Regionförändringsproposition på remiss

I november kommer KFUM Sveriges Riksombudsmöte behandla ett förslag på förändring av KFUM Sveriges regioner, förändringar som avser både indelning och förutsättnignar. Förslaget på förändring härstammar ur ett uppdrag på Riksombudsmötet 2017 där KFUM Sveriges styrelse uppdrogs att tillsätta en utredning som skulle göra en genomlysning av regionerna.

Nu finns ett förslag från KFUM Sveriges styrelse hur regionerna borde förändras. Regioner, föreningar och intresserade medlemmar är välkomna att inkomma med feedback senast den 11 augusti. Remissvar skickas till tf generalsekreterare på linnea.hardafsegerstad@kfum.se. Många regioner har tidigare bidragit med konsekvensanalyser ur sitt eget perspektiv och vi ber nu om feedback på förslaget med hänsyn till hela KFUM-rörelsen.

Det är KFUM Sveriges förhoppning av remissvar som skickas in kommer att förbättra propositionens utforming och innehåll inför att styrelsens slutgiltiga förslag publiceras tillsammans med resterande årsmöteshandlingar den 27 september.

One thought on “Regionförändringsproposition på remiss

  1. Förändringen innebär att tjänsten kommer i Umeå. Sämre kontakt med nedre norrlands region.
    Att ta bort ideellt arbete och ersätta med centraliserat betalt arbete är ofta förödande för aktiviteten.
    Som läget är i Y- och Z-län så går merparten av bidragen från landstingen till verksamheten i föreningarna. Förändringen kommer att innebära att endast en liten del blir kvar till föreningarnas verksamhet merparten kommer att gå till administration.
    En formalisering och byråkratisering av en organisation av ideell karaktär har historiskt sett oftast inneburit en nedgång i de ideella insatserna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *