Bli Ambassadör för Agenda 2030 under 2019

Är du KFUM medlem? Har du ett intresse för globala frågor och internationellt utvecklingssamarbete? Då ska du ansöka om att vara Ambassadör i KFUM Sveriges nationella projekt Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen!

Om projektet

Under de kommande 13 åren ska Agenda 2030 säkerställa att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt och att människor runt om på jorden lyfts ur fattigdom. Till detta vill KFUM i Sverige bidra och det kan du med!

Idag finns en stark underrepresentation av unga i framtagandet, genomförandet och uppföljandet av Agenda 2030 lokalt, nationellt och internationellt. KFUM Sverige vill genom ett nationellt projekt ge unga människor inom KFUM en röst, en arena och verktyg för att själva kunna påverka Agenda 2030 och med det sin och andra unga människors framtid.

Vi vill se till så att unga har en röst och arena i kombination med förmåga, verktyg och kompetens att informera och kommunicera det internationella utvecklingssamarbete för genomförande av Agenda 2030 som bedrivs av KFUM och våra partnerorganisationer. Det är Ambassadörerna själva som, inom ramen för projektet, tar fram metoder och innehåll för att på bästa sätt nå andra unga i frågor rörande Agenda 2030 och internationellt utvecklingssamarbete.

 

Vad gör en Ambassadör i projektet?

Din Agenda har 4 moment inom vilka Ambassadörerna kommer att vara involverade i samtliga på olika sätt. Den första delen är att det varje år utbildas 10 st unga ledare, så kallade Ambassadörer till informatörer i Agenda 2030 och de globala målen, utvecklingssamarbete (KFUMs och generellt) och rättighetsbaserat arbete. En del av utbildningen är att diskutera och ta fram kommunikationsmetoder för spridandet av information kring KFUM Sveriges internationella utvecklingssamarbete samt Agenda 2030. Denna andra del av projektet kallas pilotverkstad och går ut på att du som Ambassadör testar vilka information- och kommunikationsmetoder som funkar bra/mindre bra i din lokala KFUM förening för att tillsammans vaska fram några supereffektiva som så småningom delas med andra, i KFUM och i andra delar av civilsamhället.

Den tredje delen av projektet som du som Ambassadör blir aktiv i är en internationell mötesplats för unga internationellt intresserade KFUMare och unga ledare från våra partners i utvecklingssamarbetet under sommaren 2019. Här kommer vi att prata om stärkandet av unga i våra respektive länder, utvecklingssamarbete och Agenda 2030 samt de framvaskade metoderna kring kommunikation/informationsspridning som Ambassadörerna arbetat med under våren.

Som Ambassadör kommer du att matchas med en ung ledare i våra partnerländer för att dela erfarenheter kring arbetet med de globala målen.

Vi söker nu dig som:

 • Är mellan 18-30 år
 • Medlem i en KFUM förening eller kår
 • Har ett internationellt intresse (du behöver inte vara expert på Agenda 2030)
 • Kan avsätta tid för:
  • utbildning (2st per termin, 4 st totalt under 1 år – de kommer att vara under helger).
   • Den första utbildningen kommer att ske någon gång under januari/februari 2019.
  • en veckas sommarläger i augusti,
  • har möjlighet att arbeta med information/kommunikationsarbete i din lokalförening mellan utbildningstillfällena.

Kostar det något?

Att vara Ambassadör kostar inget, KFUM Sverige betalar resor, boende och mat under utbildningarna och till pilotverkstaden får du stöd för material/fika som du kan behöva.

Låter detta som det passar dig? Skicka då en ansökan senast 30 november via denna länk:  https://podio.com/webforms/21448635/1490185

Har du frågor om projektet, så tveka inte att kontakta Caroline på KFUM Sverige, 08-6773011 eller caroline.daly@kfum.se

ANSÖK HÄR

 

 

Mer information

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de globala målen kan du läsa här:

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

Vill du veta mer om internationellt arbete i KFUM, kan du läsa här: https://kfum.se/vad-vi-gor/internationellt/

 KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7