KFUM Sveriges regionsutredning

Riksombudsmötet 2017 antog en motion som gav KFUM Sverige i uppdrag att tillsätta en oberoende utredning som skulle se över regionernas uppdrag utifrån följande frågeställningar:
  • Vad är regionernas huvudsakliga syfte
  • Hur ska regionerna bäst organiseras för att tjäna sitt syfte
Utredaren Kristina Ljungros arbetade med uppdraget under hösten och levererade i slutet av oktober sin rapport. Utredarens rapport kan du läsa här, motionen som ligger till grund för utredningen kan du läsa här Principiella riktlinjer för KFUM-regioner finns här