Årets Elsa och Årets William

Årets Elsa: Fonden är avsedd för verksamhet för/av/med kvinnor och KFUK-arbete. Årets Elsa ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM-rörelsen i Sverige utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till tjejer och unga kvinnor alt är en inspiration och förebild för tjejer och unga kvinnor inom KFUM-rörelsen i Sverige.

Årets William: Årets William ska vara en person som genom sitt ledarskap inom KFUM utför ett särskilt bra arbete i verksamheter som riktar sig till killar och unga män alt är en inspiration och förebild för killar och unga män inom KFUM-rörelsen i Sverige.

Kriterier för ansökan/nominering

Den sökande/nominerade ska vara medlem en KFUM-förening.
I ansökan/nomineringen ska det finnas en tydlig motivering om hur den sökande/nominerade lever upp till beskrivningen av Årets Elsa/Årets William.

Respektive stipendium innefattar 10 000 kronor.
Stipendium delas alltid ut som uppmuntran för det arbete som en person utför och återrapporteras inte.
Sista ansökningsdatum/nomineringsdatum för årets Elsa och årets William är den 5 april.

Nomineringar skickas till info@kfum.se.KFUM Sverige
Rosengatan 1, 111 40 Stockholm
info@kfum.se, 08-677 30 00
Swish: 123-9018557
Plusgiro: 90 1855-7