KFUM ställer sig bakom #idrottsuppropet #fairplay

Många unga ensamkommande har fått vänta länge på att få besked om de får stanna i Sverige. De har lärt sig svenska, fått vänner, pluggar och integrerar sig i det svenska samhället. Att i ett sent skede få beskedet att de måste återvända är inte värdigt.

KFUM tror på alla människors lika värde. Vi tror på mångfald. Vi vill inkludera alla i samhällsbygget. Vi vill låta även dessa unga människor få utveckla sin fulla potential i Sverige.

Fler idrottsföreningar inom KFUM har redan tagit ställning för unga ensamkommandes rättigheter. Vi uppmuntrar fler att också göra det.

http://vistarinteut.org/idrottsuppropet/

Andreas Axelsson
Ordförande, KFUM Sverige

Aron Wängborg
tf Generalsekreterare, KFUM Sverige