KFUM Sverige söker kandidat till YMCA världsförbundsstyrelse!

I juli 2018 är det dags för världsrådsmöte för World Alliance of YMCA’s – KFUM:s världsförbund. Som ett led i KFUMs Sveriges nya strategi What We Want och verksamhetsmålet Ta Plats vill KFUM Sverige påverka den globala KFUM-rörelsen att bli ännu mer relevant, mer jämställt, mer inkluderande, och en rörelse där unga människor får ökat inflytande och makt.

Mot denna bakgrund vill KFUM Sverige nominera en kandidat till världsförbundets styrelse under mandatperioden 2018-2022. Intresserad? MER INFORMATION OCH ANSÖKAN

Grundläggande kriterier

  • Vara under 30 år vid världrådsmötet (d.v.s. ej 30 år fyllda den 14 juli 2018)
  • Vara medlem i en KFUM-förening
  • Stå för KFUM:s värdegrund och strategi What We Want

Mediterande med

  • Erfarenhet av styrelsearbete
  • Erfarenhet av internationella sammanhang inom YWCA och/eller YMCA, t.ex. Change Agents, praktikantprogrammet eller andra utbildningar/mötesplatser
  • Ledarutbildning inom Helheten, minst Emma eller motsvarande

Förväntningar

  • Kandidaten nomineras på ett personligt mandat men förväntas vara pådrivande inom KFUM Sveriges fokusområden: jämställdhet, inkludering och identitet och makt
  • Kandidaten har avstämning med KFUM Sveriges styrelse inför och efter varje styrelsemöte med världsförbundet
  • Kandidaten förväntas delta på ett fysiskt möte per år och ordinarie online-möten
  • Kandidaten förväntas bedriva ett aktivt styrelsearbete under hela mandatperioden

Sista ansökningsdag: 28 januari 2018. Välkommen med din ansökan!

TILL ANSÖKAN

Urval

Vid urval av en potentiell kandidat till YMCA världsförbunds styrelse tillämpas policydokumentet Ansökningskriterier vid nomineringar och aktiviteter.

KFUM Sverige kommer max nominera en person. KFUM Sverige kommer endast nominera en kandidat om styrelsen upplever att hen uppfyller alla kriterier och förväntningar på uppdraget. Det finns inga garantier att KFUM Sveriges nominerade kandidat blir vald till YMCA världsförbunds styrelse, utan detta avgörs at världsrådsmötet i Chiang Mai.

För frågor om uppdraget, kontakta:

Andreas Axelson (ordförande KFUM Sverige), 070-843 3221 eller andreas.axelson@kfum.se

Eller

Sofia Skoglund (ledamot KFUM Sverige), 0730-442 252 eller sofia.skoglund@kfum.se