som vi skapar i IDEELL ARENA.

Svenska missionsrådet

Tillsammans med de andra medlemsorganisationerna i Svenska missionsrådet, SMR, arbetar vi för en värld utan fattigdom och förtryckande strukturer. SMR är den ramorganisation hos SIDA, Sverigens myndighet för internationellt utvecklingssamarbete, som KFUM samarbetar med för att finansiera våra samarbeten med våra närmsta systerorganisationer, i Ukraina, Vitryssland, Palestina, Kenya, Sydafrika, Zambia med flera. SMR arbetar med samhällsförändring och internationellt samarbete grundat i teologisk reflektion.

Forum

Forum är en intresseorganisation för ideella organisationer med social inriktning. Här ingår bland andra Röda korset, Statsmissionen och Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige ROKS. Forum är en stark aktör i politiken, särskilt kring skärningspunkten mellan ideella organisationer och den offentliga sektorn, men driver också Volontärbyrån och Ideella jobb som arbetar för att förenkla att engagera sig ideellt eller arbeta för idéburna organisationer.

Utbildningar

Alla KFUM-föreningar har möjlighet att delta på de utbildningar som arrangeras regionalt, nationellt och internationellt. KFUM tror på att stärka unga genom att ge dem ansvar, vilket gör att vi satsar mycket på ledarskapsutbildningar. KFUM Sveriges paket för ledarskapsutbildningar kallas Helheten och består av fem steg. Ibland arrangerar vi andra utbildning om ledarskap, föreningsliv, och annat som är intressant för dig som KFUMare. Har du en idé på en utbildning du vill gå eller hålla? Hör av dig till oss!

Som KFUM:are finns också mängder med möjligheter att delta på internationella utbildningar genom YWCA och YMCA.

KFUM-fonden och stipendier

Inom KFUM-rörelsen finns det flera fonder och stipendier att söka, och vi tipsar gärna föreningar och medlemmar om andra sätt att söka pengar för verksamhet och projekt.

KFUM-fonden

Varje år delas medel ur KFUM-fonden ut till lokala KFUM-föreningar och individuella medlemmar. Du kan söka bidrag till:

  • Samarbeten och utbyten mellan medlemsföreningar.
  • Nyskapande projekt och verksamheter.
  • Utbildningar, arrangemang, projekt, möten eller andra utbyten.

Fonden delar ut bidrag 6 gånger per år, och hur bidragen fördelas beslutas av KFUM Sveriges Stipendiekommitté. Kommittén utses av KFUM Sveriges styrelse och består av 3-5 ideella varav en är styrelseledamot i KFUM Sverige.

Läs mer om KFUM-fonden och hur du ansöker om bidrag här.

Årets Elsa och William
KFUM Sverige vill uppmärksamma och stödja de eldsjälar som bär KFUM-verksamheten i landet, och utser därför Årets Elsa och Årets William. Dessa personer ska vara ledare inom KFUM som är förebilder för andra i rörelsen. Med utmärkelsen följer ett stipendium om 10 000 kr till respektive person.

Läs mer om Årets Elsa och William här.

Andra bidrag och stipendier
Utöver ovanstående finns många andra möjligheter för KFUM-föreningar att hitta finansiering till projekt och verksamheter.
Läs mer om dessa möjligheter här eller hör av dig till oss på KFUM Sverige.

Statsbidrag

KFUM Sverige söker och erhåller varje år organisationsbidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Detta bidrag finansierar de nätverk, utbildningar, föreningsstöd m.m. som kommer alla KFUM-föreningar till gagn. En del av bidraget betalas också ut som aktivitetsstöd till de föreningar som ingår i ansökan. Föreningar som inte erhåller statsbidrag via annat riksförbund, tex Riksidrottsförbundet eller Scouterna och som i övrigt uppfyller MUCF:s bidragskrav kan ingå i ansökan.

Idrottsföreningar

Många KFUM-föreningar som har idrott är anslutna till Riksidrottsförbundet via ett eller flera specialförbund. Dessa föreningar erhåller statsbidrag i form av LOK-stöd genom att redovisa sin idrottsverksamhet.

Scoutkårer

Scoutkårer i KFUM är anslutna till både KFUM Sverige och till Scouterna och det finns därför ett samverkansavtal mellan de två organisationerna. KFUM-kårer erhåller statsbidrag via Scouterna och betalar också sin medlemsavgift till Scouterna, som i sin tur betalar till KFUM Sverige.

Om du är osäker på vilken typ av statsbidrag din förening får eller bör få är du välkommen att kontakta oss på KFUM Sverige.

Medlemsregister

Genom att vara medlemsförening i KFUM Sverige har din förening möjlighet att få rabatt på SportAdmin, ett system för medlemsregister och närvarorapportering. SportAdmin fungerar för alla typer av föreningar då systemet klarar både LOK-stöd och statsbidrag från MUCF. KFUM och SportAdmin har en löpande kontakt för att göra uppdateringar och hitta lösningar för att SportAdmin ska fortsätta vara ett fungerande medlemsregistersystemet för KFUM Sverige.

Rabatten på systemet består dels i en rabatt från SportAdmin och en subvention från KFUM Sverige, vilket totalt genererar en prissänkning på 30-40% beroende på föreningens storlek.

Ni kan ta kontakt med SportAdmin direkt eller kontakta KFUM Sverige för mer information.

Sensus studieförbund

KFUM Sverige är medlem i Sensus studieförbund. Sensus kan stötta din förening med att bedriva och utveckla utbildningar i alla sammanhang som kan vara relevanta för din förening. Sensus är bl.a. experter på styrelsearbete, föreningsdemokrati, rättighetsbaserat ledarskap, processledning och interreligiös dialog. Genom Sensus kan du även få bidrag för att bedriva egna utbildningar och studiecirklar. I Sensus har vi sällskap med bland andra Scouterna, Svenska kyrkans unga och Svenska muslimer för fred och rättvisa. Fram till 2002 drev KFUM-rörelsen ett eget studieförbund som då slogs ihop med Sensus för att stärka förutsättningarna för att bedriva relevant utbildning över hela landet.

Du kommer i kontakt med Sensus här 

Tågresor med SJ

Genom LSU – Sveriges ungdomsorganisationer ingår vi i ett ramavtal hos SJ där vi får några procents rabatt på tågresor med SJ. Till större evenemang eller gemensamma resor finns möjlighet att få ordentliga rabatter. Kontakta oss om ni är intresserade av att ansluta er till SJ-avtalet. Tänk också på att idrottsföreningar får rabatt hos SJ genom Riksidrottsförbundet.

Försäkringar

KFUM Sverige har en olycksfallsförsäkring som täcker alla medlemmar i alla våra föreningar och regioner samt deltagare som provar på aktiviteter i föreningarna. Den täcker även ett antal utländska besökare per år, till exempel praktikanter, utbyten och utländska lägerdeltagare. Försäkringen har tillägg för att täcka parkour och freerunning men gäller inte klättring.

Olycksfallsförsäkringen är tecknad med Ålands Försäkringar.

Försäkringsnumret är 25-2010619-034.
Vid skada kontakta Skadekonsult, 08-737 85 00.

Vid frågor om försäkringen kontakta Försäkringskompetens.

Vi har också en reseförsäkring som gäller anställda och förtroendevalda som reser genom sin roll i KFUM – oavsett om det är på uppdrag från föreningen, regionen eller KFUM Sverige. Försäkringen gäller både internationellt och i Sverige och har extra skydd mot avbokning och krisförsäkring.

Vi har ett avtal med försäkringsförmedlaren Försäkringskompetens som kan stötta er förening med mer specifika försäkringsbehov som vi inte löser nationellt, till exempel fastighetsförsäkring och försäkringar för klättring. Kontakta Försäkringskompetens.

Upphandlingar

Som KFUM-förening kan du få tillgång till rabatter från ett antal leverantörer inom bland annat livsmedel, förbrukningsmaterial, kontorsmaterial, elektronik, IT, telefoni, städ/kem, fastighet, sophantering, drivmedel och bilhyra, frakt och arbetskläder/profilkläder. Rabatterna får du tillgång till via UHPO, en inköpsorganisation som förhandlar fram gemensamma avtal hos ett antal leverantörer, som KFUM Sverige är ansluten till. Se här vilka leverantörer som UHPO samarbetar med. För att gå vidare med en beställning, hör av er till KFUMs kontaktperson inom medlemsservice på UHPO, Jeanette Nilsson, på jeanette.nilsson@uhpo.se eller 076-319 06 14.

Nyhetsbrev

KFUM Sverige skickar regelbundet ut nyhetsbrev till alla som är intresserade av att följa vad som händer i KFUM både regionalt, nationellt och internationellt. Via nyhetsbrevet håller du dig uppdaterad om när du kan anmäla dig till utbildningar, delta på nätverksträffar och få tips om möjligheter ute i världen.

Vill du ha nyheter från KFUM Sveriges maila info@kfum.se