Fredskonferens för, av och med unga i Palestina

En av KFUM Sveriges partners, YWCA Palestine, bjuder in till konferens i Ramallah, rörande FN Säkerhetsrådsresolution 2250, om unga fred och säkerhet 10-14 oktober. 

Målen med konferensen är att öka kunskapen och medvetenheten om resolutionen, bland unga i världen och i Palestina och att detta i sin tur leder till partnerskap bland unga i frågor rörande fred och rättvisa. Att skapa nätverk av unga fredsbyggare runt om i världen är också en ambition med konferensen.  Så är du under 30 år och vill bidra till en fredlig värld är detta en konferens för dig!

Konferensen föregås av en studieresa mellan 10-11 oktober där internationella deltagare får veta mer om och se med egna ögon vilka utmaningar unga möter samt vilka motståndsstrategier som unga använder för att hantera en vardag under ockupation.

Själva konferensen hålls mellan 12-14 oktober. 

Du som KFUMare har nu chans att söka stipendium för att delta på konferensen. Stipendiet inkluderar resa, mat och deltagande i konferensen och kommer att ingå i en delegation från KFUM Sverige. En egeninsats på 2 000 kr behöver deltagaren själv finansiera.

Visst arbete innan, under och efter konferensen kommer att krävas. Ansök genom att skicka en motivering med kort bakgrund om ditt KFUM engagemang och varför du vill åka på konferensen till Caroline på KFUM Sverige, caroline.daly@kfum.se senast 24 augusti.

 

Som vanligt använder vi Kriterier för nomineringar och aktiviteter (läs mer här: https://kfum.se/wp-content/uploads/2014/09/Kriterier-For-Nomineringar-Och-Aktiviteter.pdf=

Mer information om konferensen finns här: MORE INFO AND REGISTRATION

 

Om resolution 2250

Säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet antogs i december 2015 för att bereda plats för
unga som aktörer i frågor om fredsbyggande och konflikthantering och för att tillvarata ungas engagemang och drivkraft för förändring. Resolutionen lyfter fem fokusområden. Det första är deltagande vilket också är en bärande princip för hela resolutionen och innebär att unga ska ges möjligheter till meningsfullt deltagande i beslutsfattande processer. Övriga fokusområden är skydd, förebyggande, partnerskap och återintegrering. Resolutionen uppmärksammar specifikt våldsam extremism och betonar att unga inom detta område utgör en värdefull motkraft.

Lär mer här om resolution 2250:

https://www.un.org/press/en/2015/sc12149.doc.htm

http://unoy.org/en/2250-toolkit/KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7