Vill du representera KFUM Sverige på YMCAs Världsrådsmöte?

Den 8-14 juli 2018 arrangeras YMCA World Council, i Chiang Mai Thailand. Det är den internationella YMCA-rörelsens årsmöte som arrangeras vart fjärde år. Läs mer om YMCA Världsrådsmöte här

Är du intresserad av att vara en del av den svenska delegationen, så finns nu flera möjligheter…

Res till Thailand som en av KFUM Sveriges tre delegater

Vi söker en person som kommer vara KFUM Sveriges delegat, dvs en av tre personer från KFUM Sverige som är med på det demokratiska mötet och har rösträtt. Denna plats är helfinansierad av KFUM Sverige.

Om du är en person med gedigen erfarenhet av KFUM i Sverige, av årsmöten och demokratiska processer och dessutom deltagit i internationella arrangemang – kan du vara den vi söker.

Skicka ett mail till ingrid.greiby@kfum.se med:
– dina kontaktuppgifter
– en motivering varför just du passar för detta uppdrag
– en beskrivning (CV) över dina erfarenheter enligt ovanstående önskemål

Bli en del av den svenska delegationen och åk som öppen deltagare

Dessutom söker vi två personer som kommer representera KFUM Sverige, dock utan rösträtt – dessa två platser finansieras med 10 000 kr/person.

Dessa platser är för KFUM-medlemmar som kanske inte hunnit med så mycket än, men som är nyfikna på vår omvärld och hur KFUM i världen arbetar. Låter det som något för dig?

Skicka in din intresseanmälan i ett mail till ingrid.greiby@kfum.se med:
– dina kontaktuppgifter
– en motivering varför just du passar för detta uppdrag
– en beskrivning (CV) över dina erfarenheter
– presentera också hur du planerar att finansiera kostnaden utöver de 10 000 kr som KFUM Sverige betalar. Resa, mat och boende kostar ca 20 000 kr totalt.

Senast den 31 januari 2018, vill vi ha din ansökan.

Vid val av representanter för KFUM Sverige beaktas, förutom dina kvalifikationer, även policyn för Ansökningskriterier vid nomineringar och aktiviteter