Möjligheter inom KFUM hösten 2016

Nu släpper KFUM Sverige foldern Möjligheter i KFUM – Hösten 2016 som innehåller events, utbildningar, träffar och möten som du och din förening kan hänga med på under 2016! Foldern kommer till alla föreningar som pdf och kommer att finnas att ta med sig hem på alla träffar och utbildningar framöver. Skriv ut och häng på anslagstavlor, dela ut till ledare, kopiera in i kalendern! Continue reading ”Möjligheter inom KFUM hösten 2016”

Årets toppmöte som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är extra viktigt

”Överallt i världen diskrimineras, misshandlas, trakasseras och våldtas kvinnor varje dag. De utsätts för hot och våld, tjänar inte lika mycket som män, gifts bort mot sin vilja och nedvärderas just för att de är kvinnor. Jämställdhet och kvinnors rättigheter kan inte vänta. Just nu pågår FN-toppmötet CSW59/Beijing+20. Tusentals regerings-representanter och företrädare för civilsamhället har samlats här i New York för att analysera vad som har gjorts och ska göras för på jämställdhetsfronten.

På plats har vår globala YWCA-rörelse 70 representanter från olika länder och fem olika kontinenter. Vi, i YWCA, är här för att kvinnors röster och erfarenheter måste inkluderas i beslutsfattande som rör kvinnors och flickors liv och framtid. Jag, Miranda, är en av representanterna. Att vara här är en fantastisk möjlighet att få vara med, göra sin röst hörd och lära känna engagerade aktivister och beslutsfattare från hela världen. Årets toppmöte som rör kvinnors rättigheter och jämställdhet är extra viktigt då det lägger grunden till de nya hållbarhetsmålen som ska tas fram i oktober i år. Dessa mål sträcker sig 15 år framåt. Här i New York råder det konsensus om att vi har nått ett momentum. Klimatförändringar och konflikt har aldrig påverkat så många människor som nu och drabbar kvinnor och flickor extra hårt. Situationen kommer bara att förvärras om inget görs nu. Det är alltså nu vi måste agera. Commission on the Status of Women får inte bara bli en plats där det pratas. Vi, representanterna här på konferensen, kräver därför att tillräckligt med resurser avsätts för att tackla patriarkala maktstrukturer och klimatförändringar och att det skapas mekanismer som gör det möjligt att hålla världens regeringar till svars. Vi kräver också att kvinnors och flickors röster hörs och tas på lika stort allvar som mäns och pojkars. Du behövs för att världen ska bli mer jämställd, rättvis, fredlig och hållbar. Med 70 miljoner medlemmar i 120 länder har vi i YMCA och YWCA makt. Vi har möjlighet att påverka varje dag. Välkommen att kontakta din lokalförening och KFUM Sverige för att höra hur du kan engagera dig för en bättre värld både lokalt och globalt! Kvinnors och flickors rättigheter och hållbarhet – Oh, Yeah! Hälsningar från FN-mötet Commission on the Status of Women #CSW59/Beijing+20.” Miranda Myrberg Styrelsemedlem – European YWCAs Medlem i KFUM Centrals Internationella Utskott E-post: miranda@europeanywca.org

Kallelse till Riksombudsmöte 2015

Den 13-15 november 2015 står KFUM Göteborg värd för KFUM Sveriges Riksombudsmöte (ROM). Temat för 2015 års ROM är ”Gemenskap och bredd” då vi på mötet vill visa upp KFUMs bredd och lyfta fram det som förenar oss och gör oss till en rörelse. Vi hoppas på ett ungt deltagande på vårt viktigaste möte, och har en målsättning att 60 % av ROMs deltagare är under 30 år. Deltagaravgiften kommer därför att vara lägre för våra unga medlemmar. På så sätt vill vi underlätta för våra medlemsföreningar och kårer att skicka unga deltagare och vi hoppas att ni vill hjälpa oss att nå vårt mål.

Ladda ned kallelsen här: Kallelse Riksombudsmöte 2015

Inbjudan till KFORUM

Den 18-19 april arrangeras det första KFORUM KFORUM är en nationell mötesplats där vi tillsammans diskuterar och fördjupar oss i rörelsens viktiga frågor och utmaningar! Tanken och ambitionen är att KFORUM ska bli en återkommande mötesplats de år som vi inte har Riksombudsmötet (ROM) för att träffas mer inom KFUM. Precis som med ROM, vill KFUM Sverige gärna samarbeta med en medlemsförening i arrangemanget av denna mötesplats. KFORUM arrangeras 2015 i samarbete med Kärsögårdensom drivs av KFUM Bromma och KFUM Söder Fryshuset. KFUM Sverige hoppas att varje förening och kår vill skicka såväl anställda som ideella och företroendevalda till KFORUM. Vi hoppas speciellt på ett ungt deltagande, för att säkerställa att våra unga medlemmar är med och formar KFUM-rörelsens nutid och framtid. Tack vare KFUM Central har vi möjlighet att erbjuda gratis boende för alla deltagare under 25 år, så ta chansen! För anmälan (senast 8 april) och uppdateringar kring information: https://kfum.se/evenemang/kforum/

Triangelförbundets historia dokumenteras

KFUM Triangelförbund har sedan november förra året uppgått i KFUM Sverige och en enad KFUM-rörelse. 1939 bildades KFUM:s Triangelpojkförbund med en bred verksamhet av hobby- och äventyrsklubbar, lägerverksamhet och ledarutbildningar. Sjuttiofem år senare omfattar förbundet all KFUM:s verksamhet som inte är scouting, idrott eller körsång för vuxna och vänder sig sedan sextiotalet, då KFUM och KFUK gick samman, till både tjejer och killar. När Triangelförbundet uppgick i KFUM Sverige var vi 51 föreningar med mängder av olika verksamheter. Lägergårdar,kill- och tjejgrupper, fritidsgårdar, lajvföreningar, parkour, barnkör…

Triangelförbundets avgående styrelse beslutade vid sammangåendet att Triangelförbundets historia skulle dokumenteras och visas upp på ROM 2015 i november. Jag som fått detta uppdrag heter Amanda Björnerås, började min KFUM-bana som ledare på Lägergården Sparreviken och har förutom ett mångårigt och intensivt engagemang på lokal nivå även arbetat såväl regionalt som nationellt som ledamot i Västsvenska Regionens och Triangelförbundets styrelser. För att på bästa sätt kunna dokumentera Triangelförbundets historia önskar jag mig alla inspel jag kan få av er ute i rörelsen. Vilka delar i Triangelförbundets historia är värda att lyfta fram? Vad är intressant att höra om? Vilka personer och upplevelser har gjort stort intryck på er under er tid i KFUM? Finns det någon anekdot som är för bra för att falla i glömska? Kontakta mig på amanda.bjorneras@kfum.se och berätta! Tack på förhand och vi ses på ROM 2015! Hälsningar Amanda

Vill du bli Förändringsagent?

Är du intresserad av att stärka ditt KFUM-engagemang? Vill du utvecklas som ledare? Tycker du att det vore intressant att ingå i ett internationellt nätverk av ca 300 unga ledare från hela världen?

Nu söker KFUM Sverige 2 personer att ingå i det internationella ledarskapsprogrammet Change Agents inom World YMCA. Är du 18-30 år och kan avsätta den tid som krävs från april 2015 till december 2016 så tror vi att Förändringsagentprogrammet är något för dig. Läs mer i annonsen, där kontaktuppgifter finns för mer information. Annons Förändringsagenter 2015

KFUM på Stockholm Pride

Den 27 juli-1 augusti arrangeras Stockholm Pride. Förra året deltog KFUM Sverige i paraden. Det vill vi göra även i år, men vi skulle gärna vilja arrangera en programpunkt eller på annat sätt delta mer. Har du eller din förening idéer på innehåll på programpunkt? Har ni kanske en verksamhet att berätta om? Är du intresserad av att bidra till KFUM Sveriges deltagande på Stockholm Pride, kontakta generalsekreterare Karin Olsson, epost karin.olsson@kfum.se

Janne Söderberg 1949-2015

Den 22 januari 2015 avled Janne Söderberg efter en tids sjukdom. Janne hade sitt ursprung i Vårdkasen Scoutkår och var generalsekreterare för KFUM Sverige 1990-1999. Janne anställdes första gången på KFUK-KFUMs Riksförbund 1977 för att arbeta med projektet ”Långsiktig planering”. Det var ett utvecklingsprojekt som fokuserade på rörelsens framtid och strategiska utveckling och som ledde fram till det som kallades ”Det nya Riksförbundet”. Dessa frågor kom senare att prägla Jannes ledarskap som generalsekreterare. Vi minns Janne för hans intresse för de stora frågorna – han var en framtidsvisionär med intresse för strategi och det långsiktiga perspektivet. Janne var drivande i att etablera samarbetet med St Petersburg och de baltiska staterna i början av 90-talet. Samarbetet bidrog till ett betydelsefullt återuppbyggnadsarbete och det innebar stora utmaningar att inleda ett samarbete så snart efter kalla krigets slut. Jannes ledarskap och engagemang var avgörande för att samarbetet skulle kunna etableras och drivas. Janne var även en aktiv tillskyndare till samarbetet i Centralamerika som inleddes i början av 90-talet. Jannes internationella engagemang bidrog till att bredda KFUM Sveriges globala samhörighet och under hans ledarskap byggdes broar mellan det internationella, nationella och lokala. Jannes ledarskap kännetecknades av bredden på hans engagemang. Ingen fråga var för stor eller för liten för Janne och hans entusiasm smittade av sig på människorna i hans närhet. De som arbetade nära Janne minns hans ungdomliga entusiasm, hans stora leende, nyfikenhet och prestigelöshet. Janne Söderbergs gärning lever vidare inom KFUM-rörelsen i Sverige och i världen. Det är tack vare eldsjälar som Janne som vår rörelse utvecklas och dagligen är relevant i uppdraget att skapa mötesplatser där barn och unga kan växa och utvecklas till sin fulla potential. Vi minns Janne och fortsätter att verka i hans anda inom KFUM-rörelsen. Begravning med minnestund äger rum, fredagen den 13 februari kl 12.00 i Jakobsbergskyrkan (Järfälla Missionsförsamling). Anmälan till FONUS tel 08-709 86 80 eller jarfalla@fonus.se Hälsningar till begravningen kan skickas till Mattias Söderberg på mattias.soederberg@gmail.com Tänk gärna på KFUMs internationella arbete i Östeuropa, PG 901855-7. Märk din gåva med ’Minnesgåva Janne’.

Möjligheter i KFUM

Nu släpper vi foldern Möjligheter i KFUM – Våren 2015 som innehåller events, utbildningar, träffar och möten som du och din förening kan hänga med på under 2015! Foldern kommer till alla föreningar som pdf och kommer att finnas att ta med sig hem på alla träffar och utbildningar framöver. Skriv ut och häng på anslagstavlor, dela ut till ledare, kopiera in i kalendern!

Vill du ha exemplar utskrivna som häfte postade till din förening, kontakta Johan eller Caroline på verksamhetsstödet! 086773030, 086773011.


Här kan du ladda ned foldern som pdf.