Bli ”Din Agenda”-ambassadör

Agenda 2030 och de Globala målen är agendan för förändring mot ett hållbart samhälle där fattigdom och hunger utrotas och vi säkrar ett skydd för vår planet och våra naturresurser. KFUM vill förstås bidra och du kan vara en del i arbetet!Är du intresserad av globala frågor och internationellt utvecklingsarbete? Då kan du ansöka att vara ambassadör i KFUM Sveriges nationella projekt ”Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen”

Läs mer om ”Din Agenda” här och vad en ambassadör gör här.

Har du frågor kontakta Caroline Daly på KFUM Sverige, caroline.daly@kfum.se