YMCA:s världsrörelse satsar på inkludering!

YMCA Value Statement on Inclusion lyftes fram under YMCA Världsrådsmöte i Chiang Mai, Thailand. Det har varit en nödvändig och kontroversiell process. Idag är den svenska delegationen stolta att representera vår rörelse som tagit initiativ till denna viktiga motion.

Jag tittade mig omkring i rummet och alla händer var uppe. Då kände jag att Gud pratade till oss om vikten av att alla ska vara inkluderande, säger sekreteraren av World YMCA Johan Vilhelm Eltvik.

KFUM:s svenska delegation – 18 personer, varav mer än hälften är under 30år – ser på varandra och visar tummen upp. Stoltheten är överväldigande. Vägen dit var lång.

Bakgrund

På KFUM Sveriges Riksombudsmöte 2013 antogs en motion som kom från KFUM Gimle. Motionen uppdrog KFUM Sverige att arbeta för ökad inkludering av HBTQ-personer inom internationella YMCA- och YWCA-rörelser.

2014 motionerade Sverige till World YMCA Världsrådsmöte om att arbeta mer inkluderande och en process inleddes som kom att kallas Safe Space.

Om Safe Space

Safe Space-gruppen består av flera länder som har träffats under fyra års tid. De har pratat om hur vi kan stärka YMCA-rörelsens arbete för inkludering av unga människor, oavsett kön, sexuell läggning och identitet, etnicitet, socioekonomisk status, funktionsvariation etc.

Ett dokument med riktlinjer om inkludering – Value Based Statement – togs fram. Arbetsgruppen utvecklade också verktyg som ska hjälpa länder som av olika skäl inte är redo att ställa sig bakom riktlinjerna. Det föreslogs att Safe Space-gruppen ska vara integrerad bland andra arbetsgrupper inom YMCA World Alliance.

Detta Value Statement är öppet för alla YMCAs medlemsorganisationer att ställa sig bakom:

“ …….The YMCA movement is open and inclusive of all people regardless of their ability, age, culture, ethnicity, gender, race, religion, sexual orientation, socioeconomic background. However, we admit that we are not perfect in demonstrating God’s unconditional love, and that it is an ongoing process to become fully inclusive in order to improve our service to humanity. Therefore the YMCA movement must strive courageously against any discriminatory behaviour and will always abide by the UN Human Rights Declaration.”

Resultat

Styrelsen av YMCA Världsrörelsen ställde sig bakom Value Statement on Inclusion, men det är frivilligt att skriva under medlemsländer. De få som inte är redo att skriva under kan istället använda sig av de verktyg som togs fram under processen.

Under Världsrådsmötet 2018 i Chiang Mai motionerades Draft Report av Safe Space-gruppen. 93 röstande är för, ingen är emot och 7 avstod.

Läs mer här

Safe Space Learning Group