Staff conference 19-23 september

Arbetar du i KFUM rörelsen? Se till att boka in 19-23 september 2018 i din kalender för att träffa KFUM kollegor runt om i hela Europa.
För mer information: https://drive.google.com/file/d/0BwZCPM-IyqbDXzlGdkdpS09IMHc/view

Löpande info och uppdateringar kommer att finnas här:
http://www.ymcaeurope.com/european-staff-conference-1481298473KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7