Därför är ”World Mental Health Day” viktigt

10 oktober 2023

Varje år den 10 oktober infaller den internationella dagen för mental hälsa. I år är temat ”Mental health is a universal human right” och lyfter allas lika rätt till vård och stöd vid psykisk ohälsa. 

Under en 40-års period har andelen unga människor som lider av psykiska besvär mer än fördubblats. Nästan hälften av landets 15-åringar lider av någon typ av psykisk ohälsa. Men, det finns vägar framåt och genom att uppmärksamma psykisk ohälsa i olika forum och på olika sätt hjälps vi åt att stoppa stigmat, främja dialog och ge unga rätt förutsättningar för att må bra såväl fysiskt som psykiskt.

Hur kan vi främja psykisk hälsa?

Folkhälsomyndigheten har, tillsammans med bland andra socialstyrelsen, tagit fram ett förslag på en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Strategin presenterades 1 september i år och listar flera fokusområden som bör prioriteras för att nå målet om minskad psykisk ohälsa.

 1. Psykisk hälsa ses som en resurs för individen och samhället
 2. Ökade investeringar i barn och unga för en god psykisk hälsa genom hela livet
 3. Ett inkluderande och hållbart arbetsliv som främjar psykisk hälsa
 4. Ett inkluderande samhälle med delaktiga invånare
 5. Vård och omsorg som möter individens behov
 6. Stärkt suicidpreventivt arbete
 7. Stärkt kunskapsutveckling inom området psykisk hälsa och suicidprevention

KFUM tror på balans

Hos oss på KFUM har den psykiska hälsan en central roll. Vår verksamhet bygger på en helhetssyn på människans behov av balans mellan fysisk och psykisk hälsa och individuell utveckling i gemenskap med andra. Hur gör vi då detta?

 • Vi erbjuder trygga och stöttande gemenskaper
  KFUM erbjuder trygga mötesplatser och inkluderande gemenskap där unga känner sig sedda, hörda och värderade. Detta kan minska känslor av isolering och ensamhet, vilket i sin tur bidrar till bättre psykisk hälsa.
 • Vi främjar fysisk aktivitet
  Sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet är mycket väl belagt. Vi är därför glada och stolta över att KFUM erbjuder en rad olika aktiviteter anpassade till olika nivåer och intressen.
 • Vi utvecklar positiva strategier och resilliens
  Att våga och att misslyckas  är en nödvändig del av utveckling och lärande. Tillsammans  med andra utvecklar vi positiv påverkan, förmågan att hantera tuffa sträckor på livsresan och att hantera och lära av motgångar. 

Psykisk hälsa på schemat

Den samhällsutmaning som psykisk ohälsa utgör kräver därför insatser på samhällets alla nivåer. Såväl i scoutstugan och basketplanen som i skolan och maktens korridorer. För KFUM är det därför en självklarhet att stötta initiativet om att sätta psykisk hälsa på schemat. Unga är fullt kapabla till att själva vara delaktiga i att hitta lösningar på problemet med psykisk ohälsa, men det kräver att de presenteras med rätt verktyg. Genom att sätta psykisk hälsa på schemat kan vi ta ett steg närmare att hitta en lösning på en av vår tids största utmaningar.