Nationell handledarutbildning NHU

En kurs för dig som har erfarenhet av att leda en grupp i teambuildingaktiviteter. Du ska ha lett tillräckligt mycket för att tidigare grupper ska kunna fungera som en kunskapsbank att befästa nya kunskaper i. Du ska vara där i din egen process, att du upplever att du vill ha input för att komma vidare i hur man får en grupp att lära av upplevelsen och koppla det till sig själva, till gruppen eller andra konkreta situationer.

Syftet med kursen

  • att ge dig som instruktör mer kunskap kring vad som påverkar processen i en grupp. Du ska kunna uppmärksamma beteenden som inverkar på samspelet och själv förstå vad det har för betydelse.
  • att förstå hur du som instruktör påverkar lärandeprocessen hos gruppen genom att leda samtalet på olika sätt.

Kursens innehåll

Under kursen kommer vi att:

  • delge varandra erfarenheter av att processa en grupp.
  • gå igenom samtalsledarens betydelse för en individs och en grupps process.
  • prova att själva leda en grupp och upptäcka mönster som sedan ska processas.
  • prova att själva processa en grupp med samtalet som redskap.

Tid och plats

  • Torsdag 14 mars till söndag 17 mars 2019
  • På KFUM Breviks Lägergård utanför Norrköping.

Kursen kostar 2000 kr per deltagare

Frågor om praktiska saker kopplat till lägergården:0125-510 18 eller info@kfumbrevik.se.

Frågor om kursinnehåll och upplägg till Niklas: 0706-75 66 84 eller niklas.zhou.borjesson@sensus.se.

Brevik hämtar (18.00) och lämnar (16.00) vid busstationen, C3 på Norrköpings Resecentrum.

Ett fåtal platser per gård finns tillgängliga! Du anmäler ditt intresse till ansvarig för din gård. Gården anmäler dig på Breviks hemsida eller via denna länk: https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={8EDB0A32-BFD5-44C1-8448-2DCDBE7053A6}

Kursledare är Niklas Zhou Börjesson. Niklas har arbetat som Verksamhetschef på Brevik och har i 10 år undervisat i drama, kommunikation och ledarskap på Linköpings Universitet. Numera jobbar han på studieförbundet Sensus.

Ytterligare information skickas direkt till dig i kursen ca 10 dagar före start.

 KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7