8 mars – Internationella kvinnodagen!

Ett tillfälle för oss som individer, förening och organisation att tänka lite extra på och uppmärksamma att vi inte bara är en del av världens största ungdomsrörelse YMCA utan också, och framförallt, en del av världens världens största och äldsta kvinnorättsrörelse YWCA! 

Det är ofta när jag ska förklara “vad är KFUM” som jag hör mig själv säga “känner du till YMCA?”. När jag fått klartecken att personen som ställde frågan är med på tåget lägger jag snabbt till: “vi är också en del av världens största kvinnorättsrörelse, YWCA” brukar responsen inte tyda på lika stor kännedom. 

Därför vill jag ta tillfället i akt denna dag och uppmärksamma vår internationella systerorganisation YWCA och deras arbete!

YWCA grundades 1855 i London av superkvinnorna Mary Jane Kinnard och Emma Robarts. Organisationen spreds snabbt till andra delar av världen och beskrivs vara en del av kvinnokampens frontlinjekämpar för i kvinnorna i civilsamhället. YWCA har bland annat varit viktiga aktörer för kvinnors framtida rösträtt, flyktingkrisen i Europa efter andra världskriget, kvinnors civila rättigheter i USA under 1900-talet samt under Apartheid i Sydafrika.

Idag finns YWCA i över 100 länder där de arbetar med kvinnor, unga kvinnor och flickor över generations-, religions-, kultur och regions-gränser med syfte och tron på att kvinnors stärkta egenmakt och ledarskap är nödvändiga för att förändra ojämlika maktstrukturer. YWCA arbetar dagligen med verksamhet där ledarskap och egenmakt utvecklas, påverkansarbete för en mer jämställd värld pågår och trygga mötesplatser för kvinnor att få mötas, inspireras och utvecklas. 

Känner du igen dig? Låter det som din egen KFUM-förening? 

Det är för att vi är det! Vi är en del av detta exakt lika mycket som vi är en del av YMCA! Häftigt va?

I vår strategi, What We Want, är även ett av våra fokusområden jämställdhet. Vi jobbar med detta dagligen runt om i KFUM, men det kanske behövs att vi uppmärksammar och jobbar med detta lite mer medvetet? 

Pratar vi i styrelserummet hur vår könsfördelning ser ut i styrelsen och i föreningen?

Har vi lag uppdelade i kön på våra lägergårdar när vi kör en fotbollsmatch?

Pratar vi med våra barn och unga om begränsande könsnormer?

Har vi rutiner för att systematiskt och medvetet skapa rättvis arbetsfördelning bland våra ledare i föreningen så att alla får komma till tals, både killar och tjejer får vara med och baka fikat till eftermiddagen? 

KFUM är en organisation i tiden. Vi har alltid mött unga människors behov och så ska det förbli. En del av detta är att jobba medvetet, konsekvent och fokuserat med jämställdhet. Just idag handlar det om jämställdhet mellan könen, men i vår verksamhet det handlar även om jämställdhet mellan ålder, etnicitet, religion, kulturell och socioekonomisk bakgrund. Även om vi varit med i matchen sedan 1844 finns det fortfarande ojämlika strukturer i vårt samhälle som vi behöver arbeta med och fundera över dagligen. Det är också viktigt att vi inte bara ser jämställdhet som ett arbete för kvinnor och för att kvinnor ska få det bättre. Ett mer jämställt samhälle vinner vi alla på – oavsett. Ett toppen-exempel på hur vi kan arbeta med jämställdhet med unga killar är föreningen Locker Room Talk som arbetar med omklädningsrumskulturen i syfte att förändra en begränsande mansnorm!

Så, kära KFUM medlem, förening, styrelse. Ägna en stund på er nästa ledarsamling, möte, planeringsdag för kansliet och prata om hur ni arbetar med och för ett mer jämställt KFUM (och som vi alla vet blir en effekt: ett mer jämställt samhälle). Det kanske kan kännas onaturligt och obekvämt – men det är exakt det som krävs för att vi ska utvecklas och bli bättre, och det vill vi ju – eller hur?!

Som tips på vägen skickar jag med detta för inspiration:

Jag önskar er en fin 8 mars och ser fram emot att fortsätta arbetet med ett mer jämställt KFUM tillsammans med er!

Emma Grzechnik Mörk
Ordförande, KFUM Sverige

KFUM Sverige inspirerar till fredsutvecklande insatser i världen

Nu lanserar vi en sammanställning av erfarenheter från arbetet med UNSCR 2250. Den innehåller också rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare.

KFUM Sverige har sammanställt ”Best Practice”-kunskap om hur lokala KFUM-föreningar och våra partners arbetar med UNSCR 2250s fem fokusområden. Närmare 50 generalsekreterare från YMCAs i hela världen var samlade då KFUM Sveriges generalsekreterare Alexander Clemenson presenterade ”Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA” på en konferens i Palestina. Även ett flertal personer från GST, Global Staff Team (generalsekreterare för regionerna Europa, Afrika, USA, Kanada, Latinamerika & Karibien, samt Asien). Gäster och volontärer från värdorganisationen YMCA East Jerusalem var också på plats vid lanseringen. 

Fred och säkerhet var ett återkommande tema under konferensen för som varade i fem dagar. Inte minst med tanke på att den var förlagd i just Palestina. Det var totalt ca 60 personer från olika YMCAs i hela världen närvarande när Alexander Clemenson klev upp på scen för att för första gången presentera KFUM Sveriges nya publikation med inspirerande exempel på hur KFUM-föreningar i Sverige och världen arbetar med resolutionen. 

”Att prata om UNSCR 2250 blir väldigt naturligt när det kommer till YMCA och YWCA. Särskilt då många i rörelsen refererar till sina engagerade unga som just fredsbärare och har gjort det sedan långt innan resolutionen antogs 2015”

Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige.

KFUM Sverige vill öka kunskapen om och engagemanget för UNSCR 2250s fem fokusområden bland svenska och internationella unga ledare. Men också bidra till stärkt kapacitet att genomföra resolutionen.

Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA är ett resultat av tre dagars workshop arrangerad av KFUM Sverige, med deltagare från olika lokala organisationer i YWCA-YMCA rörelsen nationellt och internationellt. Dokumentet samlar inspirationsexempel på hur olika KFUM-föreningar arbetar med UNSCR 2250 och avslutas med konkreta rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare. 

Här nedan kan du ladda ner Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCAFROM YWCA & YMCA

En grym vecka i feminismens tecken!

500 kvinnor från över 70 länder samlades för YWCA World Council i Johannesburg, Sydafrika. Ny styrelse röstades fram med starka och kunniga kvinnor. Vår nya styrelse består till 60% av unga kvinnor (under 30 år), ett tydligt bevis på att vi lever som vi lär: Empowering young women! Mira Rizek från Palestina valdes till president, vilket förstås är roligt för oss som har samarbeten med just Palestina sedan decennier tillbaka.

Propositioner las fram från YWCA-styrelsen och flera länder hade lagt fram motioner, vissa kontroversiella i vår världsvida rörelse. Diskussionerna gick starka och argumentationen var livlig. Samtidigt som vi bröt av med skratt, dans och kreativt snack och delade med oss av erfarenheter och upplevelser i olika workshops och samtal.

Vår svenska delegation bestod av 13 personer där vår yngsta deltagare var 16 år. Alla var engagerade och bidrog på olika sätt till att vi kan vara stolta över vår delegation. Den mesta tiden spenderade vi förstås på konferensen men vi hann med en utflykt till Mandela Foundation och Constitution Hill, något som ger historiskt perspektiv och uppmuntrar till reflektion.

Vi säger hej och tack till alla våra systrar runt om i världen. Vi åker hemåt till våra respektive länder men tillsammans fortsätter vi kampen ”Transforming Power Structures!”

Nya vänner i familjen

KFUM-familjen växer hela tiden och i januari har vi fått 5 nya medlemsföreningar. En av dem är Limitless i Malmö som erbjuder  kampsportsinspirerad träning. ”Slå dig i form” kan låta provokativt men Eric Svensson ordförande i föreningen med över 500 medlemmar är noga med att poängtera att den träning Limitless erbjuder är prestigelös och rolig och man har tagit bort tävlingsmomentet.

Continue reading ”Nya vänner i familjen”

Var med och utbyt erfarenhet kring aktivt medborgarskap med internationella vänner!

KFUM Sverige har samarbetat med KFUM Belarus o Ukraina under många år, mer än tio. Deras unga ledare är (precis som i Sverige!) kunniga och engagerade. Tillsammans jobbar vi för att sprida kunskap, lära oss av varandra och hitta lösningar till samma utmaningar. I år har vi fått stöd från vår givare att bekosta ett ungdomsutbyte. Det betyder att 4-5 unga ledare  från varje land – Belarus, Ukraina, Sverige – samlas tillsammans på en plats och utbyter erfarenheter i fritt format. Gruppen utbyter erfarenheter kring tre ämnen under tre årstid.  

Continue reading ”Var med och utbyt erfarenhet kring aktivt medborgarskap med internationella vänner!”