Tips inför årsmöten i rådande situation med Coronaspridning

**Denna sida uppdateras löpande och uppdaterades senast 3 augusti.

Att Coronakrisen påverkar samhället i stort är nu ett faktum, inte minst civilsamhället. Många föreningar ska snart ha årsmöte och stöter nu på utmaningar, därför har vi här samlat tankar och information som rör årsmöten.

Den 27 mars fattade regeringen beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 personer. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderar Folkhälsomyndigheten att det görs en riskbedömning före genomförandet, för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar (1/4) att alla föreningar om möjligt skjuter på möten och årsmöten alternativt genomför dem digitalt.

Beslut om att genomföra årsmötet på utsatt tid eller inte

Har ni skickat ut kallelse till årsmöte eller är på väg att göra det och känner oro inför om det går att genomföra eller ej? Står det i föreningens stadgar att årsmötet ska genomföras senast ett visst datum? Vi förstår att det är många dilemman ni står inför nu. Här kommer våra tankar kring dessa frågor.

Varje KFUM-förenings styrelse behöver ta ett beslut

Styrelsen har att besluta om årsmötet kan genomföras som planerat, digitalt eller om årsmötet bör flyttas fram till en senare tidpunkt. Vad än beslutet blir är det viktigt att medlemmarna får tydlig information om situationen och beslutet. Folkhälsomyndigheten har (1/4) gått ut med en rekommendation att skjuta på årsmöten och andra föreningsmöten alternativt genomföra dem digitalt. KFUM Sverige rekommenderar alla KFUM föreningar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vad gäller vid framflyttat årsmöte?

Här delar vi med oss av vår tolkning och hoppas på att det kan vara till hjälp för er i processen när ni ska ta beslut. Vi vill betona att det här är KFUM Sveriges tolkning och inte något facit. Varje förening bestämmer själv. Vi ser på frågan så här:

Vid ett beslut om framflyttat årsmöte får den befintliga valda styrelsen ett fortsatt uppdrag att förvalta föreningen fram till årsmötet, dvs. att styrelsen sitter kvar tills den blir avlöst oavsett vilken mandatperiod den ursprungligen ingick sitt uppdrag på. 

Efter som att det inte finns någon ”föreningsgrundlag” eller liknande är enligt vår tolkning av vanlig föreningspraxis att vid framflyttat möte – om stadgar säger att det ska genomföras innan ett visst datum:

Om samtliga röstberättigade medlemmar är närvarande på ett årsmöte kan stadgarna åsidosättas. Dvs. att årsmötet har i så fall möjlighet att fatta beslut som inte går i linje med stadgarna.

Om kallelse och genomförande av årsmöte går utanför den tidsram som stadgarna påtalar ska (som vanligt) en tidig punkt på dagordningen vara om medlemmarna godkänner kallelsen, dvs. om det var godtagbart skäl att flytta fram mötet. Vår tolkning är att det förutsatt att det blir ett majoritetsbeslut är att se som ett giltigt årsmötesbeslut. Det är alltså årsmötet som avgör om beslutet om ett senarelagt årsmöte ska påverka frågan om ansvarsfrihet för styrelsen och t.ex. eventuellt omval. 

Det är viktigt att ni känner er trygga i era beslut och känner att ni kan värna om säkerhet och allas hälsa. Om ni har frågor eller behov av att bolla saker är ni varmt välkomna att mejla oss på info@kfum.se så återkommer den av oss som vi tror kan hjälpa er bäst med just era frågor.

KFUM Sverige erbjuder stöd i att kommunicera beslut m.m.

Ni är också varmt välkomna att höra av er till Mina som är PR- & kommunikationsansvarig på KFUM Sverige om ni vill ha tips och råd gällande kommunikation. Mail: mina.lilja.zwedberg@kfum.se eller tel: 073-661 22 75.

Överväg ifall årsmötet kan genomföras digitalt

Ett genomförande av ett digitalt årsmöte behöver ställas mot vad som regleras i föreningens stadgar, vissa har till exempel reglerat att det ska vara just ett fysisk möte. Överväg ifall det går att genomföra årsmötet digitalt.

Det finns många bra tips att ta del när det gäller digitala årsmöten. Civilsamhällespodden har nyligen gjort en video på temat med många goda tips! Filmen ”Grunderna i att hålla ett digitalt årsmöte” hittar du på deras Facebooksida (19/3). Vill du hellre ta del av tipsen i text så hittar du talmanus till filmen här.

Sensus studieförbund har skapat en digital verktygslåda med bland annat tips för styrelsearbete och årsstämma på distans.

Planerar ni att genomföra ett fysiskt årsmöte så rekommenderar vi att ni använder er av Folkhälsomyndighetens riskbedömningsverktyg som finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Digitala årsmöten

Poddavsnitt om digitala årsmöten

Civilsamhällespodden har gjort flera avsnitt om just digitala årsmöten. Det senaste är avsnitt 65, där pratar Johan Groth och Anna Bergkvist om deras erfarenheter av att hålla digitala årsmöten. De tar upp frågor som: Vad skiljer ett digitalt årsmöte från ett fysiskt? Vad behöver jag tänka på som arrangör, deltagare eller årsmötesordförande av ett digitalt årsmöte? Vad är ett asynkront möte och hur fungerar det?

Verktyg för digitala möten

Det finns flera verktyg för att kunna genomföra digitala möten och årsmöten. Här kommer några tips:

Verktyg för mindre möten

För mindre möten med maximalt fem deltagare kan vi till tipsa om:

RixMötet

RixMötet tillhandahåller en gratis service för telefonkonferens för maximalt 5 personer. https://foretag.comhem.se/rixmoten-gratis

 • Ring 08-5000 5000
 • Välj en sex-siffrig personlig kod för att starta telefonkonferensen.
 • Be samtliga deltagare ringa in på telefonnummer 08-5000 5000, och ange den kod du valde.

För större möten

För större möten, med över 5 deltagare. Kan vi tipsa om:

Zoom

Zoom är det verktyg som vi på KFUM Sverige använder vid digitala möten och webbinarier. Om ni räknar med att årsmötet tar kortare tid än 40 minuter finns en gratisversion av Zoom som ni kan registrera er för.

Planerar ni ett längre digitalt möte? KFUM Sverige har skaffat ett extra abonnemang på Zoom att erbjuda våra medlemsföreningar att använda. Hör av er till oss så ser vi över möjligheterna för er att låna det. Det är först till kvarn med bokningar som gäller Mejla önskad tid att använda Zoom till ingrid.greiby@kfum.se så återkommer vi med status.

Här kan ni läsa mer om Zoom och dess funktioner: https://zoom.us

Är i behov av utbildning eller support för att använda verktyget finns det flera aktörer som erbjuder detta mot en kostnad, t.ex. https://visualised.se. Vid behov tar ni själva kontakt med en leverantör av utbildning och ber om offert.

VoteIT

VoteIT är ett annat exempel på digitalt verktyg som marknadsför sig som en tjänst där en kan hålla årsmöten i enighet med svensk lag med funktioner som talarlista, möjligheter till voteringar, hantering av diskussioner, förslag och omröstningar etc. Här kan ni läsa mer om verktyget: www.voteit.se

Vi på KFUM Sverige har ingen erfarenhet av VoteIT men verktyget rekommenderas starkt i Civilsamhällspoddens avsnitt om digitala årsmöten som vi länkat till tidigare på sidan.

Nätverk för anställda och förtroendevalda i KFUM

För dig som är anställd eller förtroendevald i en KFUM-förening, KFUM-scoutkår eller KFUM-region så har vi nu startat en Facebookgrupp. Gå gärna med i den och så att vi kan dela med oss till varandra med smarta idéer och goda råd i dessa tider. Du hittar gruppen här: https://www.facebook.com/groups/808123386365473/

Lycka till med årsmötet och ta hand om er! Hälsa, trygghet och säkerhet går i första hand <3

Informations med anledning av Coronaviruset

*Informationen på denna sida uppdateras kontinuerligt. Uppdaterades senast 10 september 2020.

Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi (2020-03-11). Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms som mycket hög. Vi förstår att detta kan skapa oro och vill därför dela med oss av bra länkar för information och dela med oss av vad vi på KFUM Sverige gör i denna situation. 

KFUM Sverige följer de rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. Vi uppmanar alla KFUM-föreningar att också göra det. 

Folkhälsomyndigheten har en samlingssida med aktuell information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Där finns de senaste uppdateringarna om smittspridning, riskbedömning, resor m.m. 

På krisinformation.se finns samlad information från flera myndigheter. Där finns även råd om hur en kan prata med barn om detta.

Rekommendation från KFUM Sverige

Efter som att vi inte vet hur situationen kommer utvecklas ser vi att det är viktigt att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Det råd som vi kan ge till KFUM-föreningar i dagsläget är att följa rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och UD:s reseavrådan. 

Vi följer utvecklingen av situationen via följande länkar:

Folkhälsomyndigheten
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

Krisinformation.se
https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset

UD avråder
https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader

Källkritik

I extraordinära situationer som denna är det extra viktigt att tillämpa källkritik. Var uppmärksam på vem som är avsändare till informationen du tar del av, i vilket syfte den publiceras, om det finns källhänvisning eller inte, om informationen är aktuell och om det finns flera pålitliga källor som säger samma sak.

Fler bra länkar

Här hittar du föreskrifter och allmänna råd om bl.a. allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, råd till verksamheter m.m.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/foreskrifter-och-allmanna-rad/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/alla-har-ansvar-att-forhindra-smitta-av-covid-19/bromsa-smittan–det-har-kan-du-som-privatperson-gora/

Regeringen satsar på barn- och ungdomsorganisationer i krisen (10/9)

Regeringen föreslår en förstärkning av bidraget till barn- och ungdomsorganisationer med 50 miljoner kronor årligen 2020–2022.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/regeringen-satsar-pa-barn–och-ungdomsorganisationer-i-krisen/

Undantag från 50-regeln utreds (21/8)

Regeringen utreder lättnader i förordningen som förbjuder allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Gränsen på 50 deltagare ska fortfarande gälla som huvudregel.

https://www.krisinformation.se/nyheter/2020/augusti2/undantag-mot-50-regeln-utreds

Rekommendationer ang. körverksamhet (FHM 13/8)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/korverksamhet-under-covid-19/?fbclid=IwAR1jmY5YerJwK3JHnj-iFW29al-Umv9CG5rFANGgATw8G_qu8qIzoGBHbcc

Rekommendationer ang. lägerverksamhet (FHM pressträff 18/5)

Lägerverksamhet för barn och unga kan genomföras i sommar så länge den hålls lokalt, meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell på Folkhälsomyndighetens dagliga pressträff 18/5. Pressträffen hittar ni på youtube. (ca 4:48 in i klippet)

(Uppdatering 4/6: Från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i Sverige meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff).

Text från Folkhälsomyndigheten (19/5) om att anordna lägerverksamhet:

Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att barnen i så stor utsträckning som möjligt kan fortsätta med sina normala aktiviteter.

Kollo och liknande lägerverksamheter för barn och ungdomar (födda 2002 eller senare) kan hållas i mindre grupper och genomföras i närområdet. Du som ansvarar för lägerverksamheten måste se till att minska risken för att covid-19 sprids. Du bör också göra en riskbedömning inför olika aktiviteter och vidta de försiktighetsåtgärder som krävs.

Tänk bland annat på det här:

 • Genomför träningen och aktiviteterna utomhus om det går.
 • Öka avståndet mellan sovplatser och sittplatser i matsalen och andra utrymmen om det är möjligt.
 • Minimera antalet aktiviteter som samlar många personer, till exempel vid avslutningar eller föreställningar för föräldrar och besökare.
 • Se till att det finns möjlighet att tvätta händerna ofta.
 • Stanna hemma vid sjukdom, även vid lindriga symtom.
 • Se till att det finns möjligheter att ta sig hem för de som insjuknar.

För fler råd se vår FAQ om idrotts- och träningsaktiviteter. Mer information hittar du även på vår sida om hur du skyddar dig själv och andra från smittspridning.

Texten i sin helhet hittar du här.

Rekommendationer angående idrott och träningsanläggningar från Folkhälsomyndigheten

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/

Information från Folkhälsomyndigheten till arrangörer av evenemang

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang för färre än 50 personer. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Ändringar av UDs avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder

Håll dig uppdaterad här: https://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/a–andringar-av-avradan-fran-icke-nodvandiga-resor-till-alla-lander/

Omställningsstöd att söka – Ansökan är nu öppen! (22/6)

Det stödpaket som kallas ”omställningsstöd” riktas till företag men kan också sökas av ideella föreningar. Läs mer här: https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/coronainformationforforetagforeningarochoffentligaaktorer/omstallningsstodtillfoljdavcorona.4.1c68351d170ce5545274834.html?fbclid=IwAR3zyXjERaa797bH4Vpo9uEo6BnquRqlT_oGvxyoA6lHixSv9b6_aHdvgZA

MUCF har även beskrivit vem som kan söka här: https://www.mucf.se/stodpaket-fran-regeringen

Ansökan är öppen till och med 31 augusti.

Förskjutet årsmöte eller årsmöte digitalt?

Hur ska en som förening göra med sitt årsmöte? Kanske har kallelse redan gått ut men det känns osäkert om mötet går att genomföra p.g.a smittorisk? Eller har ett beslut tagits om att skjuta fram mötet, men enligt stadgar ska mötet genomföras innan ett visst datum? Efter som det finns många frågor och dilemman på tema årsmöte så har vi skapat en sida speciellt för det. Du hittar den här!

Samlad information till civilsamhället

MUCF har skapat en sida med samlad information om t.ex. hur statens generella stödinsatser påverkar civilsamhället, frågor om bidragsregler, uppskjutna årsmöten, arbetsgivarfrågor, idéburna aktörer i välfärden och tillämpningen av lagar och regler som rör civilsamhället.

https://www.mucf.se/information-till-civilsamhallet-med-anledning-av-coronaviruset?fbclid=IwAR2KGOn742IOCybVE3oNm0fJPnDOpAy8mhUggLkZQzan85ftSh_EnEKgUIk

För företagare med anledning av covid-19

Här finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/regeringens-arbete-med-anledning-av-nya-coronaviruset/foretag/

Information för barn om Coronaviruset

Efter som det i första hand är verksamhet för barn- och unga som vi i KFUM bedriver så har vi samlat tips på sidor med information som är riktat till barn. Följt av tips till vuxna att tänka på när en pratar med barn om detta.

Folkhälsomyndighetens sida för barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/

Informationsmaterial till barn och unga

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-barn-och-unga/informationsmaterial-till-barn-och-unga/

Jämställdhetsministern håller pressträff för barn (20 april)

Den 20 april hade jämställdhetsministern pressträff för barn om det nya coronaviruset. Ytterligare en pressträff för barn kommer hållas ons 13 maj: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/05/jamstalldhetsministern-och-utbildningsministern-haller-presstraff-for-barn-om-det-nya-coronaviruset/?fbclid=IwAR2oWDLDVRMmZKl_-x0GrAi2BZqi9zPHTSAFRcb-69AkCodf9qlZnotKFRg

BRIS (Barnens rätt i Samhället) har gjort en sidan med tips till barn som känner sig oroliga. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

Lilla aktuellt har ett flertal filmklipp för barn som handlar om Coronaviruset. https://www.svt.se/barnkanalen/barnplay/lilla-aktuellt/

Barnens pressträff (19/3) Statsminister Stefan Löfven svara på barns frågor om Coronaviruset. https://www.svtplay.se/video/26081576/lilla-aktuellt/lilla-aktuellt-forklarar-sasong-1-era-fragor-till-statsministern?start=auto

Flera kommuner har stödinsatser för barn och unga under 18år. Sök på din kommuns hemsida för att få lokal information. Här är ett exempel från stöd till barn från Nacka kommun: ”Just nu pratar alla om coronaviruset och det kan kännas både oroande och jobbigt. Det är dessutom mycket som händer som påverkar vardagen. Kanske blir det oroligt även hemma?” Läs mer här: https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/03/ar-du-under-18-och-behover-nagon-att-prata-med/?fbclid=IwAR2ZHK5zGDd64erW1vDcj8xQiKM4mN-p5eGIiKV7li7_R9Gqf-l3GPRRIaA

Filmer för unga om källkritik

UR har t.ex. filmer om källkritik i en serie som heter Orka plugga:

Tips till vuxna hur en kan prata med barn om Coronaviruset

Det finns också många sidor med tips till vuxna om hur en kan prata om rådande situation med barn. Här är några av dem: 

1177 har sammanställt tips i både punkter och film. 
https://www.1177.se/Kalmar-lan/sjukdomar–besvar/infektioner/ovanliga-infektioner/om-coronaviruset/hur-pratar-du-med-ditt-barn-om-nya-coronaviruset/  

Krisinformation.se har publicerat en artikel om hur en kan prata med barn om Coronaviruset. https://www.bris.se/for-barn-och-unga/corona-viruset/

8 mars – Internationella kvinnodagen!

Ett tillfälle för oss som individer, förening och organisation att tänka lite extra på och uppmärksamma att vi inte bara är en del av världens största ungdomsrörelse YMCA utan också, och framförallt, en del av världens världens största och äldsta kvinnorättsrörelse YWCA! 

Det är ofta när jag ska förklara “vad är KFUM” som jag hör mig själv säga “känner du till YMCA?”. När jag fått klartecken att personen som ställde frågan är med på tåget lägger jag snabbt till: “vi är också en del av världens största kvinnorättsrörelse, YWCA” brukar responsen inte tyda på lika stor kännedom. 

Därför vill jag ta tillfället i akt denna dag och uppmärksamma vår internationella systerorganisation YWCA och deras arbete!

YWCA grundades 1855 i London av superkvinnorna Mary Jane Kinnard och Emma Robarts. Organisationen spreds snabbt till andra delar av världen och beskrivs vara en del av kvinnokampens frontlinjekämpar för i kvinnorna i civilsamhället. YWCA har bland annat varit viktiga aktörer för kvinnors framtida rösträtt, flyktingkrisen i Europa efter andra världskriget, kvinnors civila rättigheter i USA under 1900-talet samt under Apartheid i Sydafrika.

Idag finns YWCA i över 100 länder där de arbetar med kvinnor, unga kvinnor och flickor över generations-, religions-, kultur och regions-gränser med syfte och tron på att kvinnors stärkta egenmakt och ledarskap är nödvändiga för att förändra ojämlika maktstrukturer. YWCA arbetar dagligen med verksamhet där ledarskap och egenmakt utvecklas, påverkansarbete för en mer jämställd värld pågår och trygga mötesplatser för kvinnor att få mötas, inspireras och utvecklas. 

Känner du igen dig? Låter det som din egen KFUM-förening? 

Det är för att vi är det! Vi är en del av detta exakt lika mycket som vi är en del av YMCA! Häftigt va?

I vår strategi, What We Want, är även ett av våra fokusområden jämställdhet. Vi jobbar med detta dagligen runt om i KFUM, men det kanske behövs att vi uppmärksammar och jobbar med detta lite mer medvetet? 

Pratar vi i styrelserummet hur vår könsfördelning ser ut i styrelsen och i föreningen?

Har vi lag uppdelade i kön på våra lägergårdar när vi kör en fotbollsmatch?

Pratar vi med våra barn och unga om begränsande könsnormer?

Har vi rutiner för att systematiskt och medvetet skapa rättvis arbetsfördelning bland våra ledare i föreningen så att alla får komma till tals, både killar och tjejer får vara med och baka fikat till eftermiddagen? 

KFUM är en organisation i tiden. Vi har alltid mött unga människors behov och så ska det förbli. En del av detta är att jobba medvetet, konsekvent och fokuserat med jämställdhet. Just idag handlar det om jämställdhet mellan könen, men i vår verksamhet det handlar även om jämställdhet mellan ålder, etnicitet, religion, kulturell och socioekonomisk bakgrund. Även om vi varit med i matchen sedan 1844 finns det fortfarande ojämlika strukturer i vårt samhälle som vi behöver arbeta med och fundera över dagligen. Det är också viktigt att vi inte bara ser jämställdhet som ett arbete för kvinnor och för att kvinnor ska få det bättre. Ett mer jämställt samhälle vinner vi alla på – oavsett. Ett toppen-exempel på hur vi kan arbeta med jämställdhet med unga killar är föreningen Locker Room Talk som arbetar med omklädningsrumskulturen i syfte att förändra en begränsande mansnorm!

Så, kära KFUM medlem, förening, styrelse. Ägna en stund på er nästa ledarsamling, möte, planeringsdag för kansliet och prata om hur ni arbetar med och för ett mer jämställt KFUM (och som vi alla vet blir en effekt: ett mer jämställt samhälle). Det kanske kan kännas onaturligt och obekvämt – men det är exakt det som krävs för att vi ska utvecklas och bli bättre, och det vill vi ju – eller hur?!

Som tips på vägen skickar jag med detta för inspiration:

Jag önskar er en fin 8 mars och ser fram emot att fortsätta arbetet med ett mer jämställt KFUM tillsammans med er!

Emma Grzechnik Mörk
Ordförande, KFUM Sverige

KFUMs ledarskapsutbildning MARY 2020 ges i Sverige

Varje år arrangerar KFUM Sverige är en veckas ledarskapsutbildning som kallas ”Mary”. Mary hålls utomlands eller i Sverige och innefattar någon form av utbyte eller studiebesök hos en KFUK eller KFUM förening. I år kommer utbildningen hållas hos KFUM Brevik (strax utanför Norrköping) den 5-11 okt.

Mary är ett det fjärde steget i KFUM:s utbildningspaket. Mary är en intensiv och avancerad ledarskapsutbildning och bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen och av tidigare ledarskapsutbildningar.

Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärningsmodell med stort utrymme för personlig reflektion och fördjupande teoretiska inslag. Deltagarna får köra KFUMs instagramkonto under denna vecka. På KFUMs instagram kan du spana in sparade stories från tidigare år!

Syftet med KFUMs ledarskapsutbildning Mary är att deltagaren får fördjupad förståelse för KFUM samt stärkt personligt ledarskap genom ökad självinsikt, självkänsla och förståelse av ledarskapets innebörd.

Vem kan gå Mary?

Mary riktar sig till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt.

Förkunskaper

Deltagare på Mary förväntas ha förkunskap om KFUM och om ledarskap ungefär motsvarande Emma. Deltagare som inte själva har gått Emma, George eller Williams förväntas göra George och Williams inför kursen. Detta kan ske på egen hand.

Mål med utbildningen

• Deltagaren har ökad självinsikt och självkänsla
• Deltagaren har ökad förståelse för ledarskapets komplexitet och kapaciteten att anpassa sitt ledarskap för olika situationer
• Deltagaren är inspirerad till fortsatt engagemang i KFUM och djup förståelse för rörelsens påverkan för individer och samhälle.

Innehåll

Mary innehåller minst ett studiebesök eller utbyte med värdorganisation samt
• Minst två pass om KFUM
• Minst fyra pass av följande teman:
• VAD/HUR (Innehåll/Process)
• Självpresentation & JOHARI fönster
• Feedback (utvecklande/stärkande feedback samt feedback-trappan)
• Integrated Model of Group Development (IMGD) eller FIRO
• Personlig kommunikation
• Non- Violent Communication
• Transaktionsanalys
• Konflikthantering
• Förändringsnivåer
• Coachande samtal
• Dagligt reflektionsarbete

Var och när?

Utbildningen hålls under en vecka på KFUM Brevik, Norrköping.
Datum: 5-11 okt 2020

Kostnad

Utbildningen är subventionerad av KFUM Sverige, vilket betyder att du eller din KFUM-förening endast står för en del av kostnaden. I å står KFUM Sverige för en ännu större del av kostnaden då vi är medvetna om att konsekvenserna av Covid-19 har slagit hårt mot många KFUM-föreningar ekonomiskt. Priset är därför år 2020 endast 6000kr och inkluderar boende, mat och utbildning.

”No show” avgift

Avbokar du din plats efter sista anmälningsdag (dvs. efter 31 juli) så kommer vi behöva ta ut en avgift på 3000kr. Om avbokningen sker mindre än två veckor innan avresa är avgiften 6000kr. Med läkarintyg 0kr. Om utbildningen avbokas p.g.a. Covid-19 kommer deltagarna få hela avgiften tillbaka.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk:

https://podio.com/webforms/24173798/1757301

Sista anmälningsdag 31 juli 2020

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till Annika som kommer att leda utbildningen. Mail: annika.thomsson@kfum.se

Håll gärna utkik på eventet på Facebook, du hittar det här: https://www.facebook.com/events/2755887384456994

KFUM Sverige inspirerar till fredsutvecklande insatser i världen

Nu lanserar vi en sammanställning av erfarenheter från arbetet med UNSCR 2250. Den innehåller också rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare.

KFUM Sverige har sammanställt ”Best Practice”-kunskap om hur lokala KFUM-föreningar och våra partners arbetar med UNSCR 2250s fem fokusområden. Närmare 50 generalsekreterare från YMCAs i hela världen var samlade då KFUM Sveriges generalsekreterare Alexander Clemenson presenterade ”Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA” på en konferens i Palestina. Även ett flertal personer från GST, Global Staff Team (generalsekreterare för regionerna Europa, Afrika, USA, Kanada, Latinamerika & Karibien, samt Asien). Gäster och volontärer från värdorganisationen YMCA East Jerusalem var också på plats vid lanseringen. 

Fred och säkerhet var ett återkommande tema under konferensen för som varade i fem dagar. Inte minst med tanke på att den var förlagd i just Palestina. Det var totalt ca 60 personer från olika YMCAs i hela världen närvarande när Alexander Clemenson klev upp på scen för att för första gången presentera KFUM Sveriges nya publikation med inspirerande exempel på hur KFUM-föreningar i Sverige och världen arbetar med resolutionen. 

”Att prata om UNSCR 2250 blir väldigt naturligt när det kommer till YMCA och YWCA. Särskilt då många i rörelsen refererar till sina engagerade unga som just fredsbärare och har gjort det sedan långt innan resolutionen antogs 2015”

Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige.

KFUM Sverige vill öka kunskapen om och engagemanget för UNSCR 2250s fem fokusområden bland svenska och internationella unga ledare. Men också bidra till stärkt kapacitet att genomföra resolutionen.

Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCA är ett resultat av tre dagars workshop arrangerad av KFUM Sverige, med deltagare från olika lokala organisationer i YWCA-YMCA rörelsen nationellt och internationellt. Dokumentet samlar inspirationsexempel på hur olika KFUM-föreningar arbetar med UNSCR 2250 och avslutas med konkreta rekommendationer till bl.a. ungdomsorganisationer och beslutsfattare. 

Här nedan kan du ladda ner Youth, Peace & Security – UNSCR 2250 EXPERIENCES FROM YWCA & YMCAFROM YWCA & YMCA

KFUM SVERIGE SÖKER VERKSAMHETSUTVECKLARE INOM FÖRENINGSSTÖD

Vill du att ditt arbete bidrar till inkludering, jämställdhet och att stärka ungas identitet och makt? Stortrivs du dessutom med många kontakter i ditt arbete? 

KORT OM TJÄNSTEN 

Som verksamhetsutvecklare på KFUM Sverige ansvarar du för att utveckla, planera, samordna och genomföra nationella träffar, utbildningar och andra evenemang för KFUM Sveriges medlemsföreningar. Du bidrar även till föreningsadministration, statsbidrags- och projektansökningar liksom rapportering. 

I tjänsten kommer du att bygga relation med KFUM Sveriges medlemsföreningar både i form av uppsökande verksamhet och som bollplank för lokal föreningsutveckling. Du kommer också att arbeta i nära dialog med våra regioner inför en trolig omorganisering gällande KFUM-regionerna runtom i landet.

Du kommer även att samverka med våra världs- och europaförbund inom YWCA och YMCA för att möjliggöra arenor för unga att växa på. Liksom att samverka och skapa synergier med andra relevanta civilsamhällesorganisationer. En skulle kunna kalla dig en nyckelperson som håller koll på många olika parter och kopplar samman individer, föreningar och verksamheter för bästa möjliga nytta för allihop, inte minst för just unga.

Tillsammans med kollegor kommer du även bidra till att stärka KFUM Sveriges kommunikation till medlemsföreningar och lokala medlemmar, tex kring internationella möjligheter, utbildningar och samarbeten.

OM KFUM 

KFUM är en del av en världsomfattande ungdoms- och kvinnorättsrörelse med 175 års erfarenhet av att stärka unga människor och skapa ett starkare, varmare och mer jämställt samhälle. Tillsammans finns de två rörelserna YMCA och YWCA i 130 länder och samlar mer än 70 miljoner människor. I Sverige har KFUM-rörelsen ca 45 000 medlemmar och 150 anslutna medlemsföreningar. 

KFUM har en enkel grundfilosofi: Vi tror att alla människor, inte minst unga, har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid för reflektion för att kunna utvecklas och må bra. Vår logotyp, den röda triangeln, symboliserar dessa tre byggstenar – Body, Mind & Spirit. Detta genomsyrar all vår verksamhet, inte minst skapandet av mötesplatser där unga människor kan utvecklas till sin fulla potential. 

KFUM är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation. K:et i KFUM står för kristlig och är en del av vår värdegrund sedan vår ungdomsrörelse startade i Sverige 1884. K:et betyder att vi ska visa varandra medmänsklighet och respekt, att agera med kärlek och förlåtelse. K:et betyder också att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vilken bakgrund man har. Till KFUM är alla välkomna, oavsett tro, livsåskådning eller annat som teoretiskt skulle kunna försöka dela upp oss i grupper. 

Här kan du se en kort film som ger en övergripande bild av KFUM. 

VI VILL ATT DU

 • Har erfarenhet från ungdomsarbete, ideellt och/eller som anställd
 • Har god kännedom om ideella organisationers förutsättningar och roll i samhället 
 • Har erfarenhet av att arbeta i rollen som projektledare, metodutvecklare och/eller processledare
 • Kan kommunicera obehindrat i tal och text på svenska och engelska. 
 • Är självständig, lösningsfokuserad och tar egna initiativ 
 • Har vana av att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
 • Har hög social kompetens och är bekväm att arbeta mot både offentliga som privata aktörer, medlemmar och unga ledare från KFUM i Sverige och världen över

Kanske ber vi om ganska mycket, samtidigt är vi övertygade om att detta krävs för tjänsten som stundtals kan vara utmanande och inte minst innebära det något slitna uttrycket ”många bollar i luften”. 

MERITERANDE 

 • Egen erfarenhet och engagemang inom KFUM-rörelsen 
 • Erfarenhet av arbete gentemot regioner
 • Erfarenhet av arbete i internationell kontext/med internationella partners
 • Erfarenhet av att utveckla och/eller hålla utbildningar för unga ledare 
 • Relevant eftergymnasial utbildning 

VILLKOR

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med provanställning 6 månader och tillträde snarast eller enligt ök. KFUM Sverige är anslutna till kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen samt Akademikerförbunden. Vi tillämpar målstyrd arbetstid och arbete under kvällar och helger förekommer. 

Arbetet utgår främst från KFUM Sveriges kansli på Södermalm i Stockholm och resor förkommer runtom i landet och i viss utsträckning internationellt. 

INTRESSERAD?

Välkommen med din ansökan inkl CV med senast måndag 9 mars 2020 till jobb@kfum.se. Intervjuer kan komma att kallas till löpande så vänta inte till sista ansökningsdag om du tänker att det här är du! 

För frågor kontakta Alexander Clemenson, Generalsekreterare KFUM Sverige på alexander.clemenson@kfum.se eller tfn 08-677 30 01. 

YWCA YMCA Nordic Camp 2020

OBS! P.g.a. rådande situation med coronavirusets spridning flyttas lägret fram tills 2021

Mer information kommer. Läs mer här: https://www.facebook.com/ynordiccamp

Informationen nedan är inte längre aktuell men står kvar tills ny information kommer

Den 13-18 juli är det dags för Nordic Camp! Varje förening utser ansvarig för sin grupp och organiserar sina resor själva. KFUM Sverige samordnar anmälningarna och vidarebefordrar dessa till arrangören. Resor m.m. ordnas av deltagare/lokal KFUM förening själva.

Anmälningsformulär hittar du här: https://podio.com/webforms/24201136/1759879 

Sista anmälningsdag 15 maj (Nytt datum p.g.a. Corona, kan komma att justeras ytterligare)

När?

13-18 juli 2020

Vem?

Camp: 13-17 år

Leadership Training: 17+

Kostnad?

300 Euro + resa

Håll dig uppdaterad:

https://www.facebook.com/ynordiccamp eller https://ynordiccamp.wordpress.com eller på Instagram @kfum och @ynordiccamp eller håll utkik efter uppdaterad info i detta inlägg

Program Nordic Camp 2020

Julhälsning från Emma Grzechnik Mörk

Efter ett 2019 som varit fullspäckat av KFUM aktiviteter på lokal, regional, nationell och internationell nivå vill KFUM Sverige passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott nytt 2020! 

Under 2019 fick KFUM bland annat möjligheten att inspireras, stärkas och påverka på nationella och internationella arenor. Vi var med och dansade på YWCAs årsmöte i Sydafrika, vi var en av de största delegationerna på plats i London för att fira YMCA 175årsdag, och vi hade vårt alldeles egna Riksombudsmöte! KFUM har även haft representanter på plats i Madrid under FNs klimattoppmöte, anordnat Mary-utbildning i Malta och utbildad flera ledare på olika nivåer och håll i vårt avlånga land. Visst är det så himla häftigt att vara en del av en så stor och gammal världsrörelse där vi får möjligheten att mötas, knyta vänskapsband och utöva demokrati! 

På lokal nivå har vi fortsatt att skapa mötesplatser som möjliggör för en meningsfull fritid. Mötesplatser där unga människor får stärkas, utmanas och växa till sin fulla potential. Av många beskrivs KFUMs verksamheter som trygga platser, ofta med orden ”ett andra hem”. Såväl som i vardagen som i juletider kan det där andra hemmet spela en riktigt stor och viktig roll för många – baskethallen att få hänga i, lägergården att få komma till, kören att få sjunga i – för att ta en paus från julstöket och göra någonting annat. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla i KFUM – unga, äldre, ideella och anställda, på alla nivåer: TACK för att ni lägger ner tid, kraft och energi – TACK för att ni lägger ned body, mind och spirit – i vilken verksamhet/förening/aktivitet ni än må vara engagerade i och ser till att KFUM får vara just en trygg plats, ett andra hem, och framförallt en viktig del av många unga människors liv. 

Under 2020 hoppas jag på att KFUM får fortsätta göra det vi är absolut bäst på: att skapa mötesplatser där vi alla får möjlighet att knyta vänskapsband, utmanas och utvecklas både som individ, förening och organisation. Nu tar vi julen till att ladda om batterierna, byta skor, vässa pennorna och dra på oss den nya matchtröjan inför kommande verksamhetsår!

God jul och Gott nytt år!

Emma Grzechnik Mörk
Ordförande KFUM Sverige

Nominera kandidater till YMCA Europes styrelse!

Ni som förening har nu möjlighet att nominera en lämplig person till YMCA Europes styrelse. Vid årsmötet för KFUM Europa, ”The General Assembly of YMCA Europé”, 21–24 maj 2020 I Bryssel, skall följande val göras.

 • För perioden 2020–2024: ordförande, sekreterare och tre ledamöter
 • För perioden 2020-2022: vice ordförande, kassör och två ledamöter

I jobbeskrivningen nedan kan ni se vad som ingår i uppdragen. Nomineringen skall vara KFUM Sverige tillhanda senast 12 januari!

När ni är redo att nominera en kandidat, så gör ni det här.