Åk på CSW i New York med World YWCA

Mellan den 12-23 mars 2018 är det dags för FNs årliga möte om kvinnorätts- och jämställdhetsfrågor, Commission on the Status of Women (CSW), som hålls på FNs högkvarter i New York. Som KFUMare har du nu möjlighet att åka som representant för KFUM Sverige i World YWCAs delegation. CSW är inte bara en möjlighet för KFUM och World YWCA att arbeta med påverkan för att lyfta unga kvinnor och flickors deltagande i beslutsfattande processer utan också en mötesplats för vår rörelse att mötas och mobilisera, så ta chansen du med! Delegationen kommer att vara mindre i år, och ha ett fokus på unga kvinnors påverkan och ledarskapsutveckling.

Är du intresserad av att delta behöver du kontakta advocacy@worldywca.org senast kl 8 Måndag den 22 januari. I mailet behöver du ange, hela ditt namn (som det står i ditt pass), passnummer och detaljer samt referensbrev från KFUM Sverige. Referensbrevet får du genom att kontakta Caroline Daly på KFUM Sverige, caroline.daly@kfum.se  med ditt namn, din KFUM förening, samt en kort motivation till varför du vill åka som representant för KFUM Sverige senast 17 januari. Om det är flera som ansöker används “Kriterier för nomineringar och aktiviteter” som finnas att läsa här: https://kfum.se/wp-content/uploads/2014/09/Kriterier-For-Nomineringar-Och-Aktiviteter.pdf

World YWCA menar att fördel kommer att ges till de personer som kan stanna under hela mötet.

Dessvärre finns ingen möjlighet för World YWCA att finansiera deltagandet och kan inte heller bistå med administration så som visa, boende eller resor. Som deltagare behöver du alltså hitta finansiering för ditt deltagande själv. Se gärna KFUM-Fonden: https://kfum.se/kfumfonden

Vill du läsa mer och hur du kan följa mötet utan att vara på plats kan du göra det här: http://mailchi.mp/worldywca/getting-ready-for-csw62?e=257d3607d8

Vill du veta mer om CSW, kan du göra det här: http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018

 

 

 

 

 KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7