Var med och utbyt erfarenhet kring aktivt medborgarskap med internationella vänner!

KFUM Sverige har samarbetat med KFUM Belarus o Ukraina under många år, mer än tio. Deras unga ledare är (precis som i Sverige!) kunniga och engagerade. Tillsammans jobbar vi för att sprida kunskap, lära oss av varandra och hitta lösningar till samma utmaningar. I år har vi fått stöd från vår givare att bekosta ett ungdomsutbyte. Det betyder att 4-5 unga ledare  från varje land – Belarus, Ukraina, Sverige – samlas tillsammans på en plats och utbyter erfarenheter i fritt format. Gruppen utbyter erfarenheter kring tre ämnen under tre årstid.  

Active Citizenship – i Belarus under 2018, Social Enterprenership – i Ukraina under 2019, Internal democracy – i Sverige under 2020).

KFUM Sverige söker därför KFUM:are som är intresserade av att vara med och som är internationellt intresserade och mellan 18-25 år. Gruppen får budget och ovanförnämnda ämne och resten,  vad ni ska göra och hur bestämmer ni i gruppen tillsammans. KFUM Sverige täcker alla kostnader.

Ansök genom att skicka en motivering med kort bakgrund om ditt KFUM engagemang och varför du vill delta till Jana på KFUM Sverige, jana.frolen@kfum.se 

Som vanligt använder vi Kriterier för nomineringar och aktiviteter