Dags att köpa majblommor för en meningsfull fritid för alla unga

15 april 2024

Varje år står de där. Barnen som säljer majblommor. Sedan 1907 har organisationen majblomman bidragit till att dela ut ekonomiskt stöd till barn i familjer med svag ekonomi. På KFUM har vi hört från en del föreningar att priset på bussbiljetten under kvällar och helger kan bli ett hinder för att alla unga ska kunna delta på fritidsaktiviteter.

En meningsfull fritid ska vara tillgänglig för alla under 18 år. Det menar barnkonventionen som sedan den 1 januari 2020 är lag i Sverige och regeringen styrker detta i sitt arbete. Vi på KFUM arbetar för att unga ska betala efter möjlighet till våra aktiviteter och i många fall har vi gratis verksamhet. Ändå får vi fortfarande höra när vi besöker en del föreningar att medlemmarna inte har möjlighet att betala för kollektivtrafiken som ska ta dem till och från fritidsaktiviteter. De händer att barn inte kan delta i en turnering för att de inte kar föräldrar som kan skjutsa eller ens har råd med att betala kollektivtrafik under kvällar och helger.

Framtidstro till priset av en bussbiljett

Vi vill därför lyfta rapporten ”Framtidstro till priset av en bussbiljett” som majblomman gav ut förra året (2023) där man låtit forskningsinstitutet RISE räkna på vad det skulle kosta att införa en kollektivtrafikreform som tillåter unga mellan 12-18 år att åka kollektivtrafik gratis på kvällar och helger.

Enligt RISEs beräkningar skulle det kosta det offentliga 564 miljoner kronor. Dessa pengar skulle i sin tur hamna i barnfamiljernas kassa som minskade biljettutgifter. Samtidigt skulle familjerna göra besparingar i form av minskad kötid och körsträcka vid skjuts till aktiviteter. Men vi skulle även se minskade utsläpp av växthusgaser med hela 1,6 procent per år.

Win-win tycker vi och hoppas att Majblomman fortsätter det viktiga arbetet med att hitta nya lösningar på gamla problem som hindrar unga till att få en meningsfull fritid.

Via KFUM kan du även ansöka om möjlighetsstipendium om du eller din förening intresserad av utbyten, resor och besök till KFUM-föreningar i Sverige eller andra länder. Sista ansökningsdagen för 2024 är 15 april.