KFUM Sveriges regionsutredning

Riksombudsmötet 2017 antog en motion som gav KFUM Sverige i uppdrag att tillsätta en oberoende utredning som skulle se över regionernas uppdrag utifrån följande frågeställningar:

  • Vad är regionernas huvudsakliga syfte
  • Hur ska regionerna bäst organiseras för att tjäna sitt syfte

Utredaren Kristina Ljungros arbetade med uppdraget under hösten och levererade i slutet av oktober sin rapport.

Utredarens rapport kan du läsa här, motionen som ligger till grund för utredningen kan du läsa här

Principiella riktlinjer för KFUM-regioner finns här

Hälsoperspektivkurs – Psykisk ohälsa bland unga

Möter du unga i din roll som anställd eller ideellt aktiv i en KFUM-förening? I så fall är det här en kurs för dig! Andelen unga som uppger att de lider av psykisk ohälsa har ökat kraftigt under de senaste åren. KFUM skall vara en plats som är tillgänglig för alla och det ställer stora krav på oss som finns i verksamheten. För att göra det lite lättare är det viktigt att vi pratar om det och lär oss mer om hur vi ska möta unga som inte mår bra.

Continue reading ”Hälsoperspektivkurs – Psykisk ohälsa bland unga”