KFUMs utbildning för utbildare

Välkommen på första KFUMs Utbildning För utbildare! Utbildningen har fokus på att utbilda nya utbildare för Fördjupningskurs i ledarskap – Emma. Kursen är väldigt interaktiv och det förväntas visst förberedelsearbete innan kursstart.

När? 1-3 december (start med middag ca 18.00 den 1 december och avslut ca 16.00 den 3 december)
Var? KFUM Sverige på Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
Kostnad? Utbildningen är gratis och det bjuds på lunch och fika. Önskar du kostnadsfritt delat boende på vandrarhem anmäler du det via anmälningslänken nedan.
Vart anmäler jag mig? Du anmäler dig via länken senast 15 november
https://podio.com/webforms/19393799/1306797

Om kursen:
Målgrupp: Aktiva ledare med längre ledarerfarenhet.
Förkunskapskrav: Emma och/eller Mary i Helhetens utbildningspaket.
Syfte med utbildningen: Att deltagare lär sig utbildningsmaterialet för Fördjupningskurs i ledarskap – Emma och utvecklar sitt ledarskap i rollen som utbildare
Mål med utbildningen:
• Deltagaren är tryggare och tydligare i sitt personliga ledarskap.
• Deltagaren är trygg att leda minst fyra av kurspassen inom Emma.
• KFUM rörelsen i Sverige tillgodoser ett kontinuerligt behov av kompetenta och engagerande Emma-utbildare.
• Att Fördjupningskurs i ledarskap – Emma kvalitetssäkras.

Utbildningen har tre huvudsakliga komponenter:
1) Träning. Utbildningen bygger på att deltagarna övar på att själva lära ut – det är så man lär sig materialet bäst. Varje deltagare kommer få hålla ett 10-minuters kurspass utifrån befintligt Emma-material. Detta ska förberedas innan kursen. (Obs! Passet ska inte vara perfekt! En-två timmars förberedelse är lagom.)
2) Feedback. Denna utbildning är en avancerad ledarskapsutbildning som bygger på tidigare ledarskapsutbildningar (Emma och/eller Mary). Det innebär att deltagaren förväntas vara mogen att hantera och välkomna konstruktiv feedback. Feedback är därmed en central och integral del av kursen. Deltagaren kommer få feedback på sitt kurspass. Feedbacken ska vara både stärkande och utvecklande och fokusera på innehåll (tema/vad/ämne/teori) och process (hur/presentation/leverans).
3) Teori. Den tredje komponenten av utbildningen är teori vilket syftar till att förtydliga och förklara teoretiska aspekter av kursmaterialet. Det kan t.ex. handla om att gå djupare i FIRO-teorin, eller förstå normkritik och härskartekniker på ett djupare plan. Teorin innefattar också ett obligatoriskt segment i normer och normkritik.
Reflektion är också en integral och löpande del av utbildningen för att öka självinsikt och integrera lärdomarna.

Förberedelsearbete:
Dessa uppgifter skickas till deltagare för utbildningen vid anmälan och/eller tillsammans med annan information.
1) Reflektera över innebörden av KFUM i ditt liv. Vad har KFUM betytt för dig? Förberedelse i form av en kort text eller punktform så att deltagaren är redo att berätta detta under kurshelgen.
2) Förbered ett kurspass på 10 minuter för gruppen. Basera kurspasset på ett ämne inom Emma och på Emma-manualen. Ett sätt att lägga upp ett kurspass är
• Story/intro – Berätta en kort anekdot från ditt liv/ledarkarriär som har med ämnet att göra, som kan väcka gruppens intresse
• Ramar – Berätta vad syftet med kurspasset är och ungefär vad som kommer ske (tidsram/ rumsram).
• Teori – Redogör för det huvudsakliga teoretiska aspekterna i ämnet.
• (Övning – Beskriv instruktionerna för en lämplig övning (Övningen behöver inte göras under loppet av det korta kurspasset)
3) Deltagaren ska fylla i ett formulär för att förbereda kursledarna (detta får du när du anmält dig). I formuläret får deltagaren ranka vilka av Emmas kurspass (ur Emma-materialet) som deltagaren känner sig mest (9) till minst (1) bekväm med, samt vilka kurspass hen önskar prioritera att fokusera på under kurshelgen (rangordna: högsta prio (9), lägsta prio (1).
4) Deltagarna ska läsa igenom KFUM Sveriges stadgar, idé och värdegrundsdokument, jämställdhetspolicy, policy mot alkohol, droger och tobak, checklista för tillgänglighet. Allt finns på helheten.framtidenjustnu.se.

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta Caroline på KFUM Sverige, caroline.daly@kfum.seKFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7