Kännedomsenkät om KFUMs internationella arbete och Agenda 2030

KFUM Sverige behöver kunskap om din kunskap och kännedom om vårt internationella utvecklingssamarbete, de globala målen och Agenda 2030. Fyll i denna enkäten i länken nedan så noggrant och detaljerat du kan och sprid den till andra unga runt om i KFUM.

Enkäten hittar du här:
https://kfum.typeform.com/to/GFNTP2