Krav på amnesti för alla ensamkommande som varit i Sverige i mer än ett år!

KFUM Sverige ställer sig bakom uppropet #vistårinteut, på initiativ av KFUM Umeå. ”För oss känns det självklart att ställa sig bakom initiativet, då vi ser hur dåligt ungdomarna mår av de utdragna asylprocesserna och den brist på barnperspektivet som finns kring dessa frågor.”, skriver Åsa Boman, föreningsdirektör KFUM Umeå. Initiativet har följande krav:

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.
2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.
3. Att våra politiker tar beslut om amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

Läs mer här: http://vistarinteut.org/

Vill du bidra? – Bli del av European Solidarity Corps

The European Solidarity Corps är ett initiativ från EU som skapar möjlighet för unga människor att volontärarbeta eller arbeta i projekt som kommer människor runt om i Europa eller i det egna landet till gagn. Så om du är redo för en utmaning, vill ägna dig åt att hjälpa och stötta andra, är European Solidarity Corps något för dig att ansöka till. Continue reading ”Vill du bidra? – Bli del av European Solidarity Corps”