Globalise the Struggle

Y-Global är den norska KFUM rörelsens biståndsorganisation och nyligen bjöd man in till partnerskapsmöte i Oslo. Vi var förstås där tillsammans med 50 andra representanter från olika delar av världen.

Generalsekreteraren Fredrik Glad-Gjernes uppmanade till att globalisera kampen för yttrandefrihet och mot förtryckande strukturer. Fokus låg på att inspirera till förändring och att samarbeta bättre. Jana Frolén och Niclas Sannerheim från KFUM Sverige bidrog med att berätta om det världsomspännande projektet ”Safe Space” och ”Youth Justice”-programmet i Afrika