Evenemang

23 Nov 2018 - 25 Nov 2018,

KFUM Umeå: Instruktörsutbildning i Trygghet, Samarbete och Utmaning (TSU)

KFUM Umeå anordnar en TSU-utbildning på Norrbyskär. Utbildningen riktar sig till KFUM:are som vill lära sig mer om grupputveckling och team-building utifrån modellen TSU som står för Trygghet, Samarbete och Utmaning.


29 Nov 2018, KFUM Sveriges kansli

Välkommen till solidaritetskväll för det palestinska folket!

Den 29 november är FNs dag för internationell solidaritet med det palestinska folket, en dag som uppmärksammas över hela världen!


30 Nov 2018,

Bli Ambassadör för Agenda 2030 under 2019

Är du KFUM medlem? Har du ett intresse för globala frågor och internationellt utvecklingssamarbete? Då ska du ansöka om att vara Ambassadör i KFUM Sveriges nationella projekt Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen!


03 Dec 2018 - 14 Dec 2018, Katowice, Polen

Camp climate 2018

Mellan 3-14 december samlas världens ledare i Katowice, Polen, för att följa upp arbetet med klimatförhandlingarna efter Parisavtalet. För att säkerställa att unga människors närvaro och påverkan arrangerar World YMCA CAMP CLIMATE – en mötesplats för unga människor att koordinera sitt påverkansarbete, kapacitetstärka och nätverka under mötet.


07 Dec 2018 - 09 Dec 2018,

KFUMs utbildning för utbildare 2018

Utbildningen har fokus på att utbilda nya utbildare för Fördjupningskurs i ledarskap - Emma. Kursen är väldigt interaktiv och det förväntas visst förberedelsearbete innan kursstart.


09 Feb 2019 - 18 Feb 2019, West bank, Palestine

Olivplanteringsprogram i Palestina

Joint Advoacy Training JAI, tillsammans med  Alternative Tourism Group (ATG) arrangerar i feburari 2019 Olive Planting Program. Programmet är en del av JAIs pågående kampanj Keep Hope Alive – Olive Tree Campaign, för att stötta palestinska bönder och deras familjer att plantera olivträd på hotad mark. Här kan människor av alla åldrar och bakgrund vara med och bidra till ett viktigt arbete.


08 Apr 2019 - 09 Apr 2019, New york

Youth forum i FN 2018 8-9 april

ECOSOC (Economic and Social Council) är FNs centrala plattform för reflektion, debatt och innovativt tänkande kring hållbar utveckling och arrangerar årligen Youth Forum på FNs högkvarter i New York. 8 - 9 april 2019 är det dags igen och du kan hänga med!


27 Jul 2019 - 04 Aug 2019, West bank, Palestine

Journey for justice med JAI i Palestina

Journey for justice är en resa i Palestina för att ge dig en inblick i vardagslivet bland unga under ockupation och i konflikten. Resan inkluderar guidade turer and besök för att se och uppleva livet under ockupation och Palestinsk kultur och arv. Tillsammans med presentationer och diskussioner om konfliktens stora frågor och områden samtidigt som du som deltagare under hela resan lever och umgås med palestinska ungdomsledare för att höra deras erfarenheter, drömmar och liv kommer ge dig en erfarenhet du sent ska glömma...


04 Aug 2019 - 08 Aug 2019, London

Connect Celebrate Create - YMCA 175

I augusti 2019 firar YMCA 175 år i London. Vi kommer vara där! Syftet med mötet är CONNECT: lära känna nya människor att lära av och dela med sig till; CELEBRATE: fira att YMCA i 175 år skapat meningsfulla mötesplatser för unga människor; CREATE: skapa förändringar och bra förutsättningar för morgondagens ledare.


17 Nov 2019 - 22 Nov 2019, Johannesburg

YWCA:s världsrådsmöte i Johannesburg, Sydafrika

Vart fjärde år samlas den internationella KFUK-rörelsen, World YWCA, för att diskutera och besluta om nya strategier och riktningar för rörelsen, välja en ny styrelse och för att ta del av vad som händer i de 109 nationella KFUK-organisationerna. 2019 kommer rörelsen att samlas i Johannesburg, Sydafrika den 17-22 november under rubriken Young Women Transform Power Structures for Gender Equality. Mer information om KFUM Sveriges deltagande kommer under 2019.


1 2KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7