Ny KFUM-förening i Lund!

Den 1 juli 2017 ombildades Ys Mens Club i Lund till KFUMs Triangelklubb i Lund. Klubben har idag ca 40 medlemmar ett antal som kommer att öka. De flesta medlemmarna har ett förflutet från scouting, triangelverksamhet, internationell verksamhet och arbete på förbundsnivå inom KFUK-KFUM. Vi driver en aktiv seniorverksamhet med inriktning att stödja KFUM verksamheten för KFUMs scout- och idrotts verksamhet och stimulera ledarutbildning. Vi vill också fånga upp studenter som kommer till universitetet i Lund och hjälpa dem att nå aktuella KFUM aktiviteter inom Skåneområdet. Vi arbetar nu med uppsökande verksamhet till olika verksamheter inom främst Lunda-området.

Kontakt: goeteandersson@swipnet.se