Rättighetsbaserat ledarskap!

Vill du

  • Lära dig mer om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbete?
  • Utvecklas i ditt ledarskap?
  • Att din verksamhet når fler och säkerställa att de som deltar känner sig fullt inkluderande?

Sök då utbildningen Rättighetsbaserat ledarskap på Irland!

Om utbildningen

Utbildningens övergripande syfte är att diskutera hur vi arbetar med inkludering i KFUM, få en djupare förståelse för innebörden av rättighetsbaserat ledarskap för att på lång sikt inkludera fler i vår verksamhet.

Utifrån det rättighetsbaserade arbetets ramverk kommer vi kunna analysera våra egna verksamheter. Med Irland som illustrerande exempel kommer vi lära oss mer om rättigheters utveckling, hur olika gruppers rättigheter har främjats och begränsats och hur viktigt det civila samhällets roll är för förändring.

Utbildningen är ett led i KFUM:s strategi What We Want med fokus på att stärka vårt arbete med inkludering.

Praktisk information

Utbildningens tre delar:

24-25 mars 2018.              Förberedande studiecirkel i Stockholm
Vecka 15 2018                    Resa till Irland
5-6 maj 2018                      Efter-hemkomst-träff i Stockholm

Målgrupp

Vid urval används KFUM policy för nomineringar och aktiviteter. Dessutom tas stor hänsyn till följande kriterier:

  • Ledare i KFUM som ansvarar för planering och genomförande av verksamhet.
  • Totalt 10 deltagare
  • 60 % ska vara under 30 år, utöver detta eftersträvas en spridning i ålder.
  • En spridning bland olika verksamheter eftersträvas.
  • En geografisk spridning eftersträvas.
  • Deltagarna ska kunna delta på hela kursen, dvs såväl förträff, efterträff och resa.
  • Rekrytering och urval sker utifrån KFUM Sveriges ”Kriterier nomineringar och aktiviteter”.

Deltagaravgift: 2 000 kr/person. Återbud efter det av besked om antagande givits debiteras 2000 kr om ej läkarintyg kan uppvisas.

ANMÄL DIG HÄR

Senast den 31 januari 2018, vill vi ha din anmälan.

Besked om antagning ges senast den 10 februari 2018.

Om Irland

Fram till 1996 var skilsmässor förbjudet på Irland och homosexualitet var illegalt fram till 1993. 2015 genomfördes en folkomröstning om samkönade äktenskap, där ja-sidan vann och samkönade äktenskap nu tillåts. Samtidigt är Irlands aborträtt bland de hårdaste i Europa, där straffet för abort är 14 års fängelse, något som har kritiserats starkt från rättighetsorganisationer på och utanför Irland. En folkkampanj pågår för att införa (en begränsad) rätt till abort.