Regionförändringsproposition på remiss

I november kommer KFUM Sveriges Riksombudsmöte behandla ett förslag på förändring av KFUM Sveriges regioner, förändringar som avser både indelning och förutsättnignar. Förslaget på förändring härstammar ur ett uppdrag på Riksombudsmötet 2017 där KFUM Sveriges styrelse uppdrogs att tillsätta en utredning som skulle göra en genomlysning av regionerna.

Nu finns ett förslag från KFUM Sveriges styrelse hur regionerna borde förändras. Regioner, föreningar och intresserade medlemmar är välkomna att inkomma med feedback senast den 11 augusti. Remissvar skickas till tf generalsekreterare på linnea.hardafsegerstad@kfum.se. Många regioner har tidigare bidragit med konsekvensanalyser ur sitt eget perspektiv och vi ber nu om feedback på förslaget med hänsyn till hela KFUM-rörelsen.

Det är KFUM Sveriges förhoppning av remissvar som skickas in kommer att förbättra propositionens utforming och innehåll inför att styrelsens slutgiltiga förslag publiceras tillsammans med resterande årsmöteshandlingar den 27 september.