Skip to content KFUM's logga
Sök

Coronaviruset

Information om

Coronaviruset

Med anledning av covid-19 har vi på den här sidan samlat information om rådande lagar, förordningar och rekommendationer. Vi uppmuntrar alla föreningar att läsa igenom följande information.

Lagar, förordningar och rekommendationer

Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

  • Detta är den så kallade pandemilagen som beslutades om den 8 januari 2021 och som trädde i kraft den 10 januari 2021. Den ger bland annat större möjligheter för regeringen att införa bindande åtgärder som förhindrar smittspridning.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

  • Denna förordning omfattar regler och ytterligare preciseringar som kompletterar pandemilagen. Den beslutades om den 8 januari 2021 och trädde i kraft den 10 januari 2021.

Kompletterande bestämmelser om sådana gym och sportanläggningar, badhus och handelsplatser som avses i lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.

  • Dessa beslutades om den 8 januari 2021 och trädde i kraft den 10 januari 2021.

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

  • Dessa råd och rekommendationer gäller från och med 14 december 2020.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd och förebyggande åtgärder för läger och cuper 2021

  • Folkhälsomyndigheten har gett klartecken för att öppna upp lägerverksamheter och cuper för barn och unga i mindre skala från den 1 juni 2021.

Frågor och svar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor har samlat svar på vanliga frågor rörande pandemilagen och andra restriktioner som berör aktörer inom civilsamhället.

Frågor och svar som anges är bland annat:

  • Vi är osäkra på på om vår verksamhet påverkas av pandemilagen, hur vet vi det?
  • Kan vi fortsätta vår föreningsverksamhet inom idrott, kultur och fritid?
  • Vi anordnar idrotts- och fritidsverksamhet för barn, vad gäller då?

KFUM Sverige har drivit på för ett uttalande från FoHM om läger- och kolloverksamhet i sommar

KFUM Sverige har, såsom även gjordes våren 2020, lyssnat in våra föreningars behov och framfört starka önskemål till Folkhälsomyndigheten och regeringen om att ge ett tydligt besked om och hur läger- och kolloverksamhet kan bedrivas sommaren 2021.

För övrigt har KFUM Sverige, i våra dialoger med politiken och samverkansorgan, tryckt på vikten av konkreta förhållningssätt som meddelas med god framförhållning. Vi gläder oss nu åt att Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya allmänna råd om läger och cuper som börjar gälla från den 1 juni 2021.