KFUMs ledarskapsutbildning MARY 2020 ges i Sverige

Varje år arrangerar KFUM Sverige är en veckas ledarskapsutbildning som kallas ”Mary”. Mary hålls utomlands eller i Sverige och innefattar någon form av utbyte eller studiebesök hos en KFUK eller KFUM förening. I år kommer utbildningen hållas hos KFUM Brevik (strax utanför Norrköping) den 5-11 okt.

Mary är ett det fjärde steget i KFUM:s utbildningspaket. Mary är en intensiv och avancerad ledarskapsutbildning och bygger på att en har erfarenhet av att vara ledare i rörelsen och av tidigare ledarskapsutbildningar.

Utbildningen bygger på upplevelsebaserad inlärningsmodell med stort utrymme för personlig reflektion och fördjupande teoretiska inslag. Deltagarna får köra KFUMs instagramkonto under denna vecka. På KFUMs instagram kan du spana in sparade stories från tidigare år!

Syftet med KFUMs ledarskapsutbildning Mary är att deltagaren får fördjupad förståelse för KFUM samt stärkt personligt ledarskap genom ökad självinsikt, självkänsla och förståelse av ledarskapets innebörd.

Vem kan gå Mary?

Mary riktar sig till aktiva ledare, förtroendevalda och anställda inom KFUM med minst två års ledarerfarenhet, från 20 år och uppåt.

Förkunskaper

Deltagare på Mary förväntas ha förkunskap om KFUM och om ledarskap ungefär motsvarande Emma. Deltagare som inte själva har gått Emma, George eller Williams förväntas göra George och Williams inför kursen. Detta kan ske på egen hand.

Mål med utbildningen

• Deltagaren har ökad självinsikt och självkänsla
• Deltagaren har ökad förståelse för ledarskapets komplexitet och kapaciteten att anpassa sitt ledarskap för olika situationer
• Deltagaren är inspirerad till fortsatt engagemang i KFUM och djup förståelse för rörelsens påverkan för individer och samhälle.

Innehåll

Mary innehåller minst ett studiebesök eller utbyte med värdorganisation samt
• Minst två pass om KFUM
• Minst fyra pass av följande teman:
• VAD/HUR (Innehåll/Process)
• Självpresentation & JOHARI fönster
• Feedback (utvecklande/stärkande feedback samt feedback-trappan)
• Integrated Model of Group Development (IMGD) eller FIRO
• Personlig kommunikation
• Non- Violent Communication
• Transaktionsanalys
• Konflikthantering
• Förändringsnivåer
• Coachande samtal
• Dagligt reflektionsarbete

Var och när?

Utbildningen hålls under en vecka på KFUM Brevik, Norrköping.
Datum: 5-11 okt 2020

Kostnad

Utbildningen är subventionerad av KFUM Sverige, vilket betyder att du eller din KFUM-förening endast står för en del av kostnaden. I å står KFUM Sverige för en ännu större del av kostnaden då vi är medvetna om att konsekvenserna av Covid-19 har slagit hårt mot många KFUM-föreningar ekonomiskt. Priset är därför år 2020 endast 6000kr och inkluderar boende, mat och utbildning.

”No show” avgift

Avbokar du din plats efter sista anmälningsdag (dvs. efter 31 juli) så kommer vi behöva ta ut en avgift på 3000kr. Om avbokningen sker mindre än två veckor innan avresa är avgiften 6000kr. Med läkarintyg 0kr. Om utbildningen avbokas p.g.a. Covid-19 kommer deltagarna få hela avgiften tillbaka.

Anmälan

Anmälan görs via denna länk:

https://podio.com/webforms/24173798/1757301

Sista anmälningsdag 31 juli 2020

Har du frågor?

Tveka inte att höra av dig till Annika som kommer att leda utbildningen. Mail: annika.thomsson@kfum.se

Håll gärna utkik på eventet på Facebook, du hittar det här: https://www.facebook.com/events/2755887384456994