8 mars – Internationella kvinnodagen!

Internationella kvinnodagen KFUM

Ett tillfälle för oss som individer, förening och organisation att tänka lite extra på och uppmärksamma att vi inte bara är en del av världens största ungdomsrörelse YMCA utan också, och framförallt, en del av världens världens största och äldsta kvinnorättsrörelse YWCA! 

Det är ofta när jag ska förklara “vad är KFUM” som jag hör mig själv säga “känner du till YMCA?”. När jag fått klartecken att personen som ställde frågan är med på tåget lägger jag snabbt till: “vi är också en del av världens största kvinnorättsrörelse, YWCA” brukar responsen inte tyda på lika stor kännedom. 

Därför vill jag ta tillfället i akt denna dag och uppmärksamma vår internationella systerorganisation YWCA och deras arbete!

YWCA grundades 1855 i London av superkvinnorna Mary Jane Kinnard och Emma Robarts. Organisationen spreds snabbt till andra delar av världen och beskrivs vara en del av kvinnokampens frontlinjekämpar för i kvinnorna i civilsamhället. YWCA har bland annat varit viktiga aktörer för kvinnors framtida rösträtt, flyktingkrisen i Europa efter andra världskriget, kvinnors civila rättigheter i USA under 1900-talet samt under Apartheid i Sydafrika.

Idag finns YWCA i över 100 länder där de arbetar med kvinnor, unga kvinnor och flickor över generations-, religions-, kultur och regions-gränser med syfte och tron på att kvinnors stärkta egenmakt och ledarskap är nödvändiga för att förändra ojämlika maktstrukturer. YWCA arbetar dagligen med verksamhet där ledarskap och egenmakt utvecklas, påverkansarbete för en mer jämställd värld pågår och trygga mötesplatser för kvinnor att få mötas, inspireras och utvecklas. 

Känner du igen dig? Låter det som din egen KFUM-förening? 

Det är för att vi är det! Vi är en del av detta exakt lika mycket som vi är en del av YMCA! Häftigt va?

I vår strategi, What We Want, är även ett av våra fokusområden jämställdhet. Vi jobbar med detta dagligen runt om i KFUM, men det kanske behövs att vi uppmärksammar och jobbar med detta lite mer medvetet? 

Pratar vi i styrelserummet hur vår könsfördelning ser ut i styrelsen och i föreningen?

Har vi lag uppdelade i kön på våra lägergårdar när vi kör en fotbollsmatch?

Pratar vi med våra barn och unga om begränsande könsnormer?

Har vi rutiner för att systematiskt och medvetet skapa rättvis arbetsfördelning bland våra ledare i föreningen så att alla får komma till tals, både killar och tjejer får vara med och baka fikat till eftermiddagen? 

KFUM är en organisation i tiden. Vi har alltid mött unga människors behov och så ska det förbli. En del av detta är att jobba medvetet, konsekvent och fokuserat med jämställdhet. Just idag handlar det om jämställdhet mellan könen, men i vår verksamhet det handlar även om jämställdhet mellan ålder, etnicitet, religion, kulturell och socioekonomisk bakgrund. Även om vi varit med i matchen sedan 1844 finns det fortfarande ojämlika strukturer i vårt samhälle som vi behöver arbeta med och fundera över dagligen. Det är också viktigt att vi inte bara ser jämställdhet som ett arbete för kvinnor och för att kvinnor ska få det bättre. Ett mer jämställt samhälle vinner vi alla på – oavsett. Ett toppen-exempel på hur vi kan arbeta med jämställdhet med unga killar är föreningen Locker Room Talk som arbetar med omklädningsrumskulturen i syfte att förändra en begränsande mansnorm!

Så, kära KFUM medlem, förening, styrelse. Ägna en stund på er nästa ledarsamling, möte, planeringsdag för kansliet och prata om hur ni arbetar med och för ett mer jämställt KFUM (och som vi alla vet blir en effekt: ett mer jämställt samhälle). Det kanske kan kännas onaturligt och obekvämt – men det är exakt det som krävs för att vi ska utvecklas och bli bättre, och det vill vi ju – eller hur?!

Som tips på vägen skickar jag med detta för inspiration:

Jag önskar er en fin 8 mars och ser fram emot att fortsätta arbetet med ett mer jämställt KFUM tillsammans med er!

Emma Grzechnik Mörk
Ordförande, KFUM Sverige