Din gåva förändrar unga människors liv!

KFUM Sverige arbetar för att unga människor själva ska kunna påverka sina liv och sin framtid världen över. Gatubarn i Sydafrika ska kunna bryta med kriminalitet och missbruk och ska kunna gå i skolan och spela fotboll på sin fritid. Unga palestinska kvinnor ska kunna bestämma över egna livsval och hitta jobb även bakom muren. Ungdomarna i Belarus och Ukraina ska kunna lära sig vad mänskliga rättigheter är och bli starka ledare på sikt.

Det finns flera sätt att ge en gåva
Vilket du än väljer så kan du vara säker på att din gåva kommer fram och gör stor nytta. Vi vet att stöd som riktas direkt till kvinnor och unga människor gör skillnad och är effektivt. Ditt bidrag spelar roll!

När du blir givare är du med och gör det möjligt för KFUM Sverige och partners att arbeta för demokrati, jämställdhet och solidaritet. Den egna insamlingen bidrar till att vi kan få bidrag från Sida via Svenska Missionsrådet. Bidrag från allmänheten möjliggör också stöd som vi inte kan få statlig eller annan finansiering för. Bidragen är dessutom mycket betydelsefulla då snabba insatser ibland krävs av oss.

Ge direkt
Vi möter unga människors aktuella behov och skapar en meningsfull fritid för barn och unga. Med ditt stöd kan vi göra mer!

Som månadsgivare bidrar du regelbundet till arbetet för mänskliga rättigheter och fred. Dessutom gör du det lättare för oss att planera långsiktigt och därmed hålla våra administrativa kostnader nere.

Du är alltid välkommen att ge valfri gåva genom vårt 90-konto på PG 90 1855-7. Märk det med ”Internationellt arbete” eller ett specifikt land.

Du kan även Swisha valfri summa till nummer 123-9018557.

Minnesgåva
Vill du hylla och fira någon vid en högtid? Eller vill du hedra minnet av någon som gått bort? Då kan du istället för blommor ge en gåva till att stödja våra partners arbete med utsatta ungdomar och kvinnor.

Samtidigt som de anhöriga får en personlig hälsning från dig, får KFUM Sverige ett viktigt och välkommet stöd i det internationella arbetet.

Vi skickar gåvokortet med en personlig hälsning från dig till mottagaren. Du kan välja om du vill att vi skickar kortet till mottagaren direkt eller till dig själv.

Företagsgåva
Genom att stödja KFUM Sverige ger ditt företag unga människor och kvinnor i våra partnerländer chansen att påverka sina liv. Det är också ett sätt att tydligt kommunicera ert sociala ansvarstagande mot kunder och anställda – en smart investering i ert varumärkesbyggande arbete.

Som tack för ert stöd får ni individuellt anpassade gåvobevis att använda internt eller i ert eget kommunikationsarbete.

Starta en egen insamling
Fyller du år och vill att vännerna skänker en gåva som present? Ska du delta i en tävling och vill att dina supporters ska kunna stödja dig och en god sak? Med BetterNow kan du utmana dig själv och dina vänner att förbättra världen. KFUM Sverige är en av organisationerna du kan starta en insamling till.

Det tar bara några minuter! Allt du behöver göra är att: 1. Välja ett projekt 2. Skapa din insamlingssida 3. Berätta för andra om din insamling.

Läs mer här:
http://www.betternow.se/kfum-sverige.

Spara pengar i Swedbank Humanfond
Vill du ge dina pengar möjlighet att växa samtidigt som de verkar för en god sak? Då kan ideellt fondsparande vara något för dig. Två procent av Swedbank Humanfonds värde delas årligen ut till 70 anslutna ideella organisationer, och KFUM Sverige är en av dem. Som sparare väljer du själv att månadsspara regelbundet eller göra insättningar lite då och då. När du sparar i Humanfond betalar du ingen fondavgift.
I senaste utdelningen fick vi 123 819 sek.

Läs mer här:
https://www.swedbank.se/om-swedbank/swedbank-i-samhallet/

Sponsra ett olivträd
Du kan sponsra ett olivträd som planteras i Palestina, på platser där olivträd blivit skövlade eller på mark som riskerar att bli konfiskerad. På så sätt bidrar du till att enskilda kan fortsätta bruka sin mark och känner omvärldens stöd. Du bidrar även till en bättre miljö, och kanske viktigast av allt, till att hålla hoppet om en fredlig framtid levande.

Så här används pengarna
Tillsammans med YMCA och YWCA förebygger vi fattigdom och utanförskap. Våra program sker på initiativ av våra partners och KFUM Sverige bistår med rådgivning och finansiellt, tekniskt och materiellt stöd.

Vi satsar särskilt på unga ledare, på att förebygga utanförskap för kvinnor och aktivt inkludera alla barn och ungdomar, samt på att skapa schyssta mötesplatser.

Insamlade medel går till projekt inom vårt internationella utvecklingssamarbete, men även till verksamhet som våra KFUM-föreningar bedriver lokalt i Sverige och till att utveckla och sprida social verksamhet.

Läs mer om våra internationella utvecklingssamarbeten

Den 1 januari 2012 trädde en ny lag i kraft som gäller möjligheten till skattereduktion för gåvor från privatpersoner till ideella organisationer. Vi har fattat beslut om att inte ansöka om skattereduktion för gåvor hos Skatteverket. Våra insamlade medel i dag inte är tillräckligt omfattande för att det ska gynna organisationens nuvarande insamling.

Tryggt givande för dig
Att ta emot och förvalta pengar från privatpersoner, institutioner eller företag är en förtroendefråga för oss. KFUM Sverige arbetar med att ständigt förbättra kontroll- och uppföljningsstrukturer så att alla medel används korrekt och så effektivt som möjligt.

KFUM Sverige har ett 90-konto utfärdat av Svensk Insamlingskontroll. Det är en trygghet för dig som givare och garanterar att vi förvaltar din gåva på ett ansvarsfullt sätt. Svensk Insamlingskontroll bevakar att alla 90-kontohavare använder sina insamlade medel på ett korrekt sätt och att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader.

Läs mer:
http://www.insamlingskontroll.se.

KFUM Sverige är också medlem i FRII, Frivilligorganisationernas insamlingsråd. Därmed rapporterar KFUM Sveriges styrelse årligen hur organisationen tillämpar FRII:s kvalitetskod, som gäller för samtliga FRII:s medlemsorganisationer. Koden syftar till att öka transparensen och öppenheten hos medlemsorganisationerna samt att förbättra styrning, ledning, kontroll och utvärdering av organisationernas verksamhet.

KFUM Sverige granskas årligen av revisionsbyrån Allegretto. Allegretto granskar årsredovisning, finansiell redovisning och förvaltningen av organisationen. Därutöver granskar Svenska Missionsrådet regelbundet vår interna kontroll och styrning. Utöver detta, besöker vi regelbundet våra utländska partners och bland annat granskar den finansiella redovisningen och effektiviteten i verksamheten.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7