KFUM Sverige söker Ambassadörer till Din Agenda

Under de kommande 13 åren ska Agenda 2030 säkerställa att den globala utvecklingen sker på ett hållbart sätt och att människor runt om på jorden lyfts ur fattigdom. Till detta vill KFUM i Sverige bidra och det kan du med!

Är du KFUM medlem? Har du ett intresse för globala frågor och internationellt utvecklingssamarbete? Då ska du ansöka om att vara Ambassadör i KFUM Sveriges nationella projekt: Din Agenda – ungas inflytande över de globala målen!

Vad gör en Ambassadör i projektet?

Din Agenda har 4 moment inom vilka Ambassadörerna kommer att vara involverade i samtliga på olika sätt. Den första delen är att det varje år utbildas 10 st unga ledare, så kallade Ambassadörer till informatörer i Agenda 2030 och de globala målen, utvecklingssamarbete (KFUMs och generellt) och rättighetsbaserat arbete. En del av utbildningen är att diskutera och ta fram kommunikationsmetoder för spridandet av information kring KFUM Sveriges internationella utvecklingssamarbete samt Agenda 2030. Denna andra del av projektet kallas pilotverkstad och går ut på att du som Ambassadör testar vilka information- och kommunikationsmetoder som funkar bra/mindre bra i din lokala KFUM förening för att tillsammans vaska fram några supereffektiva som så småningom delas med andra, i KFUM och i andra delar av civilsamhället.

Den tredje delen av projektet som du som Ambassadör blir aktiv i är ett internationellt sommarläger för unga internationellt intresserade KFUMare. Lägerdeltagarna ges en övergripande utbildning i utvecklingssamarbete och Agenda 2030 samt de framvaskade metoderna kring kommunikation/informationsspridning som Ambassadörerna arbetat med under våren.

Som Ambassadör kommer du att matchas med en ung ledare i våra partnerländer för att dela erfarenheter kring arbetet med de globala målen.

Vi söker nu dig som:

 • Är mellan 18-30 år
 • Medlem i en KFUM förening eller kår
 • Har ett internationellt intresse (du behöver inte vara expert på Agenda 2030)
 • Kan avsätta tid för:
  • utbildning (2st per termin, 4 st totalt under 1 år – de kommer att vara under helger).
   • Den första utbildningen kommer att ske någon gång under månadsskiftet februari/mars och vara på en helg.
  • en veckas sommarläger i augusti,
  • har möjlighet att arbeta med information/kommunikationsarbete i din lokalförening mellan utbildningstillfällena.

Kostar det något?

Att vara Ambassadör kostar inget, KFUM Sverige betalar resor, boende och mat under utbildningarna och till pilotverkstaden får du stöd för material/fika som du kan behöva.

 

Låter detta som det passar dig? Skicka då en ansökan senast 30 november

ANSÖK HÄR

 

Frågor?

Tveka inte att kontakta Caroline på KFUM Sverige, 08-6773011 eller caroline.daly@kfum.se

Vill du veta mer om Agenda 2030 och de globala målen kan du läsa mer på t.ex. regeringens hemsida.

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-mal-for-hallbar-utveckling/

Vill du veta mer om internationellt arbete i KFUM, kan du läsa här: https://kfum.se/vad-vi-gor/internationellt/